e-okul Sisteminde Değişiklikler

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,721
Beğeniler
5,000
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların taban puan ve kontenjan bilgilerinin sınıflar bazında duyurulduğu e-okul sistemine, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları da eklenecek. Tüm sınıf kontenjanları yönetmelikteki hükümlere göre ilan edilecek.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeler e-okulsistemine yansıtılacak. Bu sistemde her diploma için verilecek diploma güvenlik numaralarının sorgulanabildiği bir modül açılacak. İş yeri açma belgesi yine bu sistem üzerinden üretilecek, belgeye seri numarası yerine diploma güvenlik numarası verilecek.

Genel liselerin ara sınıflarına nakile devam

Yönetmelikteki düzenlemeye göre, 10. sınıfın sonuna kadar yapılan nakillerin, 11. sınıfa geçen ve nakil talebinde bulunan öğrencileri de kapsayacak şekilde eylül ayı nakil döneminde değerlendirilecek.

Disiplin cezaları arasında yer alan okuldan “kısa süreli uzaklaştırma” cezası e-okulsistemine, “kısa süreli uzaklaştırma (1-5 gün)” gün şeklinde işlenecek.

Genel ortaöğretim programı uygulayan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, polis koleji ve askeri liselerden, Anadolu liselerinin bütün sınıflarına yeterli puan ve kontenjan bulunması şartıyla talep doğrultusunda nakil yapılmasına devam edilecek.

Tüm okul türlerinden talep doğrultusunda, genel liselerin ara sınıflarına adrese dayalı olarak nakil yapılmasına devam edilecek.

Notlarla ilgili bölüm revize edilecek

e-Okul sisteminde notlarla ilgili bölüm, yeni yönetmelik hükümleri doğrultusunda revize edilecek. Yazılı sınav notu için 6 alan, performans çalışmaları için 3 alan, uygulama notlar için 3 alan, proje için 1 alan olacak şekilde düzenlenecek. Sözlü ve ödev alanları kaldırılacak.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir iş yeri olup anne veya baba mesleğiyle ilgili meslek lisesi alanına veya geçiş şartlarını taşımak kaydıyla teknik lisenin ilgili alanına kayıt yaptırmak isteyenlere kontenjana bakılmaksızın e-okul sisteminde kayıt imkanı verilecek.

e-Karneler, karne formatında Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de alınabilecek.

Kopya çekene ve mazeretsiz sınava girmeyene takip

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamaları 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme sonuçları da e-okul sistemine işleniyor. Kopya çeken ögrencinin ders puanı alanına “K” kopya, mazeretsiz olarak sınava girmeyen, performans ve proje çalışmasını teslim etmeyen ögrencinin ilgili ders puan hanesine “G” yazılacak ve hesaplamada sınav sayısına dahil edilecek.

e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemi yapılırken, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 10, 11 ve 12. sınıflarda aynı adla zorunlu ve seçmeliler arasında yer alan derslerin başarı durumları tek ders olarak değerlendirilecek.
 

Benzer konular

Top