Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,526
Beğeniler
6,240
Takım
GALATASARAY
#1
Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

Asgari geçim indirimi diğer adıyla Vergi İadesi, yıllarca biriktirdiğimiz fiş parası. Adını Değiştirip Asgari Geçim İndirimi oldu, öncelikle artık fiş toplama zorunluluğu kalktı, aynı zamanda bu fişleri biriktirip muhafaza etme dönemide geride kalmış oldu, bir çok vatandaş için çok faydalı bir durum nedenine gelince iade tutarları her ay hak sahiplerine ödeniyor, bu fişleri yazma ve hesaplamayı bilmeyip başkalarından rica minnet yazdırmadan kurtuldular, tabi başka bir boyutuna bakacak olursak fiş satma gibi haksız kazanç elde etme ollarıda kapandı. Amaaa diğer taraftanda aldığın verdi iadesi azaldı, sonuçta uzayan kuyruklar yıl sonu engamelerinin yerini rahatlık aldı.

Gelelim AGİ ye,
Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler Asgari geçim indirimi alabilir
Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesi ile çalışanlar dahil) gerçek kişiler yararlanabilecektir.

AGİ Hesaplaması
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için % 50 ‘si
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5′i
Diğer çocuklar için % 5′i olmak üzere

Asgari Geçim İndirimi Kanunu
MADDE 32- Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5 diğer çocuklar için yüzde 5′idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103′üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.
 

-araz-

EYVALLAH...
V.I.P
Katılım
24 Arl 2011
Mesajlar
7,525
Beğeniler
1,564
#2
Evet sigortalılarımızı çocuk yapmaya teşvik edelim:)hem kendisi fazla agi alsın hem işveren daha düşük prim ödesin:)
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,526
Beğeniler
6,240
Takım
GALATASARAY
#3
Asgari geçim indirimi

GVK’nın 5615 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen ve 01.01.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 32’nci maddesi gereğince, gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili olarak asgari geçim indirimi uygulaması getirilmiş bulunmaktadır.
Gelir Vergisi Kanununda daha önce de uygulanmakta olan asgari geçim indirimi bilahare fonksiyonel olmadığı gerekçesi ile yürürlükten kaldırılmış ve 5615 sayılı kanunla yeniden uygulama alanına getirilmiştir.
GVK’nın 32’nci maddesinde yer alan hükme göre gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi aşağıda belirtilen koşullara göre uygulanır.
Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli bulunan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük kişiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının ,
-Mükellefin kendisi için % 50’si
-Çalışmaması ve herhangi bir geliri olmaması şartıyla eş için % 10’u
-Çocuklardan ilk ikisi için ayrı ayrı % 7,5’i, diğer çocuklar için ayrı ayrı % 5’i,
oranında dikkate alınır.
Yukarıda belirtilen oranlara göre bulunan tutarlar, 103’üncü maddede yer alan gelir vergisi tarifesinin ilk gelir dilimine isabet eden vergi oranı ile çarpılmak suretiyle bulunan miktarlar, ücretin hesaplanan gelir vergisinden düşülmek suretiyle asgari geçim indirimi uygulanır.
İndirim sonrası mahsup edilen kısmın fazla olması durumunda fazla kısım mükellefe iade edilmez.
Çocukların indirimden yararlanabilmeleri için, mükellefle birlikte oturuyor olmaları ve mükellef tarafından bakılması veya nafaka veriliyor olması, 18 yaşını, tahsilde ise 25 yaşını doldurmamış bulunması gerekmektedir.
İndirim, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı uygulanır. Çocuklar bakımından ise aile fertlerinden sadece biri indirimden yararlanabilir. Örneğin aile içinde karı ve koca her ikisi de ücretli olarak çalışmakta ise her ikisi de ayrı ayrı % 50 indirim hakkını kullanabilir. Ancak bu ailenin çocuklarının olması durumunda eşlerden sadece biri çocuk indiriminden yararlanabilecektir. Bu anlamda üç çocuklu ailede karı ve koca çalışıyor ise her biri %50 indirimden yararlanabilir, ancak çocukların tamamı için sadece eşlerden biri indirim uygulayabilir ve diğer eş çocuk indiriminden yararlanamaz.
Maddede yer alan hükme göre Bakanlar Kurulu asgari geçim indirimi oranlarını, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmayacak biçimde, artırmaya yetkili bulunmaktadır.
Asgari geçim indirimi uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile ilgili usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 

Benzer konular

Top