Ateş (Vücut Isısı) Yükselmesi, Sıcak ve Soğuk Uygulamalar

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Vücut ısısı, canlılık belirtisidir. Vücut daima ısı üretir ve ısı kaybeder. Üretilen ısı ve kaybedilen ısı arasındaki fark vücudun ısısıdır. Vücut ısısı, beyin tabanında hipotalamustaki merkez tarafından ayarlanır ve dengede tutu*lur. Bu merkeze ısı ayarlama (Termoregülasyon) merkezi denir.

Vücut ısısı metabolizma, hareket ve açığa çıkan enerjiden meydana gelir. Vücut, terleyerek, solunum yaparak, derinin teması ve boşaltım sistem*leri atıklarıyla ısı kaybeder.

Sağlıklı bir insanın ısısı her ortamda 36.5-37 °C derecedir. Isının aynı olması termoregülasyon merkezi tarafından ayarlanır.Hastalık halinde ısı meydana getiren ve ısı kaybettiren sistemler etkilen*diği için ısı ya yükselir ya da düşer.

Vücut ısısı, termometre ile ölçülür. Ölçü birimi Santigrad (°C) olarak değerlendirilir. Vücut ısısı, ısı ölçülen organa göre küçük değişiklik gösterir. Oral yoldan ısı ölçümünün normal değerleri minimum (en az) 37.2 C maksi. mum 37.7 °C'dir. Rektal yoldanjsı ölçümünün normal değeri 37,5 °C'dir. Çocuklarda Bu değer 37,7Cdir..

Aksilla yani koltuk altından ısı ölçümünün normal değeri ise 36.5 °C'dir.

Isı yükselmesiyle birlikte nabız sayısı artar, solunum hızlanır. Metaboliz*ma artar. Ateş, sistemlerin çalışmasını genel olarak hızlandırır.Ateş Nasıl Ölçülür, Ateş Ölçülecek Yerler

Vücut ısısı hastanın durumuna göre değişik yerlerden alınır. Isı ölçme (Alma) yeri, hastanın geçirmekte olduğu hastalığa, geçirdiği operasyona, travmaya ve bunun gibi bir çok duruma göre değişir.Vücut ısısı genel olarak oral yoldan (ağızdan-dil altından). rekta[ yoldan (Anüsten), koltuk altından (Aksilla) ve çocuklarda kasıktan ölçülür. Bu yollardan alına ateş, 1-2 diziyemlik fark gösterir.

Soğuk Uygulama, Soğuk Etkisi

Soğuk uygulama genellikle lokal olarak uygulanır. Soğuk, vücudun bir bölümüne de genel olarak uygulanır. Soğuk uygulama, uygulanan bölge ısısını düşürmeye yarar.

Soğuk uygulama, soğuğun fizik etkisinden yararlanmak amacına yöneliktir.Genel olarak vücut ısısını düşürmek ancak genel soğuk uygulaması ile mümkündür (Örneğin; soğuk banyo gibi).

Soğuk uygulanan bölgede kılcal kan damarları daralır (Vaso-konstrüksiyon). Bölgede ısı düşer, kan dolaşımı azalır. Baş travmasından sonra beyin kanamasını önlemek veya kanama varsa azaltmak, yayılmasını önlemek amacıyla başa buz torbası uygulanır.

Soğuk uygulaması metabolizmayı yavaşlatır. Doku hücrelerinin oksijen ihtiyacını azaltır.

Travmalarda deri altı kılcal kanama soğuk uygulaması ile azaltılır. Lenf sızması önlenir. Şişme durur. Ağrı azalır. Soğuk analjezik etkiye sahiptir.

Lokalize olmuş apselerin patlaması ve yayılması önlenir. Apandisit ap*sesinin kontrol altına alınması soğuk uygulama ile mümkündür.

Buz Torbası

Buz torbası (kesesi) yuvarlak ağzı contalı kapak ile kapanabilen lastik torbadır. Buz torbası, doğrudan deri üzerine kıllıfı ile uygulanır. Torbanın alt yüzeyi düz ve daireseldir. Bu yapı uy*gulama kolaylığı sağlar.

Buz Torbası Uygulaması

• Buz torbasının 2/3'ü buz parçaları ile doldurulur.
• Masa üstüne veya düz bir zemine konarak havası çıkarılır.
• Ağzı contalı kapağı ile kapatılır.
• Torbanın dış kısmı buzun etkisi ile nemlenirse silinir ve kılıfı içinekonur.
• Torbanın düz yüzeyli tabanı, önerilen bölgeye konur.Buz torbası uygulanan hasta gözlem altında tutulur. Gözlem formuna işlenir. Torbanın uygulama süresi 25-30 dakikadır. Buz aküleri de aynı amaçla kullanılabilir.

Buz Torbasının Bakımı

Buz torbası uygulandıktan sonra içindeki buz ve su boşaltılır. Dışı kuru*lanır. Kılıfı çıkarılır. Kılıf kirli ise temizlenir (Baş yaralanmasında kan ile kirlenebi*lir). Torba içinde hava kalacak şekilde ağzı kapatılır. Tekrar kullanılmak üzere yerine kaldırılır.

Sıcak Soğuk Uygulama

Sıcağın Etkisi, Sıcak UygulamaHastaya sıcak uygulama genel veya lokal olarak yapılır. Vücut ısısınıkorumak veya hastayı sıcak tut*mak amacıyla uygulanır. Sıcak uygulanan bölgedeki deri ve deri altı doku hücrelerinde ısı yükselmesi sağlanır.

Isı, kan damarlarını genişletir. Hücrelerin kanlanması sağlanır. Deri yoluyla olan boşaltım (ter) artar. Dolayısıyla hücrelerin madde alışverişi artar.Sıcak, vücut direncini artırır. Kan ile beslenme normale döndüğü için ağrı azalır. Hücrelerdeki yorgunluk maddesi*ne bağlı olarak gelişen kramplar iyileşir. Çizgili ve çizgisiz kaslar gevşer.

Sıcak uygulama, hücre metabolizmasını normale döndürür ve hızlandırır.Lokalize olan iltihap sıcağın etkisiyle daha kısa zamanda olgunlaşır. Ol*gunlaşmış apsede ve apandisitlerde sıcak uygulanmaz. Sıcak, apsenin patla*masına doku arasına yayılmasına neden olur. Travmalardan sonra kanamayı artırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenlerle sıcak uygulama bazı durumlarda sakıncalıdır.

Termofor Nedir

Termafor, 20 cm eninde, 30 cm boyunda ısıya dayanıklı lastikten yapılmış su torbasıdır. Termoforun contalı kapağı ve kullanıldıktan sonra asmak için delikli çıkıntısı vardır.Termoforun ısı etkisini azaltmak ve deriye doğrudan temasını önleyen kılıfı vardır.Termofor Uygulaması

• Termofora doldurulan suyun ısısı büyükler için en fazla 55 °C, küçükler için en fazla 45 °C olmalıdır. Termofora konacak suyun ısısını ölçmek için özel su termometresi kullanılır
• Termoforun 2/3'üne kadar sıcak su doldurulur. Ter*mofor masa üstüne yayılarak içindeki hava çıkarılır. Con*talı ve vidali olan kapak su sızdırmayacak kadar sıkıca kapatılır
• Kapağın su sızdırıp sızdırmadığı termofor baş aşağı getirilerek kontrol edilir.
• Termofor ıslak ise kurulanır. Kılıfı geçirilir. Termofor kullanıma hazırdır, ısı kaybetmeden önerilen yere uygulanır.Termofor, uygulanan hasta gözlem altında tutulur. Termofor 30 dakika sonra ısısını kaybeder. Tekrar uygulanması isteniyorsa suyu değiştirilir.


Termoforun Bakımı


Termoforun kullanımı sona erince, termofor boşaltılır. Kılıfı çıkarılır. Kılıfı kirli ise yıkanır. Servis odasına gönderilir.Suyu boşaltılan termoforun içine hava doldurularak kapağı kapatılır ve baş aşağı asılır. Delik ve kılıfsız termofor kullanılmamalıdır. Kılıfsız ve su sızdıran termoforlar yanığa neden olurlar.


Genel Sıcak Uygulaması


Genel olarak vücudun bir bölümüne veya tamamına sıcak uygulanabi*lir. Genel sıcak uygulaması; sıcak su küvetleri, ısı veren elektrik lambası, güneş ışığı ve ortamın havasını ısıtma gibi tekniklerle yapılır.Hasta sıcaklık krampı ve bitkinliğine karşı korunmalıdır. Kuru sıcak uygu*laması hastanın su ve tuz kaybetmesine neden olur. Su ve tuz kaybı ise hastayı olumsuz yönde etkiler.

Solunum güçlüğü çekenler ve kalp hastalarına genel sıcak uygulamak zararlı olabilir. Sıcak uygulanan hasta yakından izlenmelidir

Vücut ısısı, canlılık belirtisidir. Vücut daima ısı üretir ve ısı kaybeder. Üretilen ısı ve kaybedilen ısı arasındaki fark vücudun ısısıdır. Vücut ısısı, beyin tabanında hipotalamustaki merkez tarafından ayarlanır ve dengede tutu*lur. Bu merkeze ısı ayarlama (Termoregülasyon) merkezi denir.Vücut ısısı metabolizma, hareket ve açığa çıkan enerjiden meydana gelir. Vücut, terleyerek, solunum yaparak, derinin teması ve boşaltım sistem*leri atıklarıyla ısı kaybeder.Sağlıklı bir insanın ısısı her ortamda 36.5-37 °C derecedir. Isının aynı olması termoregülasyon merkezi tarafından ayarlanır.Hastalık halinde ısı meydana getiren ve ısı kaybettiren sistemler etkilen*diği için ısı ya yükselir ya da düşer.Vücut ısısı, termometre ile ölçülür. Ölçü birimi Santigrad (°C) olarak değerlendirilir. Vücut ısısı, ısı ölçülen organa göre küçük değişiklik gösterir. Oral yoldan ısı ölçümünün normal değerleri minimum (en az) 37.2 C maksi. mum 37.7 °C'dir. Rektal yoldanjsı ölçümünün normal değeri 37,5 °C'dir. Çocuklarda Bu değer 37,7Cdir..Aksilla yani koltuk altından ısı ölçümünün normal değeri ise 36.5 °C'dir.Isı yükselmesiyle birlikte nabız sayısı artar, solunum hızlanır. Metaboliz*ma artar. Ateş, sistemlerin çalışmasını genel olarak hızlandırır.Ateş Nasıl Ölçülür, Ateş Ölçülecek YerlerVücut ısısı hastanın durumuna göre değişik yerlerden alınır. Isı ölçme (Alma) yeri, hastanın geçirmekte olduğu hastalığa, geçirdiği operasyona, travmaya ve bunun gibi bir çok duruma göre değişir.Vücut ısısı genel olarak oral yoldan (ağızdan-dil altından). rekta[ yoldan (Anüsten), koltuk altından (Aksilla) ve çocuklarda kasıktan ölçülür. Bu yollardan alına ateş, 1-2 diziyemlik fark gösterir.

Soğuk Uygulama, Soğuk EtkisiSoğuk uygulama genellikle lokal olarak uygulanır. Soğuk, vücudun bir bölümüne de genel olarak uygulanır. Soğuk uygulama, uygulanan bölge ısısını düşürmeye yarar.Soğuk uygulama, soğuğun fizik etkisinden yararlanmak amacına yöneliktir.Genel olarak vücut ısısını düşürmek ancak genel soğuk uygulaması ile mümkündür (Örneğin; soğuk banyo gibi).Soğuk uygulanan bölgede kılcal kan damarları daralır (Vaso-konstrüksiyon). Bölgede ısı düşer, kan dolaşımı azalır. Baş travmasından sonra beyin kanamasını önlemek veya kanama varsa azaltmak, yayılmasını önlemek amacıyla başa buz torbası uygulanır.Soğuk uygulaması metabolizmayı yavaşlatır. Doku hücrelerinin oksijen ihtiyacını azaltır.Travmalarda deri altı kılcal kanama soğuk uygulaması ile azaltılır. Lenf sızması önlenir. Şişme durur. Ağrı azalır. Soğuk analjezik etkiye sahiptir.Lokalize olmuş apselerin patlaması ve yayılması önlenir. Apandisit ap*sesinin kontrol altına alınması soğuk uygulama ile mümkündür.Buz TorbasıBuz torbası (kesesi) yuvarlak ağzı contalı kapak ile kapanabilen lastik torbadır. Buz torbası, doğrudan deri üzerine kıllıfı ile uygulanır. Torbanın alt yüzeyi düz ve daireseldir. Bu yapı uy*gulama kolaylığı sağlar
Buz Torbası Uygulaması

• Buz torbasının 2/3'ü buz parçaları ile doldurulur.
• Masa üstüne veya düz bir zemine konarak havası çıkarılır.
• Ağzı contalı kapağı ile kapatılır.
• Torbanın dış kısmı buzun etkisi ile nemlenirse silinir ve kılıfı içinekonur.
• Torbanın düz yüzeyli tabanı, önerilen bölgeye konur.Buz torbası uygulanan hasta gözlem altında tutulur. Gözlem formuna işlenir. Torbanın uygulama süresi 25-30 dakikadır. Buz aküleri de aynı amaçla kullanılabilir.Buz Torbasının BakımıBuz torbası uygulandıktan sonra içindeki buz ve su boşaltılır. Dışı kuru*lanır. Kılıfı çıkarılır. Kılıf kirli ise temizlenir (Baş yaralanmasında kan ile kirlenebi*lir). Torba içinde hava kalacak şekilde ağzı kapatılır. Tekrar kullanılmak üzere yerine kaldırılır.

Sıcak Soğuk UygulamaSıcağın Etkisi,

Sıcak Uygulama


Hastaya sıcak uygulama genel veya lokal olarak yapılır. Vücut ısısınıkorumak veya hastayı sıcak tut*mak amacıyla uygulanır. Sıcak uygulanan bölgedeki deri ve deri altı doku hücrelerinde ısı yükselmesi sağlanır.Isı, kan damarlarını genişletir. Hücrelerin kanlanması sağlanır. Deri yoluyla olan boşaltım (ter) artar. Dolayısıyla hücrelerin madde alışverişi artar.Sıcak, vücut direncini artırır. Kan ile beslenme normale döndüğü için ağrı azalır. Hücrelerdeki yorgunluk maddesi*ne bağlı olarak gelişen kramplar iyileşir. Çizgili ve çizgisiz kaslar gevşer.Sıcak uygulama, hücre metabolizmasını normale döndürür ve hızlandırır.Lokalize olan iltihap sıcağın etkisiyle daha kısa zamanda olgunlaşır. Ol*gunlaşmış apsede ve apandisitlerde sıcak uygulanmaz. Sıcak, apsenin patla*masına doku arasına yayılmasına neden olur. Travmalardan sonra kanamayı artırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenlerle sıcak uygulama bazı durumlarda sakıncalıdır.Termofor NedirTermafor, 20 cm eninde, 30 cm boyunda ısıya dayanıklı lastikten yapılmış su torbasıdır. Termoforun contalı kapağı ve kullanıldıktan sonra asmak için delikli çıkıntısı vardır.Termoforun ısı etkisini azaltmak ve deriye doğrudan temasını önleyen kılıfı vardır.

Termofor Uygulaması

• Termofora doldurulan suyun ısısı büyükler için en fazla 55 °C, küçükler için en fazla 45 °C olmalıdır. Termofora konacak suyun ısısını ölçmek için özel su termometresi kullanılır.
• Termoforun 2/3'üne kadar sıcak su doldurulur. Ter*mofor masa üstüne yayılarak içindeki hava çıkarılır. Con*talı ve vidali olan kapak su sızdırmayacak kadar sıkıca kapatılır.
• Kapağın su sızdırıp sızdırmadığı termofor baş aşağı getirilerek kontrol edilir.
• Termofor ıslak ise kurulanır. Kılıfı geçirilir. Termofor kullanıma hazırdır, ısı kaybetmeden önerilen yere uygulanır.Termofor, uygulanan hasta gözlem altında tutulur. Termofor 30 dakika sonra ısısını kaybeder. Tekrar uygulanması isteniyorsa suyu değiştirilir.Termoforun BakımıTermoforun kullanımı sona erince, termofor boşaltılır. Kılıfı çıkarılır. Kılıfı kirli ise yıkanır. Servis odasına gönderilir.Suyu boşaltılan termoforun içine hava doldurularak kapağı kapatılır ve baş aşağı asılır. Delik ve kılıfsız termofor kullanılmamalıdır. Kılıfsız ve su sızdıran termoforlar yanığa neden olurlar.Genel Sıcak UygulamasıGenel olarak vücudun bir bölümüne veya tamamına sıcak uygulanabi*lir. Genel sıcak uygulaması; sıcak su küvetleri, ısı veren elektrik lambası, güneş ışığı ve ortamın havasını ısıtma gibi tekniklerle yapılır.Hasta sıcaklık krampı ve bitkinliğine karşı korunmalıdır. Kuru sıcak uygu*laması hastanın su ve tuz kaybetmesine neden olur. Su ve tuz kaybı ise hastayı olumsuz yönde etkiler.Solunum güçlüğü çekenler ve kalp hastalarına genel sıcak uygulamak zararlı olabilir. Sıcak uygulanan hasta yakından izlenmelidir
 
Top