Çocuk Mallarının Korunması Davası Dilekçesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,145
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Çocuk Mallarının Korunması Davası Dilekçesi​

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
VELAYET HAKKI SAHİBİ
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Çocuk mallarının korunması
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim ile davalı arasında İstanbul 3. Aile Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. 2004/1094, K. 2005/278 sayılı kararı ile tarafların boşanmalarına müşterek çocukların velayet hakkının anneye verilmesine karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.
2- Türk Medeni Kanununun 353. maddesi gereğince, Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi gereğince, evlilik sona erdi-ğinde velayet hakkı kendisinde kalan eşin, hâkime çocuğun malvarlığının dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorundadırlar. Bu çerçevede çocuğun mallarının tespiti ile koruma altına alınması için bu davaya açma zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 353 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenler karşısında, çocuğun malları-nın tespiti ile koruma altına alınmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı-ya yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
 

Benzer konular

Top