Eğitsel Oyunlar 6

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#1
AYNA OYUNU
Bir çocuk "ayna" olur. Başka bir çocuk da karşısına geçer ayna olan çocuğun yaptığı devinimleri öykünerek aynısını yapar. Güldürücü devinimler çocukların daha çok hoşuna gider. Nasıl devinimler yapılacağı konusunda çocuk özgür bırakılmalıdır. İstenirse bir çocuk ayna olduğunda tüm çocuklar karşısına geçip onun devinimlerini öykünmeyle yaparlar.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#2
ZIP ZILDIR OYUNU
Çocuklar yerlerinde otururlarken öğretmen veya ebe oyunu yönetir. "Zıldır" denildiğinde çocuklar başlarını öne eğerler "Zıp" denildiğinde yukarı kaldırırlar. Yöneten çocukları şaşırtmak için bir sözcüğü birkaç kez yenileyebilir. Şaşıran çocuk oyundan çıkar.

 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#3
GÜLME OYUNU
Çocuklar halka olurlar bir ebe seçilir. Ebe eline bir top alır topu havaya atar. Top yere düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler. Top yere düşünce bütün çocuklar susarlar. Top havadayken gülmeyen yada top yere düşünce susmayan çocuk oyun dışı kalır.
Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa ebenin görevini öğretmen üstlenir.

 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#4
KÜLAH GİYME OYUNU
Bir ebe seçilir. Öteki çocuklar kendilerine birer eş seçerler. Eşler elsele tutuşurlar.
Ebe orta yerde durur başında bir külah vardır. Ebe bir çocuğa sorar:
Bu külahı kim giyer ?
Bu soruyu sorulan çocuğun eşi yanıtlar:
Giyse giyse Ayşe giyer der.
Bu kez Ayşe'nin eşi yanıt verir :
Benim Ayşe'm giymez Ahmet giyer der.
Bu kez de Ahmet'in eşi yanıtlar. Oyun böylece sürer.
Çabuk yanıt vermeyen ya da şaşıran çocuk ve eşi oyundan çıkarlar. En sona kalan çift alkışlanır.

 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#5
KAÇ KABAK OYUNU
Bu oyun çocuklar kaça kadar saymayı biliyorlarsa o kadar sayıda çocukla oynanır. Her çocuğa bir sayı verilir. Aralarında bir ebe seçilir.
Ebe sorar ;
Olsun olsun olsun…. Kim olsun ? Beş kabak olsun…
Sözü beş numaralı kabak alır:
Neden beş kabak olsun ?
Ebe : Ya kaç kabak olsun ?
Beş numaralı çocuk : Olsun olsun olsun da sekiz ( yada istediği bir sayıyı söyler ) kabak olsun.
Sözü bu kez de sekiz numaralı çocuk alır :
Neden sekiz kabak olsun ?
vb. oyun böylece sürer. Oyun sırasında şaşıran yada geciken çocuk oyun dışı kalır.

 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#6
ASLAN VE MAYMUNLAR
Bir ebe seçilir bu aslan olur. Öteki çocuklar iki kümeye ayrılırlar bunlar da maymun olurlar. Oyun alanına birbirinden uzak iki daire çizilirbunlar da maymun yuvası olurlar. Çocuklar iki kümeye ayrılırlar. Bir küme bir yuvada öteki küme de öbür yuvada durur. Ortada da aslan ini olur aslan orada uyur.
Oyun başlayınca maymunlar bir yuvadan öbür yuvaya giderken aslanın yanına gelirler ve uyuyan aslanı elleyerek onu uyandırmaya çalışırlar. Aslan uyanınca kendisine elleyen maymunlardan birini kovalar yakalamaya çalışır. Maymun da kaçıp yuvalardan birine girmeye çalışır. Aslanın bir kez yakalama hakkı vardır. Hiç maymun yakalayamazsa yeniden aslan olur. Bir maymun yakalarsa bu kez yakalanan çocuk aslan olur. Birden çok maymun yakalanırsa aralarında sayışma yaparlar bir aslan seçerler. Oyun yinelenir. Oyun böylece sürer. Oyunun birden çok oynanışlarında her aslanın tuttuğu maymunlar sayılır. Aslanlar arasında en çok maymun tutmuş olan hangisi ise o aslan "ormanlar kralı" seçilir alkışlanır

 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#7
NE YAPALIM?
Sayışmayla bir ebe seçilir. Çocuklar halka olup el ele tutuşup dönerlerken aşağıdaki sözleri söylerler ebe ortada durmaktadır.
Ne yapalım ne yapalım
Siz söyleyin biz yapalım
Haydi şöyle oynayalım…
Ebe yapsın biz yapalım… derler.
Ebe bir hayvan öykünmesi yapar. ( kedi köpek tavşan vb.) Halkadaki çocuklar da durup aynı öykünmeyi yaparlar. Oyun bitince ebe halkaya katılır kendi yerine bir ebe seçer. Oyun baştan yinelenir.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#8
ÖT KUŞUM ÖT
Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Gözleri bağlanır. Arkadaşlarından birisi sessizce yanına yaklaşır. Öğretmen ;
Arkadaşını tanıyabilecek misin ? diye sorar.
Ebe karşısındakinin yüzünü saçlarını eliyle yoklar tanıyamazsa ;
Öt kuşum öt… der.
Arkadaşı da sesini değiştirerek kuş gibi ötme öykünmesi yapar. Ebe yine tanıyamazsa başka bir oyuncu çağrılır ebe ona da "öt kuşum öt" der. Tanırsa ebelikten kurtulur tanıyamazsa ebeliği sürer. Tanınan çocuk ebe olur. Oyun böylece sürer
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#9
HOROZ DÖVÜŞÜ
Çocuklar iki kümeye ayrılır. Kümeler karşılıklı iki sıra haline getirilir. Çocuklar ayak burunları üzerinde çömelirler. İki ellerinin avuçlarınıarkadaşlarının yüzü hizasında açarlar. Oyun başladığında her çocuk karşısındaki çocuğun elleri içine kendi avuçlarıyla vurmaya çalışır. Amaç karşısındakinin dengesini bozmak onu yere oturmaya yada ellerini yere değdirmeye zorlamaktır. Bu oyun sırasında karşıdaki çocuğun omzuna göğsüne dizlerine başına vurulmaz yalnız avuç içlerine vurulur. Ayağa kalkmadan sağa sola sıçranabilir.
Yere oturup düşen ellerini yere değdiren dayanan oyunu yitirmiş sayılır. Yananlar bir kıyıya çekilir. Oyun bitince sayılır hangi kümede yanmış çocuk çok olursa o küme oyunu yitirmiş olur.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#10
EN GÜZEL HEYKEL
Müzik eşliğinde çocuklar dans ederler. Müzik durunca herkes değişik biçimlerde heykel olurlar. Ebe en güzel heykeli seçer.
 

Benzer konular

Top