Çift cinsiyetlilik ve ersellik (hünsalık) türleri

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,749
Beğeniler
8,078
Şehir
izmir :)
#1
Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar


ÇİFT CİNSİYETLİLİK

Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi oluşturan bezlerin gelişme devresinde ortaya çıkan cinsel bozuklukların başında erselik (hünsalık) (hermaphrodite) yer alır.


Gerçek Erselik (Hakiki Hermafroditizm) : Bu bozukluk kromozom devresinden sonra geliştiğinden, cinsel kromozomlann yapısı ve sayısı normaldir. Ancak dölyatağı içinde yumurtalık ve testislerin tam olarak farklılaşmadıkları bir dönemdeki bozukluğun doğumdan sonra da sürmesi, bu tür insanlarda hem yumurtalık hem de testislerin bulunmasına yol açmıştır. Kimisinde de tek gonadın bir bölümü yumurtalık, bir bölümü testis olarak gelişir. Gerçek hermafroditizm olaylarında, ya bir yanda testis öbür yanda yumurtalık, ya her ikisi her iki yanda birlikte ya da her iki yanda da yumurtalık ve testis bulunur. Dış görünüş ya bir cinse uyar ya da her iki cinse ilişkin yapısal özellikleri taşır. Sözkonusu vakaların hepsinde kadın ve erkek cinsine özgü birincil ve ikincil belirtiler birarada bulunur. Yumurtalıklann çalışması testislere oranla üstündür. Yarıdan fazlasında göğüsler kadın gibi gelişmiştir ve âdet kanamaları olur. Erkek görünüşleri:
karşın doğum yapan vakalar bildirilmişse de. henüz erkek olarak baba olan vakalar bildirilmemiştir.
Yayınlara geçen hermafroditizm vakalarından birinin 1631 yılında Ispanyol ressamı Ribera tarafından resmi yapılmıştır. Halen Ispanya’nın Toledo kentinde bulunan ve yanında bir erkek olan sakallı bir kadının (!) memesinden süt emen bir çocuğu gösteren bu tablonun yanında duran mermer levhada Latince olarak şunlar yazılıdır: «Magdelena Ventura adındaki bu kadın Napoli Krallığının Abruzi kentindendir. İki kez evlenmiştir. Yedi çocuğu olmuştur. Bunlardan üçü kadının sakallan çıkmadan önce, dördü sakalları çıktıktan sonra doğmuştur. Resimde Magdelena Ventura ikinci kocası Felix ile birlikte, 52 yaşında doğurduğu son çocuğunu emzirirken görülüyor.»


Yalancı Erselik (Sahte Hermafroditizm) : Erkekte testis iç- salgisının olmaması, eksik bulunması ya da herhangi bir nedenle etkisini gösterememesi sonucu erkek cinsel organı ufak kalır. Testis torbaları orta çizgide birleşmez, araları açık kalır. Kimi vakalarda testisler hiç olmayabilir, gelişmemiş olarak bulunur ya da torbalara inmez. Testislerin torbalara inmeden kaldığı vakalarda, kimi kez dölyatağı da bulunabilir. Bazı vakalardaysa testis salgıları ikincil dişilik özelliklerinin oluşmasına neden o- lur. Böylece cinsel organı erkek, görünüşü kadınsı insanlar ortaya çıkar.

Yalancı erselik kadında türlü biçimlerde ortaya çıkar. Bu tür vakalar, kromozom yapısı ve yumurtalık toşımalan nedeniyle dlfUik özelliklerini taşırlar. Ancak cinsiyet organlarının dış görünüşünden ötürü derece derece erkek izlenimi verirler. Aslında bu tür vakalarda testis bulunmadığından, dişileşme daha kolay gerçekleşir. Ancak dölyatağı içindeki dönemde erkek hormonu- He aşırı salgılanması sonucu erkekleşme daha belirgin olur
 
Top Bottom