1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Çarşafı yasaklayan padişah emri: 2.Nisan.1892

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Suskun tarafından 1 Nisan 2011 başlatılmıştır.

 1. Suskun

  Suskun V.I.P V.I.P

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  22.929
  Beğenileri:
  318
  Ödül Puanları:
  6.230
  Yer:
  Türkiye
  Banka:
  26.940 ÇTL
  (İrade Dâhiliye, Nu. 99887)
  Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dâ'iresi
  5894
  Bugün Cum'a selamlık resm-i âlîsini müteâkib Teşvikiye'de
  kâ'in Silahhâne-i Hümâyûnu teşrîf-i meâlî-redîf-i hazret-i
  pâdişâhî vukûuyla oradan Saray-ı Hümâyûna avdet
  buyurulur iken reh-güzâr-ı şâhânede bir tarz-ı acîbde
  bellerinden bağlı siyah çârşeblere bürünmüş ve yüzlerini
  dahi siyah renkde ve gayet ince peçeler ile örtmüş bazı
  kadınlar müsâdif-i nazar-gâh-ı âlî olarak bunların gayr-i
  mestûre denilecek halde açık saçık bulunmalarına ve âdeta
  mâtem elbisesi iksâ etmiş Hıristiyan kadınlarına müşâbih
  olmalarına nazaran vehleten İslam olduklarında tereddüd
  buyurulmuşdur. Muhtâc-ı îrâd ve îzâh olmadığı vechile
  devlet-i muazzama-i İslâmiye edâmahallâhu teâlâ ilâ-
  yevmi'l-kıyâmenin kıyâm ve bekâsı ve tezayüd-i şevket ve
  i'tilâsı heyet-i devletin efradından bulunan bi'1-cümle
  müslimîn ve müslimâtın kâffe-i ahvâl ve evdâ ve
  harekâtda şerî'at-i garrâ-yı Ahmediyenin ahkâm-ı münîfe
  ve münciyesine kemâl-i ihtimâm ile tevessül ve ittibâ'
  etmelerine menût ve merbût olup aks-i hâl ma'âzallâhu
  te'âlâ gerek efrâd-ı ümmet ve gerek esâs-ı devlet içün
  maddî ve ma'nevî mûcib-i mazarrât-ı bî-nihâyet
  olacağından İslâm kadınlarının cümle-i evâmir-i
  ilâhiyeden bulunan usûl ve âdâb-ı mergûbe-i tesettür ve
  ihticâba fevka'1-âde dikkat ve i'tinâ etmeleri lüzûmu
  vâreste-i beyân ve ityân olarak işbu çârşebler ise İslâm
  kadınlarınca emr-i tesettüre asla muvâfık ve müsâ'id
  olmadığı gibi li-maksadin şuraya buraya girmek içün bazı
  münâsebetsiz erkekler tarafından dahi bir perde-i fesâd ve
  mel'anet olarak isti'mâl edilmekde olup hatta geçenlerde
  bir erkek bu sûretle çârşebe bürünerek kadın kıyâfetinde
  müsellehan bir hâneye dühûl ile evdeki kadının üzerine
  bi'1-hücûm sirkat eylediği eşyâyı pencereden arkadaşına
  atarak savuşmuş olduğundan diyâneten ve maslahaten
  derkâr olan mazarrât ve mehâzîr-i adîdesine mebnî bu
  bâbda îcâb edenlere sûret-i leyyine ve münâsibede tefhîmât
  ve vasâyâ-yı lâzıme îfâ edilmek sûretiyle kadınlarca çârşeb
  iktisâsının men'i esbâbının istihsâli şeref-sâdır olan emr u
  fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı pâdişâhî iktizâ-yı âlîsinden
  bulunmuş olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i
  veliyyü'1-emrindir.
  Fî 4 Ramazân sene 1309 ve Serkâtib-i hazret-i
  şehriyârî
  Fî 20 Mart sene 1308 bende
  [2 Nisan 1892] Süreyya


  (SADELEŞTİRİLMİŞ METİN)

  Bugün cuma selâmlığı töreninden sonra Teşvikiye'deki
  silâhhâneyi Padişah Hazretleri teşrifle oradan saraylarına
  dönerler iken yolda, tuhaf bir şekilde bellerinden bağlı
  siyah çarşaflara bürünmüş ve yüzlerini de siyah renkte ve
  gayet ince peçelerle örtmüş bazı kadınlar gözüne ilişmiş,
  bunların örtünmemiş denilecek halde açık saçık
  bulunmalarına ve âdeta matem elbisesi giymiş Hıristiyan
  kadınlarına benzemelerine bakılarak birden bire İslâm
  olduklarında tereddüt buyrulmuştur.
  İzaha muhtaç olmadığı gibi büyük İslâm devletinin
  ayakta durması, devamı ve yükselmesi kadın ve erkek
  bütün Müslümanların her türlü hal ve hareketlerinde
  şeriatın yüksek hükümlerine son derece dikkatle
  uymalarına bağlı olup aksi hal Allah esirgesin gerek fertler
  gerek devlet için maddî ve mânevî sonsuz zararlara sebeb
  olacağından İslâm kadınlarının Allah'ın emirlerinden
  bulunan örtünme usul ve kaidelerine fevkalâde dikkat ve
  itina etmeleri lüzumunu beyana hacet olmadığı, bu
  çarşaflar ise İslâm kadınlarınca örtünmeye aslâ uygun ve
  müsait olmadığı gibi bir maksatla şuraya buraya girmek
  için bazı münasebetsiz erkekler tarafından da bir fesat ve
  melânet perdesi olarak kullanılmakta olup hatta
  geçenlerde bir erkek bu suretle çarşafa bürünerek kadın
  kıyafetinde silâhlı olarak bir eve girip içerdeki kadının
  üzerine hücumla çaldığı eşyayı pencereden arkadaşına
  ataraksavuşmuş olduğundan dindarlık ve maslahat
  bakımından meydanda olan zararlarından ötürü icap
  edenlere münasip bir şekilde anlatılıp tenbihlerde
  bulunmak suretiyle kadınların çarşaf giymelerinin
  yasaklanması Padişah emri iktizasındandır.Bu
  hususta emir sahibinindir.
  2 Nisan 1892
  Hükümdarın Başkâtibi
  Süreyya
   

Sayfayı Paylaş