Çocuklarda görülen 6.Hastalık (Roseola Infantum)

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,292
Beğeniler
4,999
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
ROSEOLA İNFANTUM (6 hastalık)

Herpesvirus tip 6’nın neden olduğu, iyi huylu, yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe, makülopapüler döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır Hastalık solunum yolu sekresyonları ile bulaşır Dört yaşına kadar çocukların hemen hemen tamamı hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır En sık ilk yaşın ikinci yarısında ve, İlkbahar ve sonbahar aylarında görülür

Klinik :
Yaklaşık 3 günlük ateşli bir dönemden sonra ateşin normale dönmesinden hemen sonra makülopapüler veya eritematöz döküntü ortaya çıkar Döküntü gövdeden başlar, boyun ve ekstremitelere yayılabilir, 2 gün içerisinde, iz bırakmadan kaybolur Kaşıntı yoktur, basmakla solar Vakaların bir kısmında ishal görülebilir Yüzde 14 vakada huzursuzluk ve irritabilite şeklinde prodromal semptomlar olabilir Fontanel belirginliği (% 26), Nagayama lekeleri (yumuşak damak ve uvulada eritematöz papüller - % 65), periorbital ödem (ateşli dönemde, % 30), servikal, postaurikular ve postoksipital lenfadenopati (% 31) bulunabilecek diğer bulgulardır Nadiren splenomegali, ensefalopati ve konjunktival eritem görülebilir İnkübasyon süresi ortalama 9 (5-15) gündür

Komplikasyonlar :
Hastalığın en önemli komplikasyonu ateşli dönemde görülebilen febril konvülsiyondur (% 6-15) Ensefalit, fulminan hepatit, hemofagositik sendrom ve dissemine enfeksiyon herpesvirus tip 6’nın nadiren neden olduğu klinik tablolardır

Tanı :
Rutin tanı testleri gereksizdir Kesin tanı gerekirse, virus periferik kandan izole edilebilir veya serolojik olarak herpesvirus tip 6 Ig M pozitifliğine konvelasan serumda akut döneme göre herpesvirus tip 6 Ig G’nin en az 4 kat artışına veya negatifken pozitif oluşuna bakılabilir Lökosit düzeyine bakılırsa, lökopeni bulunabilir

Ayırıcı tanı :
Enfeksiyöz mononukleoz, febril konvülsiyon, eritema infeksiyozum, kızamık, menenjit, rubella, ilaç erüpsiyonu

Tedavi :
Spesifik tedavi yoktur Ateşli dönemde ateşin antipiretikler ile ve ılık banyolarla düşürülmesi önerilir
 

Benzer konular

Top