Dönemlere göre şair ve yazarlar

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Katılım
7 Hzr 2006
Mesajlar
37,478
Beğeniler
9,013
Takım
GALATASARAY
#1
Dönemlere göre şair ve yazarlar

Geçiş Dönemi
 • Yusuf Has Hacib
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Edip Ahmet Yükneki
 • Ahmet Yesevi
 • Korkut Ata
Divan Şairleri
 • Ahmedî
 • Ahmed Paşa
 • Âşık Paşa
 • Bakî
 • Bağdadlı Ruhî
 • Cem Sultan
 • Dehhânî
 • Enderûnlu Vâsıf
 • Erzurumlu Kadı Darir
 • Esrâr Dede
 • Fuzûlî
 • Hayâlî
 • Hayretî
 • Kadı Burhâneddin
 • Keçecizâde İzzet Molla
 • Mevlana
 • Mihrî Hatun
 • Muhibbî (Kanuni)
 • Nâbî
 • Nâilî-î Kâdim
 • Necatî
 • Nedîm
 • Nef'î
 • Nesîmî
 • Neşâtî
 • Ömer Hayyâm
 • Süleyman Çelebi
 • Şeyh Gâlib
 • Şeyhî
 • Şeyhülislâm Yahyâ
 • Yahyâ Bey
 • Zâtî
Divan Yazarları
 • Latifi
 • Veysi
 • Nergisi
 • Mercimek Ahmed
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet
 • Sinan Paşa
 • Evliya Çelebi
 • Naima
Halk Şairleri
 • Âşık Beyhani
 • Âşık Elesker
 • Aşık Ferrahi
 • Âşık Garip
 • Aşık Gülabi
 • Aşık Hüdai
 • Aşık Müdami
 • Aşık Seyrani
 • Aşık Ummani
 • Aşık Üzeyir
 • Aşık Veysel Şatıroğlu
 • Aşık Yoksul Derviş
 • Aşık Zarrafi
 • Aşık Zülali
 • Bayburtlu Zihni
 • Dadaloğlu
 • Dertli
 • Ercişli Emrah
 • Erzurumlu Emrah
 • Eşrefoğlu Abdullah Rûmî
 • Feyzullah Çınar
 • Karacaoğlan
 • Kayıkçı Kul Mustafa
 • Köroğlu
 • Kul Himmet
 • Kul Nesimi
 • Mahzuni Şerif
 • Mevlüt Şafak
 • Muharrem Ertaş
 • Murat Çobanoğlu
 • Ruhsati
 • Sabit İnce
 • Salacıoğlu
 • Sefil Selimi
 • Seyrani
 • Sümmani
 • Şerafettin Taşlıova
Tekke Edebiyatı
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaşi Veli
 • Pir Sultan Abdal
 • Kaygusuz Abdal
 • Gülşehri
Tanzimat Sanatçıları
 • İbrahim Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Ahmet Vefik Paşa
 • Şemsettin Sami
 • Recaizade Mahmut Ekrem
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Samipaşazade Sezai
 • Nabizade Nazım
 • Muallim Naci
 • Direktör Ali Bey
Servet-i Fünun
 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şehabettin
 • Halit Zİya Uşaklıgil
 • Mehmet Rauf
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Süleyman Nazif
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Fecr-i Ati
 • Ahmet Haşim
Milli Edebiyat
 • Ziya Gökalp
 • M. Emin Yurdakul
 • Ömer Seyfettin
 • Y. Kadri Karaosmanoğlu
 • Fuat Köprülü
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halide Edip Adıvar
 • Refik Halit Karay
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Enis Behiç Koryürek
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Orhan Seyfi Orhun
 • Yahya Kemal Beyatlı
Cumhuriyet Edebiyatı
 • Abbas Sayar
 • Abdülhak Şinasi Hisar
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Ahmet Turan Oflazoğlu
 • Aka Gündüz
 • Ali Fuat Başgil
 • Arif Nihat Asya
 • Asaf Halet Çelebi
 • Attila İlhan
 • Aziz Nesin
 • Bahattin Özkişi
 • Behçet Kemal Çağlar
 • Behçet Necatigil
 • Cahit Külebi
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Cemil Meriç
 • Cevdet Kudret Solok
 • Ceyhun Atuf Kansu
 • Eflatun Cem Güney
 • Faik Baysal
 • Fakir Baykurt
 • Falih Rıfkı Atay
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Haldun Taner
 • Halide Nusret Zorlutuna
 • Halikarnas Balıkçısı
 • Halil Nihat Boztepe
 • Hasan Ali Yücel
 • İbrahim Alaattin Gövsa
 • Kemal Bilbaşar
 • Kemal Tahir
 • Kemalettin Kamu
 • Kilisli Rıfat Bilge
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Mehmet Kaplan
 • Melih Cevdet Anday
 • Memduh Şevket Esendal
 • Mithat Cemal Kuntay
 • Muhsin Ertuğrul
 • Nazım Hikmet
 • Necati Cumalı
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Neyzen Tevfik
 • Nihad Sami Banarlı
 • Nurullah Ataç
 • Oğuz Atay
 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Orhan Hançerlioğlu
 • Orhan Kemal
 • Orhan Pamuk
 • Orhan Şaik Gökay
 • Orhan Veli Kanık
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Pertev Naili Boratav
 • Peyami Safa
 • Recep Bilginer
 • Refik Erduran
 • Rıfat Ilgaz
 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Sabahattin Ali
 • Sabahattin Kudret Aksel
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Salah Birsel
 • Samim Kocagöz
 • Suut Kemal Yetkin
 • Tarık Buğra
 • Yaşar Kemal
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Zeki Ömer Defne
 • Ziya Osman Saba
 
Son düzenleme:
Top