Başarısızlıkları Bilmek Başarı Getirir Akrostiş Şiir Çalışması

Katılım
2 Nsn 2012
Mesajlar
394
Beğeniler
3
Yaş
28
Şehir
BurSa
#1
B elirsizliklerin üzerine gittiğimde
A klımın düzgün, daha iyi çalıştığını
Ş aşkınlıklar içinde yaşayageldiğim
A cayipliklerin hepten belirginleştiğini
R üzgar önünde yaprağın uçuşu gibi
I stıraplı hayatların anlam kazandığını
S iluetleri belli belirsiz kimliklerin
I smarlama hayatlardan öte gerçeğine
Z ehir zakkum da olsa fikrimin içine
L akırdılardan öte düştüğünü gördüm
I rak durduğum her şey, aslında beni
K ıskıvrak yakalamış sürüklüyordu
L afın gereği kötüye bulaşmadan
A klıklar içinde yaşadığımı sandığım
R ahat ve huzura yönelik hayatımın
I skalanan gerçekler olduğunu gördüm

B aşarmak için çıktığımız yolda
İ stisnamız nedense bilgi olmakta
L üks yaşam özlemlerimiz içinde
M edeniyet adına fikirler üretirken
E n çabuk çıkarlara ulaşmak hedefinde
K aybettiğimiz hep kendi kimliğimizdi

B aşarı beklemek başarısızlıklar içinde
A zımsanmayacak sayıdaydı hayatımızda
Ş aşkınlıklar içinde başarıya kıvranırken
A klımıza gelmeyen samimi özeleştirilerin
R ahatımızı, huzurumuzu, kaçırmaması adına
I rak dursun bizden diyorduk, yanılgıyla

G eleceği başarılarla süslemek istersem
E ski başarısızlıklarımı bilmem gerekir
T utkularıma aldanmadan bütün geçmişimi
İ lkeli, erdemli, içsel özeleştirilerimi
R ahat ve huzur içinde yapmam gerekir
İ yi olmak başarı ise, başarısızlıklarımı
R utinlikten ötede, iyice irdelemem gerekir
 
Top