Dünya Drama Günü (İnci San)

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
Hiç Kimse “Oyun” Suz Kalmasın! Herkesin Mutlaka Drama Yaşantısı Olsun!
2009 Bildirgesi Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı
Prof.Dr. İnci San Tarafından Yazılmıştır.
Çağdaş Drama Derneği
27 Kasım Dünya Drama Günü
Kutlu Olsun!


(Bu gün, İnsan Hakları Beyannamesinin 27. maddesine gönderme yapmak üzere ve aynı zamanda Çocuk Hakları gününün de bu ay içinde bulunması dolayısıyla uluslararası düzeyde kabul edilmiştir. Beyannamenin 27.maddesi aşağıdaki gibidir).
“…
1. Herkes toplumun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.
2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır…”

IDEA – Drama, tiyatro, müzik, görsel sanatlar ve dans eğitmenlerince 90 ülkenin üye olduğu Dünya Sanatlar Eğitimi Birliği’nin seçtiği bu güzel günde Çağdaş Drama Derneği Onursal Başkanı olarak kaleme aldığım bu Bildirgede, tüm sanat alanlarının ve bu alanları ustaca potasında bütünleştirebilen yaratıcı drama disiplininin önem ve gerekliliğini vurgulamayı deneyeceğim.
Toplumlardaki değişik düzlemlerde oluşan değişim ve dönüşümleri, başkalaşma ve yabancılaşmaya düşülmeden, ileriye dönük evrilmelere götürmesi gereken eğitim dizgeleri, kuşkusuz bu beklenen ilerici gelişmeyi zaman zaman gerçekleştirememektedir. Böyle özlenen olumlu eğitimsel gelişmelerde bilimin açıklayıcı rolü kadar sanatların da kişisel aklı ve toplumsal ortak aklı ivmelendirici bir role sahip olduğu artık anlaşılmalıdır. Bu yolda ilerlemeler kaydedilirken, bir sanatsal, estetik ve kültürel eğitim süreci oluşturan yaratıcı dramanın, gerek bir öğretim yöntemi gerekse başlı başına bir disiplin olarak örgün ve yaygın eğitimde çok ciddiye alınması gereken bir yeri olduğu kabul edilmelidir.
Ülkemizde okul öncesi aşaması ile yüksek öğrenim aşamasında 1982’de başlayan yaratıcı çağdaş drama hareketi, eğitimcilerce beklenen ve özlenen bir olgu olarak karşılanmıştır. Hedef kitle hızla eğitim-öğretimin diğer aşamalarını da kapsamıştır. Yaratıcı drama 1997 öğretim programlarında, tüm ülkede, öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde (bugünkü sayısı 67’dir), özellikle Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Yabancı Diller Öğretmenliği, Anabilim Dalları’nda zorunlu ders; kız meslek liselerindeki çocuk gelişimi bölümlerinde gene zorunlu ders ve sanat dalları öğretmenleri ile sanatçı yetiştiren yüksek okul ve fakültelerde zorunlu/seçmeli ders olarak yer almıştır.
1990’da kurulan Çağdaş Drama Derneği, Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika veren kurslarıyla, son durumda altı aşamalı bir eğitimle (320 saat), dramayı bir öğretim yöntemi olarak kullanabilecek binin üzerinde eğitimciyi ve 400 dolayında drama derslerini yürütebilecek yetiklikte (kapasitede) drama liderini yetiştirmiştir.
Gelecekte daha da donanımlı liderler yetişmesi açısından derneğin yanı sıra iki eğitim bilimleri enstitüsünde ve bir tiyatro bölümünde açılmış bulunan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında daha çok sayıda müzik, yazın, görsel sanatlar, dans, tiyatro ve pedagoji dersleri ile felsefe, psikoloji, sosyoloji, kültür – , düşünce – ve sanatlar tarihi gibi yan derslerin yer alması üzerinde durulmaktadır. Böylece yaratıcı drama disiplini ülkemizde, disiplinlerarası ve disiplinler geçişli bir yarı bilimsel alan olarak zenginleşip yaratıcı, sanatsal, kültürel ve estetik bir eğitim vermeyi sürdürecektir.
Fazlasıyla ezbere dayalı olan eğilim dizgemizdeki kimi boşlukların doldurulacağı; duygusal zekâ, çok yönlü zekâ ve sol-sağ beyin yarı küreleri kuramlarında vurgulanan bilişsel ve duyuşsal öğrenme alanlarının birlikte bir bütün olarak ele alınacağı bir eğitimin, çeşitli yenileştirmelere karşın hala tam yerleşmediği gözlemlenmektedir. Yaratıcı drama zengin bir sanatlar eğitimi kapsamında algılanıp eğitimde ne denli yaygın olarak kullanılırsa, o ölçüde toplumumuzun kültürel kalkınmasına, demokrasi ve barış kültürünün gelişmesine de hizmet etmiş olacaktır. Yeni gelişmeler inancıyla uluslararası Drama Gününü kutluyorum.Prof. Dr. İnci San
Sanatbilimci-SEDER (Sanat Eğitimcileri Derneği) Başkanı​
 
Top