Dua..!

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1


Ey Allah'ım!
Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Bize doğru yolu göster.
Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna
Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
Ey Rabbimiz!
Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar.
Bize ibadet usullerimizi göster. tevbemizi kabul et.
Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.
Ey Rabbimiz!
Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme.
Bize tarafından rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin.
Ey Rabbimiz!
İndirdiğine inandık ve Peygamberine uyduk, şimdi bizi şahidlerden yaz.

(birliğini ve Peygamberlerini tasdik eden)
Ey Allah'ım!
Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma
Ey Rabbimiz!
Affına sığındık! Dönüş sanadır
Ey Rabbimiz!
Bizden öncekiler yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.
Ey Rabbimiz!
Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme!
Bizi affet! Bizi Bağışla! Bize acı!
Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!
Ey Rabbimiz!
İman ettik; Bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!
Ey Rabbimiz!
Günahlarımızı ve içimizdeki taşkınlığımızı bağışla; Ayaklarımızı yolunda sabit kil; Kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!
Ey Allah'ım!
Amellerin hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü'minleri bağışla!
Ey Rabbimiz!
Cehennem azabını üzerimizden sav.
Ey Rabbim!
Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle;
Ey Rabbimiz!
Duamı kabul et!
Ey Rabbim!
Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi

ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et.
Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir.
Ben sana döndüm. Ve Elbette ki ben Müslümanlardanım.


Ey Allah'ım!
Bize, Peygamberlerin vasıtasıyla vaadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme; Süphesiz sen vaadinden caymazsın!
İnsanların dirilecekleri gün, beni mahcup etme.
O gün ne mal fayda verir, ne de evlat.
Ey Rabbimiz!
Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru!
Allah'ım!
Sen, gökleri ve yeri boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz.

Bizi cehennem azabından koru!
Ey Rabbimiz!
Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.
Ey Rabbim!
Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Ey Rabbimiz!
Bizi inkâr edenler için deneme konusu kılma,
Bizi, bağışla!
Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.
Allah'ım!
Ben senden hidayet, takva, iffet ve servet niyaz ederim.
Allah'ım!
Hatalarımı, cehaletimi, yaptığım şeylerdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet.
Allah'ım!
Ciddi olarak, şaka olarak, kasten ve hataen yaptığım günahları affet. Bunların hepsi bende var
Allah'ım!
Yaptığım ve yapacağım, açığa vurduğum ve gizlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Her şeyi yaptıranda, yaptıracak olanda sensin. Sen her şeye kadirsin.
Allah'ım!
İşlerimde beni günahtan koruyan dinimi benim için faydalı kıl. Geçimimi temin ettiğim dünyayı bana hayırlı kıl. Son durağım olan ahiretimi de hayırlı kıl. Hayır yaptığım müddetçe ömrümü uzat. Kötülüklerden alıkoymak için de ruhumu al.
Allah'ım!
Senin rızan için Müslüman oldum. Sana inandım Sana güvenip itaat ettim. Sana yöneldim. Senin için başkalarına düşman oldum.
Allah'ım!
Beni sapıtmadan izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen ebedi hayat ile Hay’sın.
Cinler ve insanlar ölürler.

Ey kalpleri delaletten hidayete çeviren beni Din'inden ayırma.
Allah'ım!
Vücuduma sıhhat ve afiyet ver. Gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Ve bunu benden sonrakilerde de devam ettir. Senden başka ilah yoktur. Sen Halim’sin, Kerim’sin. Arş’ın sahibi yüce Allah'ı tenzih ederim. Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.
Rabb'im bana yardımcı ol. Düşmanlarıma yardımcı olma. Bana yardım et, düşmanlarıma etme. Düşmanlarımı şaşırt, beni şaşırtma. Bana hidayet et Hidayeti kolaylaştır. Bana isyan edene karşı bana yardım et.
Rabb'im! Rabb'im!
Beni sana şükreden, Seni anan, Sen’den korkan, Sana itaat eden ve sana yönelen kullarından eyle. Tevbemi kabul et. Günahlarımı affet. Dua’larımı kabul et. İman ve İslam-ı sabit kil, kalbime hidayet et, dilime doğruyu konuştur, kalbimdeki kinleri söküp at.
Allah'ım!
Sen'den Rahmetine ve mağfiretine vesile olan amelleri, bütün günahlardan uzak olmayı, bol bol iyilik yapmayı, Cehennem’den kurtulup, Cennet’e kavuşmayı isteriz.
Allah'ım!
Yaptığımız zulüm ve günahları, şaka, ciddi ve kasten işlediğimiz kusurları affet. Bunların hepsi bizde var.
Allah'ım!
Beni en güzel şekilde yarattın, Ahlakımı da güzelleştir.
Allah'ım!
Bana iyi ameller yaptır, kötülüklerden vazgeçir, fakirleri ve düşkünleri sevdir, tevbelerimi kabul et.
Allah'ım!
İhtiyarlığımda, ömrümün sonunda bana, bol bol rızık ihsan et.
Allah'ım!
Borç yükünden ve düşmanların hâkimiyetinden sana sığınırız.
Allah'ım!
Verdiğin nimetlerin yok olmasından, lütfettiğin afiyetlerin kaybolmasından, beklenmedik afetlerden ve bütün gazaplarından sana sığınırım.
Allah'ım!
Alaca illetinden, delilikten, cüzamdan ve tehlikeli hastalıklardan sana sığınırım.
Allah'ım!
Kötü günden, kötü geceden, kötü zamandan, kötü arkadaştan, mahalledeki kötü komşudan sana sığınırım.
Sen'den başka ilah olmadığı, yedi kat göklerin sahibi ve Yüce Arş'ın sahibi olduğun için senden istiyorum. Sen her şeye kadirsin.
Allah'ım!
Kur'an dan okuduğumuz her bir cüz karşılığında bize mükafat ve her bir harf karşılığında manevi bir tad ver Allah'ım!
 

Benzer konular

Top