Avrupa Tarihi zaman çizelgesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1

Antwerpli haritacı Abraham Ortelius tarafından 1595 yılında çizilmiş Avrupa haritası.


MÖ 35000 Modern insanlar (homo sapiens) Avrupa'da ortaya çıktılar.
MÖ 12500 Buzul Çağı sona erdi
MÖ 7000 İlk yerleşik toplumlar Balkanlar'da ortaya çıktı.
MÖ 6000 Cilalı Taş Devri Orta Avrupa'ya ulaştı.
MÖ 5000 Cilalı Taş Devri Kuzey Avrupa'ya ulaştı.
MÖ 2500 Avrupa'da Bakır Çağı başladı.
MÖ 1000 Avrupa'da Demir Çağı başladı.
MÖ 360 Plato Devlet başlıklı kitabında Atina Demokrasisini eleştirdi.
MÖ 323 Büyük İskender öldü ve kurmuş olduğu Makedonya İmparatorluğu parçalandı.
MÖ 44 Jül Sezar öldürüldü. Roma Cumhuriyeti yıkıldı
MÖ 27 Octavianus Roma İmparatorluğunu kurdu.
330 Konstantin Konstantinopolis'i Yeni Roma adıyla başkent yaptı.
395 I. Theodosius'un ölümünden sonra imparatorluk doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı.
476 Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Ortaçağ başladı
527 I. Justinianos imparator olarak Bizans tahtına çıktı.
800 Şarlman Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi.
1054 Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması Hıristiyanlığın yüzyıllar boyunca bölünmüş kalmasına neden oldu.
1066 I. Williamın liderliği altında Normanlar İngiltere'yi istila ettiler.
1095 Papa II. Urbanus Hıristiyanları Birinci Haçlı seferine çağırdı.
1215 Anayasal süreçte önemli bir dönüm noktası olan Magna Carta sözleşmesi imzalandı.
1340 Büyük Veba Salgını Avrupa nüfusunun üçte birini ölümüne neden oldu.
1337 - 1453 Yüz Yıl Savaşı
1453 Osmanlılar tarafından İstanbul'un fethi sonucunda Ortaçağ sona erdi, Yeni Çağ başladı.
1492 Kristof Kolomb Yeni Dünyaya ayak bastı.
1498 Rönesans başladı ve Leonardo da Vinci Milano'da Son Akşam Yemeği eserini tamamladı.
1517 Martin Luther Reform taleplerini Wittenberg Kilisesi'nin duvarına astı.
1648 Westphalia Barışı'yla Otuz Yıl Savaşı sona erdi.
1699 Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'ndan yenik çıktı.
1707 İngiltere ve İskoçya krallıklarının birleşmesiyle Birleşik Krallık kuruldu.
1789 Fransız Devrimi gerçekleşti. Yeni Çağ sona erdi, Yakın Çağ başladı.
1815 Napolyon Bonapart'ın yenilmesi üzerine Viyana Barışı imzalandı.
1856 Kırım Savaşı, Rusya İmparatorluğu aleyhine sonuçlandı.
1860 Rusya serflere özgürlüklerini verdi ve Karl Marx Das Kapital'in ilk cildini tamamladı.
1866 İtalya Birleşmesini tamamladı.
1871 Alman Birliği sağlandı.
1914 Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand suikaste uğradı ve I. Dünya Savaşı başladı.
1917 Rusya'da Ekim Devrimi gerçekleşti.
1922 Sovyetler Birliği kuruldu.
1918 I. Dünya Savaşı sona erdi.
1933 Almanya'da Adolf Hitler iktidara geldi.
1936 Milliyetçiler ile Cuhmuriyetçiler arasındaki İspanya İç Savaşı başladı.
1939 İspanya İç Savaşı sona erdi ve Francisco Franco'nun diktatörlük dönemi başladı.
1939 Nazi Almanyası ordularının Polonya'yı işgal etmesi ile II. Dünya Savaşı başladı.
1944 Yunan İç Savaşı başladı.
1945 Avrupa'yı harabeye çeviren II. Dünya Savaşı sona erdi.
1948 Yunan İç Savaşı sona erdi.
1949 NATO kuruldu.
1951 Avrupa Birliği düşüncesinin temeli olan Paris Antlaşması imzalandı.
1955 Varşova Paktı kuruldu.
1956 Macar Devrimi, Sovyetler Birliği orduları tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı.
1957 Roma Antlaşması imzalandı ve Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu.
1961 Berlin Duvarı'nın inşaatı başladı.
1967 Yunanistan'da askeri darbe ile Albaylar Rejimi iktidara el koydu.
1968 Sovyetler Birliği, Çekoslovakya'yı işgal etti ve Prag Baharı süreci son buldu.
1972 İngiltere, Danimarka ve İrlanda Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye oldu.
1974 Karanfil Devrimi sayesinde Portekiz demokrasiye geçti.
1974 Türkiye, Enosis'i önlemek için Kıbrıs Harekâtı ile adanın kuzeyine asker çıkarttı.
1974 Albaylar Rejimi son buldu ve Yunanistan demokrasiye geçti.
1975 Francisco Franco ölümü ile İspanya'da demokrasiye geçiş süreci başladı.
1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'nin dışında hiçbir ülke bu bağımsızlığı tanımadı.
1988 Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle Karabağ Savaşı başladı.
1989 Berlin Duvarı yıkıldı.
1990 Yugoslovaya'da İç Savaş başladı.
1991 Sovyetler Birliği yıkıldı yerine Bağımsız Devletler Topluluğu kuruldu.
1991 Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya bağımsızlıklarını ilan ettiler ve Yugoslavya'dan ayrıldılar.
1991 Gagavuzya bağımsızlığını ilan etti ama Moldova ile özerklik görüşmeleri devam etti.
1992 Transdinyester bağımsızlığını ilan etti ve Moldova'dan ayrıldı ama ancak hiçbir ülke bu bağımsızlık ilanını tanımadı.
1992 Bosna Hersek bağımsızlığını ilan etti ve Yugoslavya'dan ayrıldı.
1992 Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği'nin temelleri atıldı.
1992 İsviçre referandum ile Avrupa Birliği üyeliğini redetti.
1992 Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti ancak hiçbir ülke bu bağımsızlık ilanını tanımadı.
1992 Abhazya ve Güney Osetya Gürcistan'dan bağımsızlıklarını ilan etti ancak hiçbir ülke bu bağımsızlık ilanını tanımadı.
1993 Çekoslovakya barışçıl bir şekilde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye bölündü.
1994 Norveç referandum ile Avrupa Birliği üyeliğini reddetti.
1994 Bişkek Protokolü'nün Azerbaycan ile Ermenistan tarafından imzalanması ile Karabağ Savaşı son buldu.
1994 Gagavuzya bölgesine, Moldova'nın bir parçası olarak, özerklik verildi.
1994 Birinci Çeçen Savaşı. Rusya ile Çeçenya arasında başladı.
1996 Birinci Çeçen Savaşı sona erdi.
1998 Sırbistan devleti Kosova'nın bağımsızlığını engellemek için Kosova Savaşı'nı başlattı.
1999 Kosova Savaşı sona erdi.
1999 Yugoslovaya'da İç Savaş sona erdi.
1999 İkinci Çeçen Savaşı başladı.
1999 Türkiye Avrupa Birliği'ne aday kabul edildi.
2001 Makedonya ordusu ile ülkedeki etnik Arnavutlar arasında sıcak çatışmalar gerçekleşti.
2006 Karadağ bağımsızlığını ilan etti ve Yugoslavya'dan ayrıldı.
2008 Kosova bağımsızlığını ilan etti ve Sırbistan'dan ayrıldı.
2008 Gürcistan ile Güney Osetya arasında 2008 Güney Osetya Savaşı çıktı.
2008 Rusya Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı.
2009 Avrupa Birliği'nin siyasi ve idari yapısını yenileyen Lizbon Antlaşması yürürlüğe girdi.
 

Benzer konular

Top