1. ÇeReZFoRuM - yeni katılımcılar ve yöneticiler...
  Kendisi dışında 5 katılımcı ve kurallara uyan üye (sürekli devam eden) kazandıranlar ADMİN veya ADMİNE yetkisiyle forum yönetim kadrosunda yer alabilir. Amaç forumda hareketlilik sağlamaktır...Duyuru 31 Mart'a kadar geçerlidir.

Devlet Bütçesi ders notları

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 11 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  Devlet Bütçesi

   1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye
  Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri:
  Devlet müesseselerince hazırlanmasıGelir gider
  tahmini olmasıUygulanmasına önceden izin
  verilmesi
   Bütçeleme, siyasal sistemlerden iktisat teorilerinden
  hukuksal yapılardan muhasebe ilkelerinden
  etkilenir.
   Bütçe, kamu kesiminin ekonomi üzerindeki etkisi
  Kamu yöneticilerinin hizmet programlarıöncelik
  sıralamasıSatın alınacak mal ve hizmetlerin
  değerlendirilmesi Yönetim kararlarının analizciler
  tarafından değerlendirilmesi hakkında bilgi verir.
   Kamu gelirleri ve giderleri üzerinde parlamentoya
  yetki tanınmasınıifade eden kavram Bütçe hakkıdır.
   Fransa'da ilk çağdaşbütçe Restorasyon döneminde
  ortaya çıkmıştır.
   Türkiye'de bütçe hakkınıilk kez kabul eden ve
  düzenleyen belge 1924 Anayasasıdır.
   Bir önceki mali yıla ait kesin hesap kanun
  tasarısının, yeni yıl bütçe kanun tasarısıile birlikte
  karara bağlanacağıilk kez 1982 anayasasında yer
  almıştır.
   Kla*** bütçe işlevleri: Ekonomik ve mali işlev, Siyasi
  işlev, Hukuki işlev, Denetim işlevi
   Akaryakıt tüketim vergisinden toplanan paraların,
  karayolu bakım ve onarımıiçin kullanılmasıgenellik
  ilkesine aykırıdır.
   Program ödenek miktarlarının yasama organı
  tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de
  ancak yasama organıtarafından yapılmasına olanak
  sağlayan bütçe ilkesi Bölüm onayıilkesidir.
   Türkiye'de olağanüstü bütçe uygulaması1944-1945
  mali yılından itibaren kaldırılmıştır.
   Bir vatandaşın ilköğretim okulu yapımıiçin 200
  milyar TL bağışının kabul edilmesi bütçe
  ilkelerinden Genellik ilkesi istisnasına bir örnektir.
   Sadece kamu hizmeti üretiminde kullanılan girdilere
  göre sınıflama yapan bütçeleme sistemi Kla***
  bütçedir.
   Borçlanmayı, temel bütçe geliri olarak gören bütçe
  yatırım bütçesidir.
   Programların maliyetlerinin ve her program altında
  gerçekleştirilen işlerin ölçüldüğü bütçe Performans
  bütçedir.
   Gelişmişyatırım bütçesi örneklerinin ilk görüldüğü
  ülke İsveçtir.
   Belirli amaçlara ulaşmak üzere gelecekte yapılması
  istenen faaliyetlerin saptanmasıve izlenecek yolların
  seçilmesine Planlama denir.
   PPBS'nin kla*** bütçeden farklıözellikleri:
  Hedeflere ulaşmanın denetlenmesi Siyasal tercihlerin
  ağır basmasıSistem analizi tekniklerinin
  kullanılmasıAkılcıkararların alınmasına yardımcı
  olunması
   PPBS'nin ekonomik ve mali tekniklerden
  yararlanarak, nesnel ve objektif kararlar alınmasına
  yardımcıolmasıSiyasi organa tanıtılma sorununa
  neden olur.
   Türkiye'de program bütçe sistemine 1973 yılında
  geçilmiştir.
   Kla*** bütçedeki ekonomik sınıflama, PPBS'nin
  Ödenek türü bütçe sınıflamasıiçinde yer alır.
   Harcama kalemi sınıflamasındaki cari harcamalar:
  Personel giderleri, Yolluklar, Hizmet alımları,
  Tüketim malıve malzeme alımları
   Programın niteliği ve önemi, sorumlu birimler,
  hizmetin gelişimi ve programın amaçlarıgibi bilgiler
  Program gerekçesinde yer alır.
   Harcamacıkuruluşlar, Maliye Bakanlığı'na bağlı
  Bütçe Dairesi Başkanlığıbirimi yardımıyla bütçe
  hazırlıklarınıyürütür.
   Harcamacıkuruluşların bütçe teklifleri, bütçe
  tasarısınıhazırlamak üzere Bütçe ve Mali Kontrol
  Genel Müdürlüğünde toplanır.
   Bütçenin hazırlanmasında Devlet Planlama
  Teşkilatının görevi yatırım ödeneklerinin
  onaylanmasıdır.
   Devlet memurlarına ödenen yollukların gösterildiği
  bütçeye bağlıcetvel H cetvelidir.
   12 Eylül 1980'den sonra Milli Güvenlik Konseyi
  döneminde, Bakanlar Kurulu bütçe yasa tasarısını
  mali yıl başından en az 120 gün önceDanışma
  Meclisine sunmak zorundaydı.
   Bütçe tasarısının TBMM Genel Kurulunda
  görüşülmesinde, politik taleplerle, bütçe denkliğinin
  ve hükümetin mali programının bozulmamasını
  sağlayan kısıtlama Gider arttırıcı, gelir azaltıcı
  önerge verilememesi
   Geçici bütçe uygulamasının sakıncaları: Yeni
  hizmetlere başlanamaması, Yatırımların aksaması,
  Mahsup işlemlerinin karışıklık yaratması,
  Ödeneklerin yerlerine ulaştırılamaması
   Genel Bütçe Kanunu Resmi Gazetede
  yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.
   Vergi borcu miktarının, yasalarda belirtilmişmatrah
  ve vergi oranlarına göre saptanmasına Tarh denir.
   Genel Bütçe yasasıile tahsiline izin ve yetki verilen
  gelir tahminleri B cetvelinde bulunur.
   Birinci derece ita amirlerinin, aldığıödenekleri kendi
  kuruluşlarıiçinde dağıtılırken, ödeme emirleri
  Sayıştay tarafından vize edilir.
   Bütçeyle verilen ödeneğin yetmemesi ve aktarma
  yapma olanağının da bulunmamasıhalinde Ek
  ödenek alınmasıişlemine başvurulabilir
  .​
   
Benzer Konular
 1. kelebek
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  1.203
 2. Mc_ÖRGE
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  720
 3. Suskun
  Mesaj:
  9
  Görüntüleme:
  15.170
 4. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  3.426
 5. Çağlayağmur
  Mesaj:
  11
  Görüntüleme:
  1.858
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş