Ausubel'in öğrenme kuramı

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Ausubel'in öğrenme kuramı

David Ausubel'in oluşturduğu bu kuramın temelinde şu düşünce vardır : "Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir. Bu ortaya çıkarılıp ona göre öğretim planlanmalıdır".

Ausubel’e göre; öğrenme anlamlı olmalıdır. Sözel öğrenme eğer etkin bir şekilde yapılırsa anlamlı olur fakat buluş yoluyla öğrenme her zaman anlamlı olmayabilir. Ayrıca sözel öğrenme etkin bir şekilde yapıldığında kısa bir sürede birçok bilgi öğrenciye aktarıldığından buluş yoluyla öğrenmeye göre daha avantajlıdır.

Ausubel anlamlı sözel öğrenmenin psikolojik temellerini şöyle oluşturmuştur:


Yeni öğrenilecek kavram, bilgi ve ilkeler daha önceki bilgilerle ilişkilendirilmelidir. Aksi taktirde öğrenme anlamlı olmaz.
Her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün oluşturduğundan, bu bütün içindeki kavramlar belli bir düzen içinde olmalı ve kavramlar sıralandırılarak öğrencilere verilmelidir.
Yeni öğrenilen konu kendi içinde tutarlı değilse veya öğrencinin daha önceki bilgileriyle çelişiyorsa öğrenci konuyu anlamakta zorlanır.
Bilişsel içerikli bir konuyu öğrenmede etkili olan zihinsel süreç tümdengelimdir. Öğrenci öğrendiği ilkeyi veya bilgiyi farklı durumlara ve problemlere uygulayabiliyorsa konuyu kavramıştır.

Ausbel bu esaslara dayanarak “sergileyici öğretim” modelini geliştirmiştir. Bu model üç basamaklı olarak gerçekleştirilir.

Ön düzenleyici kullanarak öğrenciyi öğrenmeye hazır konuma getirmek.
Yeni konunun bütün ayrıntılarını adım adım ve ayırt etmelerle öğrenciye sunmak.
Yeni konunun ana ilkelerini çeşitli örneklerle uygulatarak öğrencinin birleştirme, kaynaştırma ve bağdaştırma yapmasını sağlamak.

Bu modelde ön düzenleyiciler kullanmak üç faaliyetin gerçekleşmesini sağlar:

Öğrencinin dikkatini yeni konuya çeker.
Öğrenilecek konunun ana düşüncelerine ve kavramlar arası ilişkilerine ışık tutar.
Öğrencinin yeni konuyla ilgili olan önceki bilgilerini hatırlatır.

Ön düzenleyiciler iki tanedir:

Karşılaştırmalı ön düzenleyiciler : Yeni konu için gerekli olan öğrencinin eski bilgilerini hatırlatır.
Sergileyici ön düzenleyiciler : Öğrencinin zihninde olmayan bilgileri sergiler ve bunların yeni konuda kullanılacağını bildirir.

Modelin ikinci basamağında
öğretmen yeni konunun ayrıntılarını bir düzen içerisinde ayırt etmeleriyle birlikte verir. Bu noktada öğretmen iki noktaya dikkat etmelidir.

Öğrencilere yeni ilkenin kullanıldığı örnekler bularak daha önceki bilgileriyle benzerliklerini görmelerini sağlamak.
Öğrencilere yeni ilkenin kullanılmadığı örnekler bularak daha önceki bilgileriyle yeni bilgileri arasındaki farklılıkları görmelerini sağlamak.

Modelin üçüncü basamağında ; öğrencilerin yeni ilkeyi kavradıkları anlaşıldıktan sonra yeni uygulamalar yaptırılır. Bu basamakta amaç öğrencinin eski ve yeni bilgilerini birleştirmesi, kaynaştırma ve bağdaştırma yapmasını sağlamaktır.

Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar


Bütünleştirici Öğrenme Modeli :


Bu modelde geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine öğrencinin aktif olması savunulur. Bu model öğrencilerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgilerinden yararlanarak yeni duruma anlam verebileceklerini ve yeni aldığı bilgiyi kendi içinde yapılandırdığını öne sürer. Buna göre bu model her bireydeki bilgi birikiminin gelişmesi özel olarak kendi şartları içinde değerlendirilmelidir der. Öğrenci bilgiyi alır ve kendi içinde yapılandırır. Bu süreç öğrenciyi aktif kılan bir süreçtir. Başka bir ifadeyle öğrencilerin okuldaki eğitim- öğretim ortamında kazandıkları bilgiler onların eğitim- öğretim ortamına gelmeden sahip oldukları ön bilgilere ve eğitim- öğretim ortamının onlara sağladıklarına bağlıdır.

Bütünleştirici öğrenme modeli üç aşamalı olarak uygulanır.

1)Birinci Aşama :
Bu aşamada öncelikle öğrencilerin dikkatini konuya çekmek için tanıtım yapılır.Ayrıca öğrencilerin ön bilgiler ve bu bilgiler içerisindeki alternatif düşünceler ortaya çıkarılır.

2)İkinci veya Odaklama Aşaması : Öğretilmesi istenen kavramla ilgili deneyimler bu aşamada öğrenciye kazandırılır. Bu deneyimler sınıf tartışması, film izleme vb. olabilir. Bu aşamada öğretmen sorduğu sorularla öğrencileri düşünmeye ve yorumlamaya sevk eder.

3)Üçüncü veya Uygulama Aşaması :
Yeni öğrenilen kavramın başka durumlara uygulanma aşamasıdır. Bu problem çözme, kompozisyon yazma vb. olabilir. Bu aşamada öğrencilerin dersin başı ile sonu arasında kendi bilgi yapılarında meydana gelen değişikler gözlenir. Yeni öğrenilen kavramlar bu aşamada pekiştirilir.
 

Benzer konular

Top