Esneklik Nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Esneklik Nedir?
ESNEKLİK. Çekilerek uzatılan bir lastik şerit serbest bırakılır bırakılmaz eski uzunluğuna döner; çünkü esnek bir maddedir. Aynı bi*çimde, okçuların yayı da esnek maddelere bir örnektir; kirişi çekilince bükülür, bırakıldı*ğında yeniden eski biçimini alır. Esnekliğin başka bir örneği de bisiklet pompasıdır; pom*panın memesini parmağımızla tıkayıp pompa kolunu aşağı doğru bastırırsak, bu basıncı kaldırdığımız anda pompa kolu hızla yukarı çıkar. Bütün bu örneklerde maddenin eski biçimine, boyutlarına ya da konumuna geri dönmesi, gerilen lastik şeridin, bükülen yayın ve pompa içinde sıkıştırılan havanın esnek olmasından kaynaklanır. Yere atılan bir lastik top sıçrar; ama bir macun ya da hamur topağı yere düştüğünde sıçramaz, yalnızca biçim değişikliğine uğrar. Demek ki macun ya da hamur esnek olmayan maddelerdir. Kolayca biçim değişikliğine uğrayan ve bir daha eski biçimine ya da boyutlarına dönemeyen bu tür maddelere plastik maddeler denir.

Bilim adamlarının tanımına göre, çekilip gerilerek, bükülerek, sıkıştırılarak ya da bu*rularak "biçim değişikliği"ne uğradıktan son*ra tümüyle eski biçimine ve boyutlarına döne*bilen maddeler esnektir. Bu tür maddeler biçim değişikliğine karşı direnç gösterir; örne*ğin sert bir lastik şeridi gererek uzatmak için oldukça büyük bir çekme kuvveti uygulamak gerekir. Maddeyi biçim değişikliğine uğrata*bilmek için uygulanması gereken kuvvetin miktarına gerilim, maddedeki biçim değişikli*ğinin miktarına da gerinim denir.

Esnek maddelerin davranışlarını inceleyen İngiliz bilim adamı Robert Hooke, 1660'ta, gerilim ile gerinim arasındaki bağıntıyı açıkla*dı. Bu yasanın en basit anlatımına göre gerilim ile gerinim birbiriyle doğru orantılıdır. Örneğin, telden bir yayın ucuna 50 gramlık bir yük asıldığında yay 3 cm uzarsa, 100 gramlık bir yük asıldığında 6 cm uzar. Hooke' un yasası yalnız yaylar için değil bütün esnek maddeler, örneğin çelik kirişler için de geçer*lidir. Ne var ki, her maddenin belirli bir esnektik sınırı vardır; bu sınırı aşan bir gerilim uygulandığında madde artık eski biçim ve boyutlarına dönemez. Böylece, maddenin es*neklik sınırını aşarak kalıcı biçim değişikliğine uğramasına akma denir.

Esnek maddelerin uygulamada yararlanılan yönlerinden biri ener)i depolayabilmeleridir. Örneğin bir saati kurmak, yani saatin zembe*reğini (yayını) sarmal biçimde bükmek için tüketilen enerji zemberekte birikir ve akrep ile yelkovanın dönmesini sağlar. Yaylı kapı*larda da, kapının menteşesine tutturulmuş olan yay kapı açıldığı zaman sıkışır ve kapı bırakılınca eski biçimine dönerek kapıyı ka*patır. Esnek bir madde olari hava da kapalı bir kabın içinde sıkıştırılabilir; böylece depo*lanmış olan enerji örneğin havalı matkap ve çekiçleri çalıştırmak için kullanır. Buna karşı*lık suyun ve öbür sıvıların sıkıştırılabilme özelliği gazlara oranla çok daha azdır.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,134
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#2
Maddenin Esnekliği Nedir​

Esnek ve Esnek Olmayan Maddeler
Kuvvet, uygulandığı maddeler üzerinde çeşitli etkiler yaratır. Bu etkilerden biri de şekil değişikliğidir. Bazı maddeler üzerlerine etki eden kuvvet ortadan kaldırılınca eski şeklini alırken bazıları da eski sekline dönmez, olduğu gibi kalır.
İşte üzerlerine etki eden ve şekil değişikliğine yol açan kuvvet ortadan kaldırılınca eski şeklini alan maddelere esnek madde, eski şeklini alamayıp olduğu gibi kalan maddelere de esnek olmayan madde denir.
Katıların esnekliği
1-Her maddenin bir esneklik katsayısı vardır. Esneklik, katı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Katı maddelerin esnekliği maddenin cinsine (esneklik katsayısına)bağlıdır.
Kesit alanı ve ilk uzunluğu aynı olan farklı cinsten iki tele eşit büyüklükte fuvvet uygulanırsa tellerin farklı miktarlarda uzadıkları görülür.
2-Katı maddelerin esnekliği, maddeye uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.
Kesit alanları ve ilk uzunlukları aynı olan, aynı elementtten yapılmış A ve B tellerinden A' ya F, B' ye 2F kuvveti uygulansın. A telinin boyunda meydana gelen uzama miktarı ΔlA ve B telinin boyunda meydana gelen uzama miktarı ΔlB ise, ΔlB = 2.ΔlA olduğu görülür.
3-Katı maddelerin esnekliği, maddelerin kesit alanına ters orantılı olarak bağlıdır.
Aynı elementten yapılmış eşit uzunlukta A ve B tellerinden A'nın kesit alanı S, B'nin kesit alanı 2S olsun. Bu iki tele eşit büyüklükte kuvvetler uygulandığında A telinin boyunda meydana gelen uzama miktarı ΔlA , B telinin boyunda meydana gelen uzama miktarı ΔlB ise, ΔlA = 2.ΔlB olduğu görülür.
4-Katı maddelerin esnekliği, maddelerin ilk uzunluklarına doğru orantılı olarak bağlıdır.
Aynı elementten yapılmış, kesit alanları eşit A ve B tellerinden A' nın ilk uzunluğu l , B'nin ilk uzunluğu 2l olsun. Her iki tele eşit büyüklükte kuvvetler uygulandığında A'nın boyunda meydana gelen uzama miktarı ΔlA , B'nin boyunda meydana gelen uzama miktarı ΔlB ise, ΔlA = 2.ΔlB olduğu görülür.
Sonuç olarak;
α: Orantı sabiti,
l : Maddenin ilk uzunluğu,
S: Maddenin kesit alanı,
F: Uygulanan kuvvet,
Δl:Uzama miktarı olmak üzere;


yazılabilir.
 

Benzer konular

Top