Cennettin Tabakaları

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Cennettin Tabakaları
İbn Abbâs (r.a.)'dan gelen bir rivayette Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bu tabakalardan her birinde müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. Bunlar:

1-Nâim Cenneti: "Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl... "
(Şuârâ 85) (Ayrıca bk. Mâide65; Tevbe 21; Yunus 9)

2-Adn Cenneti : "Şüphesiz ki iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar orada onlar ebedî kalıcıdırlar Allah onlardan razı olmuştur onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir. "
(Beyyine 8 Ayrıca bk. Tevbe 72; Ra'd 23; Nahl 31)

3-Firdevs Cenneti : "Şüphesiz iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri. vardır"
(Kehf 107 ve Mü'minun 11)

4-Me'vâ Cenneti: "İman edip güzel amel işleyenlere gelince onlar için Me'vâ Cennetleri vardır. "
(Secde 19 ve Necm 15)

5-Dârü's-Selâm: "Halbuki Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur. "
(Yunus 25 ve En'âm 127)

6-Dârü'l-Huld: "O Rab ki fazlından bizi durulacak yurda (Cennet'e) kondurdu."
(Fâtır 35)

7) İlliyyûn :

Her ne kadar İbn Abbâs Cennet'in tabakalarını yedi ile sınırlandırmışsa da ayetlerden anlaşıldığına göre Cennet'in bir çok tabakası vardır. Burada İbn Abbâs'ın haber verdiği ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları Cennet'in en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da bir çok tabaka vardır. Nitekim Allah Teâlâ'nın Nâim Cennetleri veya "Firdevs Cennetleri" şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir.
 
Ekleyen Benzer konular Kategori Cevaplar Tarih
Suskun Coğrafya 17

Benzer konular

Top