Eser(istisna)sözleşmesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
ESER(İSTİSNA)SÖZLEŞMESİ
İstisna öyle bir akittir ki onunla bir taraf(müteahhit) diğer tarafın vermeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında bir eser yaratmayı borçlanır.Rızai bir sözleşmedir ve kural olarak şekle tabi değildir. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Eğer ücret baştan ve kesin bir miktar olarak belirlenmişse “götürü ücret”ten kesin bir ücret belirlenmemişse “takribi(yaklaşık) ücret”ten söz edilir.

-Müteahhidin Hak ve Borçları: Ücret isteme iş sahibinden işi kabul etmesini isteme gerekirse ücretin artırılmasını isteme haklarına sahiptir. Müteahhidin eseri yapma ve teslim etme eseri sadakat ve özenle yapma malzeme ve araç sağlama bildirim esere zamanında başlama ve bitirme ve ayıbı üstlenme borçları vardır.

-İş sahibinin Borçları:
Ücret ödenmesinde iş sahibinin temerrüdü durumunda müteahhidin sözleşmeyi fesih ve zarar ziyanı talep etme hakkı vardır. Eser sözleşmesinin konusu bir taşınmaz ise inşaatın ayıplı olmasından dolayı yükleniciye ve yapıma katılan mimar ve mühendislere karşı açılacak davanın zamanaşımı 5 yıllık bir süreye tabidir.

-Eserde Meydana Gelen Hasar:
Tamamlanınca ferdiyle muayyen olan bir eser teslimden önce kusursuz olarak yok olmuşsa iş sahibi onu almakta temerrüde düşmedikçe müteahhit ücret ve masraflarını isteyemez almışsa geri vermek zorundadır. Tamamlanınca nev’iyle muayyen olan bir eser teslimden önce kusursuz olarak yok olmuşsa kusursuz imkansızlık aranmaz cins borçlarda imkansızlık söz konusu değildir.
Kural olarak hasar yapılan şeyin teslimine kadar müteahhide aittir. Ancak iş sahibi eseri almakta temerrüde düşerse kaza sonucu yok olan malzeme iş sahibine aitse kazanın nedeni iş sahibinden kaynaklanmışsa hasara iş sahibi katlanır.
 
Top