Elektroforez Nedir?

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
Katılım
15 Arl 2010
Mesajlar
21,729
Beğeniler
5,012
Şehir
Ankara
Takım
GALATASARAY
#1
Elektroforez genel anlamda, özel bir sıvı ortamda, parçacıkların içerdikleri elektriksel yüke göre farklı hızda ve farklı yönde hareket etmesi sonucu, bütün bir maddenin yapısındaki farklı maddelerin ayırt edilebilmesini sağlayan bir inceleme yöntemidir. Ortama verilen elektrik akımı sonucu incelenen maddenin bütün elektrik yüklü birimleri birbirinden ayrılacak ve artı yüklü olanlar eksi yüklü tarafa yani anot elektrotuna doğru, eksi yüklü olanlar ise artı yüklü tarafa yani katot ucuna doğru hareket edeceklerdir. Bu yöntem hemoglobin içindeki zincirlerin yapısını incelemede kullanılırsa, buna hemoglobin elektroforezi adı verilir.

ELEKTROFOREZ NASIL UYGULANIR?

Elektroforez incelemesi hastadan herhangi bir zamanda belirli bir miktar kan alınmasıyla başlar. Hastanın aç olmasına ya da öteki bazı koşullan yerine getirmesine gerek yoktur. Laboratuvarda elektroforez işlemi uygulanan kanın Hb A, Hb Aj ve Hb F yoğunlukları ayrı ayrı belirlenir. Bu laboratuvar incelemesi kansızlık türlerinin ayırt edilmesi açısından büyük Önem taşıyan bilgiler verebildiğinden, çok sık kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Ama laboratuvar görevlisinin çok özenli çalışması ve bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Laboratuvara gelen kanda öncelikle anormal bir hemoglobin bulunup bulunmadığı araştırılır. Bu aşamada anormal yapıda bir hemoglobine rastlanmazsa incelemeye son verilir; anormal yapılı bir hemoglobin bulunursa bunun yapısını aydınlatmak amacıyla bir ileri aşamaya geçilir. İlk aşamada hemoglobin selüloz asetat ile alkali pH’a getirildikten sonra işleme tabi tutulurken, daha ileri inceleme gerektiren durumlarda hemoglobinin başka bazı maddelerle işlem görmesi ya da nötr pH’a ulaşmak için fosfat ile tamponlan-ması gerekmektedir. Yapılan ileri inceleme, hemoglobin zincirlerinin yapısını ve hangi hemoglobinlerin hangi yoğunlukta bulunduğunu gösterecektir.

SONUÇLAR

Sağlıklı erişkinlere uygulanan hemog*lobin elektroforezi bunların kanında yalnızca Hb A ve Hb A^ bulunduğunu gösterir. Bu yöntem sağlıklı kişilerin kanında çok az miktarda bulunan Hb F miktarım gösterecek kadar hassas değildir.
Anormal durumlarda ise Hb F ya da Hb A2 yoğunluklarında artış görülür ve bazı anormal yapıda hemoglobinler ortaya çıkar. Ama elektroforez sonucu normal çıksa bile, bu incelemenin hata payı içerdiği ve bazı sessiz ilerleyen hemoglobinopatileri ortaya çıkarmakta yetersiz kaldığı unutulmamalıdır. Bu “sessiz” hemoglobinopatiler ancak uzman bir hekim tarafından ortaya çıkarılabilir.
Anormal bir hemoglobin saptanması durumunda bunun niteliğinin çok iyi bir biçimde aydınlatılması gerekir. Bu durumda da uzman bir hekim ve elektroforezden daha duyarlı sonuç veren incelemelerin yapılabileceği koşullara sahip bir laboratuvar gereklidir. Bununla birlikte en sık görülen hemoglobinopati tipini oluşturan Hb S (orak hücreli kansızlıktaki hemoglobin tipi) en basit donanıma sahip bir laboratuvarda bile kolaylıkla saptanabilmektedir.
 
Top