Değişim Disiplini

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,245
Takım
GALATASARAY
#1
Değişimin ne kadarı ilham, ne kadarı çok çalışmanın ürünüdür? Eğer, genellikle ilk seçenek geçerliyse yönetimin rolü sınırlıdır: "Doğru kişileri çalıştır ve işlerine karışma!" Eğer ikinci seçenek tercih ediliyorsa, yönetim daha güçlü bir rol oynamalıdır: Doğru görev ve prosesleri oluştur, amaçları ve uygun ölçümleri net olarak belirle ve gelişimi her adımda tekrar incele. Asıl olan, bu iki fikrin ortasında bir yerde bulunabilmek. Gerçek görev değişimdir ve diğer tüm birleşik fonksiyonlar gibi yönetilebilir, yönetilmelidir de. Fakat bu, diğer mesleki faaliyetlerle aynı olduğu anlamına gelmemektedir. Gerçekte değişim, "yapmaktan" çok "bilme" işidir.

Drucker, yenilik getiren mesleki fikirlerin çoğunun, bir kısmı özel şirket veya endüstriler dahilinde bulunan, bir kısmının da geniş sosyal ve kitle eğilimleri tarafından barındırılan, yedi fırsat sahasının melodik analizi sonucu oluştuğunu tartışmakta, işini bilen yöneticiler, organizasyonlarının tümünün bu yedi saha üzerinde net olarak odaklanmalarını sağlayacaktır. Fakat analiz sizi sadece bir noktaya götürecektir. Çekici bir fırsat yakalasanız da," fonksiyonel ilham" olarak tabir edilen doğru yanıta ulaşabilmeniz için halâ hayal gücündeki sıçramaya ihtiyacınız olacaktır.

Değişim, gerek var olan bir meslekte bulunsun, gerekse bir sosyal yardım enstitüsünde veya aile ortamında başlayan bireysel yeni bir girişimde olsun, "değişimcilik" spesifik bir fonksiyondur. Değişimi yapan kişi, servet kazandıran yeni bir kaynak da yaratsa, servet yaratmak için potansiyel kaynakları da kullansa, başarılan iş aynı değerde olacaktır.

Günümüzde, çoğu karışıklık, değişimciliğin gerçek tanımı hakkında çıkmaktadır. Gözlemcilerin bazıları, bu anlayışın, küçük kuruluşlar için daha faydalı olabileceğini savunurken, bazıları da tüm yeni kuruluşlar için geçerli olduğunu belirtmekteler. Yine de pratikte bir çok kendini kanıtlamış büyük kurum, çok başarılı değişimleri angaje etmektedir. Sonuçta söz konusu anlayış, teşebbüsün büyüklük ve yaşını değil, faaliyet türünü ifade etmektedir. Bu faaliyetin kalbinde; bir işletmenin ekonomik veya sosyal potansiyeli için anlamlı, odaklanmış bir yenilik yaratma çabası olan, değişim yatmaktadır.

Değişimin Kaynakları
Dehanın parlamasından ortaya çıkan değişimlerin olması doğaldır. Yine de birçok değişim - özellikle başarılı olanlar - sadece bazı durumlarda bulunabilen bilinçli, anlamlı, yenilik fırsatlarının araştırılması sonucu bulunmuştur. Bir şirket veya endüstride ortaya çıkan dört fırsat sahası şunlardır. Beklenmeyen olaylar, uygunsuzluklar, proses ihtiyaçları ile endüstri ve pazar değişimleri.

Fırsatın -şirketin dışında sosyal ve entellektüel ortamların oluşturduğu- üç yan kaynağı da; kitlesel değişimler, anlayışlardaki değişimler ve yeni bilgi birikimleridir.

Aslında bu kaynaklar çakışırlar. Bünyelerdeki risk, zorluk ve karmaşıklık açısından farklıdır ve değişim potansiyeli aynı anda birden fazla sahada bulunabilir. Fakat birlikte tüm değişim fırsatlarının büyük çoğunluğunu oluştururlar.

Değişimin ilkeleri
Amaçlı sistematik değişim, yeni olanakların kaynaklarının analizi ile başlar, içeriğe bağlı olarak, kaynakların önem ve zamanları farklı olacaktır. Örneğin kitlesel faktörler, dizgi makinesinin -Pazar kitlesini doyuracak sayıda kalifiye dizgicinin bulunmayışı sayesinde- çok başarılı olmasına rağmen, demircilik gibi bağlantısal endüstri prosesleri girişimlerini pek ilgilendirmemesi gibi. Aynı anlayışla, yeni bilgi birikimi; kitlesel farklılıklar veya vergi kanunları yaratan bir kaynağı karşılamak amacıyla sosyal bir vasıta geliştiren biri için pek bir anlam ifade etmeyebilir. Fakat durum ne olursa olsun değişimi hedef edinenler, tüm olası kaynakları analiz etmelidirler.

Değişim hem kavramsal hem de anlayışa dayalı olduğundan, değişimi hedefleyenler dışarı çıkmalı, bakmalı, sormalı ve dinlemelidirler. Başarılı değişimciler beyinlerinin hem sağ hem de sol yanını kullananlardır. Değişimin, bir fırsata cevap verecek şekilde yapılması için analitik olarak çalışırlar. Sonrada, dışarı çıkıp beklenti değer ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla potansiyel kullanıcılar ararlar.

Bir değişimin verimli olması için basit ve odaklanmış olması gerekir. Görevi tek bir şey olmalıdır. Aksi halde insanların kafasını karıştırır. Bir değişime yapılabilecek en iyi övgü "Bu çok açık! Neden ben düşünemedim? Bu çok basit!" şeklinde olanlarıdır. Yeni kullanıcılar ve yeni pazarlar yaratan değişimler bile spesifik, açık ve dikkatle oluşturulmuş uygulamalarla yönetilmelidir.

Verimli değişimler küçük başlar, mükemmel değillerdir. Bu raylar boyunca giderken, elektrik gücü çeken hareketli bir araç olabilir ki, elektrikli karayolu araçlarına örnek teşkil ederek, hareket imkanı sağlayabilir. Ya da kibrit kutusuna aynı sayıda (50 adet) kibrit konulmasının temel fikri olabilir. Bu küçük ayrıntı, kibrit kutularının otomatik olarak doldurulmasını mümkün kıldı ve isveçlilere yarım yüzyıl boyunca kibritte dünya tekelini sağladı. Kontrast olarak bir endüstride devrim yaratacak muazzam fikirler pek işe yaramazlar.

Gerçekte hiç kimse gerçekleşen değişimin, sonunda büyük bir iş mi, yoksa mütevazı bir başarı mı getireceğini önceden bilemez. Ancak -standart dizgici olmakla başlayan- sonuçları mütevazi ama başarılı olmuş bir değişim; yeni bir teknoloji ya da endüstrinin yönetimini belirlemeyi, sürünün başı olacak yeni bir iş yaratmayı başlangıçta hedeflemiş olmalıdır. Eğer değişim liderlik eğilimini başlangıçta belirtmezse yeterli yenileşmeyi sağlayamayacaktır.

Tüm bunların ışığında değişim, dehadan çok çalışma ürünüdür. Bilgiye, ustalığa ve odaklanmaya ihtiyaç duyar. Diğerlerine göre daha yetenekli yenilikçilere ihtiyaç olduğu açıktır. Fakat bunların yetenekleri, gerçekten iyi tanımlanmış alanlarda ortaya çıkmalıdır. Gerçekte yenilikçiler nadiren birden fazla alanda çalışırlar. Sahip olduğu tüm sistematik değişim başarılarına rağmen Thomas Edison, yalnızca elektrik alanında çalışmıştır. Finans alanındaki yenlikçilere örnek olan Citybank, sağlık alanında değişim yapmayı üstlenmemiştir.

Diğer tüm uğraşlarda olduğu gibi değişimde de yetenek, hüner ve bilgi vardır. Fakat tüm bunlar bir araya geldiğinde değişim; güçlü, odaklanmış ve anlamlı çalışmaya ihtiyaç duyar. Eğer gayret, devamlılık ve sorumluluk eksikse, yetenek, hüner ve bilgi değişim üretmez.

Tabii ki girişimcilik, sistematik değişimden çok daha fazla etken içerir. Farklı girişimsel stratejiler, -gerek kanıtlanmış şirketler için gerekse sosyal hizmet organizasyonları ve yeni girişimler için ihtiyaç duyulan-girişimsel yönetimin ilkeleri gibi. Fakat girişimciliğin asıl temeli, sistematik değişimin uygulanmasıdır.
 

Benzer konular

Top