Comparative / Superlative

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,077
Şehir
TÜRKİYE
#1
Comparative / Superlative (better / worse, best / worst)
(Sıfatların Karşılaştırılması ve En Üstünlük Halleri)


Sıfatların karşılaştırma (comparative) biçimleri farklı iki nesneyi karşılaştırmak için kullanılır. En üstünlük (superlative) biçimlerinde ise bir nesne, bir grup veya topluluk içinde en üst dereceye yükselir. Bazı düzensiz sıfatlar “-er than” veya “the -est” almazlar, şekil değiştirirler.

Adjective ........... Comparative ........... ........... Superlative
good (iyi) ........... better (than) (daha iyi) ........... the best (en iyi)
bad (kötü) ........... worse (than) (daha kötü) ........... the worst (en kötü)

This book is good. (Bu kitap iyi(dir).)
This book is better than the other book. (Bu kitap diğer kitaptan daha iyi(dir).)
This is the best school in the city. (Bu, şehirdeki en iyi okuldur.)

His French is bad. (Fransızca’sı kötü(dür).)
His French is worse than mine. (Onun Fransızca’sı benimkinden daha kötü(dür).)
This is the worst day of my life. (Bu, hayatımın en kötü günü(dür).)
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,077
Şehir
TÜRKİYE
#2
Comparative Form of Single Syllable Adverbs
(Tek Heceli Zarfların Karşılaştırılması)


Sonu “-ly” ile bitenlerin dışındaki tek heceli zarflara karşılaştırma anlamını katmak için “-er” eki eklenir. Sadece “early”, iki heceli olduğu halde bir istisna olarak “-er” eki alır.

early earlier

John left the house early this morning, but his brother left the house earlier than John. (John bu sabah evden erken çıktı, ama kardeşi ondan daha erken çıktı.)

Some planes can fly low, but helicopters can fly lower than them. (Bazı uçaklar alçaktan uçabilir, ama
helikopterler daha alçaktan uçabilir.)

We arrived late, but our teacher arrived later than us. (Ben geç geldim, fakat öğretmenimiz bizden daha geç geldi.)
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Katılım
22 Şbt 2008
Mesajlar
35,227
Beğeniler
7,077
Şehir
TÜRKİYE
#3
Superlative Adjectives -- Sıfatların en üstünlük dereceleri

En üstünlükler (Superlatives) en az üç varlığın içinde, bir özelliği sebebiyle “en üstün” olan varlığı vurgulamak için kullanılır. Tek heceli sıfatların ve bazı iki heceli sıfatların sonuna “-est” eklenir; Belirli bir varlıktan bahsedildiği için sıfattan önce “the” kullanılmalıdır.

Adjective.......Comparative............Superlative
big.....................bigger.....................the biggest
heavy.....................heavier.....................the heaviest
light.....................lighter.....................the lightest
new.....................newer.....................the newest
old.....................older.....................the oldest
wide.....................wider.....................the widest

My father is the oldest person in my family. (Babam ailemdeki en yaşlı kişidir.)
This is the newest book in the library. (Bu kütüphanedeki en yeni kitaptır.)
Clara is the happiest girl of the class. (Clara sınıfın en mutlu kızıdır.)
 
Top