Balkan ve Batı Trakya Türklüğü

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Balkan ve Batı Trakya Türklüğü

Ülkemizde milli eğitim, millilikten çıkıp, adeta küresel eğitim durumuna geldiği için, Balkan ve Batı Trakya Türkleri konusunda gençler fazla bilgili değil. Rum ve Yunan kültürünü öğreten milli eğitim müfredatı, Dış Türkleri kapsama alanına almıyor.

Bu yüzden Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan, Bosna'dan gelen Türklerin Bulgar, Arnavut veya Boşnak olduğunu sananlar az değil.

Türk olmayan kişi kendi memleketi dururken neden Türkiye'ye göçsün? Türkiye isviçre mi?

Balkan ve Batı Trakya göçmenleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Balkan ve Batı Trakya Türkleri Osmanlının yükseliş ve genişleme döneminde Anadolu'dan oralara gönderilmiş Türklerin torunlarıdır.

Bundan başka bir bölümü hırıstiyan olan Peçenek ve Kuman Türkleri de bin yıldır Balkanlarda yaşamaktadır ve hala Türklüklerini korumaktadırlar. Balkanlardan şu anki Türkiye sınırlarına ilk göç (gerileme) 1. dünya savaşı ve balkan savaşları sırasında olmuştur. Yüzbinlerce Türk geri dönmüştür. Bunların arasında az sayıda Boşnak ve Arnavutta vardı. Fakat halk dilinde o göçmenlerin hepsine ''arnavut göçmeni'' ve ''boşnak göçmeni'' dendiği için günümüzde hala bu tanım kullanılmaktadır. Tıpkı karadenizlilerin hepsine ''laz'' denmesi gibi. Daha sonra Cumhuriyet kurulunca 1924 yılında nüfus mübadelesi ile Yunanistandan 500bin Türk Türkiyeye getirilmiştir. Bunların arasına katılan 200 yahudi ailesi (selanik dönmesi-sebatayist) haricinde bütün hepsi Türktü. Daha sonra 1960 lı yıllarda Üsküp ve Makedonya çevresinden bayağı bir Türk gelmiştir. Bunlarında hepsi Türktür. Aralarında başka halk yoktur. Genelde İstanbul Bayrampaşaya yerleşmişlerdir. Daha sonra 80 li ve 90 lı yıllarda Bulgaristandan göçmenler gelmiştir. Bunlarında büyük çoğunluğu Türk olmakla birlikte aralarına Türkçe konuşan bir gurup çingeneninde karıştığı ve Türkiyeye geldiği biliniyor. (örnek: Ciguli)

Yunanistandan , Kosova ve Prizenden de hemen her yıl Türkiyeye gelenler oluyor. (Örneğin Hakan Şükür, Ersun Yanal Prizen kasabasından gelen Türklerdir)

Velhasıl , Balkan ve Batı Trakya bölgesinden Türkiye'ye gelen göçmenleri yüzdeye vurursak gelenlerin %95-97 si Türktür.

Balkanlarda ve Batı Trakyada hala milyonu aşkın Türk yaşamaktadır.


Balkan Yarımadasıa ırksal açıdan kısaca bir bakış;


TÜRKLER: Balıkesir,Manisa,Aydın,Çanakkale,Karaman, Sivas,Konya,Adana illerimizde yaşayan Türkmenlerin bir kısmı,Balkanlara iskan edilmiştir.

İskan edilen Türkmenler şunlardır:

a.) Tanrıdağı(Karagöz) Türkmenleri
b.) Naldöken Türkmenleri
c.) Kocacık(Kocahamza,Kızıloğuz) Türkmenleri . Atatürk'ün de mensubu olduğu Türkmen oymağıdır.

Moldava dışında,Bulgaristann Dobruca bölgesinde yaşayan Gagauz (Gökoğuz) Türkleri

Muhacir(Macır), hicret eden, göç eden manasına gelip, halk arasında özellikle Bulgaristanan, çıkış yerleri olan Anadolua tekrar geri dönüş yapan Türkler için kullanılan bir tabirdir. En üstte TÜRKLER başlığı ile belirttiğim Türkmenlerirler.---------------------------------------------------------


Bulgarlar: Geçmişte Türk boyu olmalarına rağmen, Slavlar içinde asimile olmuşlardır. Şimdiki Bulgarların Türklükle ilgileri yoktur.


Pomaklar: Balkanlaraki Slavların içinde evlilik yolu asimile olmuş ve Slavlaşmış Bulgarların, İslam dinini kabul edenlerine Pomak denir.

Arnavutlar(Alban): Ephir/İllirya adı verilen bölgede yaşayan Hint-Avrupa ırkına mensup halk.

Sırplar ve Karadağlılar: Slav asıllı halk. Ortodoksurlar.

Hırvatlar: Slav asıllı halk.Katolikirler.

Slovenler: Slav ve Germen ırkı karışımı halk. Protestanırlar.

Yunanlar/Grek/Helen: MS 4.yya ırkları tamamı ile ortadan kalkan Pelaskların(veya;Pelaks), şimdiki Yunanlar arasında bir alaka yoktur. Yunanlar Dinar Yarımadasıa sonradan yerleşmiştir. Yunanların kendilerine mal ettiği medeniyet aslında Pelasklara aittir. Kısacası Yunanlar kültür hırsızıdır.

Makedonlar: Slav,Yunan karışımı bir etnik halktır.

Torbeşler: İslam dinini kabul etmiş Makedonlar.

Boşnaklar: İslam dinini kabul etmiş Slavlar. Daha önceleri Bogomil denilen bir mezhebe inandıkları için Ortodoks Sırplar tarafından dışlanmışlardır.

Romenler/Ulahlar: Latin ve Çingene karışımı bir halk.

Çingeneler/Roman: 1500ü yıllarda,Avrupaa geldiler. Bir kısmı Balkanlara yerleşti. Hindistan kökenli Batak halkına mensupturlar.

Patriyotlar: İslam dinini kabul etmiş Yunanlar olduklarına dair iddialar var.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2
Balkanlarda Türk oymaklarının yerleşim yerleri

Naldöken Türkmenleri: Eskihisar-Zağra,Filibe,Tatarpazarcık,İhtiman, İzladi, Tatarpazarı, Çirmen, Yanbolu, Şumnu, Varna, Pravadi, Hirsova, Tekfurgölü, Silistre, Aydos, Çernova, Tırnova, Niğbolu, Hasköy, Çırpan, Kazanlık.

Tanrıdağı(Karagöz) Türkmenleri: Rusçuk, Tırnova, Razgrad, Niğbolu, Kuzey Bulgaristan'da

Kocacık(Koca Hamza-Kızıloğuz) Türkmenleri: Doğu Trakya, Bulgaristan ve Doğu Rumeli'nin doğu tarafları, bütün Dobruca ve Bender, Akkirman

Ofçabolu Türkmenleri: Dobruca

Vize Türkmenler: Bulgaristan'ın muhtelif yerlerinde

Menemenlioğulları: Filibe(Plovdiv)

Kısaca konuyu toparlarsak,

Bulgaristan'da Türklerin en fazla yaşadıkları şehirler;Kırcaali,Mestanlı,Razgrad,Şumnu,Filibe,Dobruca,Varna,Rusçuk,Silistre,Plevne,Tırnova,Sofya,Vidin,Tolbuhin ve Gabrovo.
 

Benzer konular

Top