D-dimer

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,720
Beğeniler
5,000
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Örnek Bilgileri
Örnek Cinsi : Sitratlı plazma
Örnek Miktarı : 0.5 mL (0.3 mL)
Kap / Kapak : Mavi
Transport : - 18 oC ve altı
Red Kriterleri : Hemoliz(+)›(R) Lipemi(+)›(R) Bilirubinemi(+)›(R)

Stabilite

Buzdolabında : 24 saat
Donmuş Olarak : 2 ay

Metod : ELFA


Referans Aralıkları : Aralık Referans Değeri
İnsan için 1-99 yaş < 500 ng/mL


Genel Bilgiler :

D-dimer çapraz bağlı fibrinde plazminin aktivasyonu sonucu yapılır. D-dimer fibrinojen veya FDP'ı etkileyen plazmin ile oluşmaz. Bundan dolayı fibrin için spesifiktir. D-dimerın varlığı hem trombin oluşumunu hem de plazmin oluşumunu teyit eder. Fibrin yıkım ürünleri eş zamanlı 2 olayın sonucu oluşur. 1-Fibrinojen trombin ve FXIIIa ile birlikte stabilize fibrin formuna dönüşür. 2-Fibrin kanda bulnan plazmin ile çözünür. Fibrinolizisde plazmin fibrin ağını D-Dimerda içeren spesifik fragmentlere yıkar. D-Dimer fibrinolizisin en uç ürünüdür ve stabilize fibrin varlığında saptanan trombotik bozukluklar markerdır. D-Dimer hem pıhtı formasyonu hemde fibrinolizisin arttığında düzeyleri artar. D-Dimer düzeyi Dıssemine İntraxasküler Koagülopati (DIC) ve tromboz (arteryal ve venöz) sonucunda oluşan patolojik durumlarda artış gösterir. Ayrıca deri ven trombozu ve pulmoner embolinin tayininde yararlıdır. Fibrin çapraz bağlarının plazmin degradasyonu sonucunda oluştuğu için FDP den fibrinolizis için daha spesifik bir markerdir. D-Dimer'ın arttığı durumlar a- DIC b- Arterial veya venöz tromboz c-Renal veya karaciğer yetersizliği d-Pulmoner emboli e- Hamileliğin geç dönemi preeklampsi f- Myokardial infartüs g- Malignite İnflamasyon ve ciddi infeksiyonlar h- Antikoagülan tedavi
 
Top