excell de rakamları yazıya çevirme makrosu

biz

Aktif
Katılım
12 Şbt 2007
Mesajlar
324
Beğeniler
3
#1
Arkadaşlar excell de rakamları makroyla yazıya çevirmek mümkün bende bu makrovardı kaybettim şöyle bir makro buldum hata veriyor düzelte bilirseniz memnun olurum
Dim b$(9)
Dim y$(9)
Dim m$(4)
Dim v(15)
Dim c(3)

Function Yaziyla$(sayi1)

TamSayi = Int(sayi1)
KusurSayi = Val(Right(Format(sayi1, "0.00"), 2))

If KusurSayi <> 0 Then
Yaziyla = YaziylaYaz(TamSayi) & "-YTL-" & YaziylaYaz(KusurSayi) & "-YKr-"
Else
Yaziyla = YaziylaYaz(TamSayi) & "-YTL-"
End If

End Function

Function YaziylaYaz$(sayi)
b$(0) = ""
b$(1) = "Bir"
b$(2) = "İki"
b$(3) = "Üç"
b$(4) = "Dört"
b$(5) = "Beş"
b$(6) = "Altı"
b$(7) = "Yedi"
b$(8) = "Sekiz"
b$(9) = "Dokuz"

y$(0) = ""
y$(1) = "On"
y$(2) = "Yirmi"
y$(3) = "Otuz"
y$(4) = "Kırk"
y$(5) = "Elli"
y$(6) = "Altmış"
y$(7) = "Yetmiş"
y$(8) = "Seksen"
y$(9) = "Doksan"

m$(0) = "Trilyon"
m$(1) = "Milyar"
m$(2) = "Milyon"
m$(3) = "Bin"
m$(4) = ""

a$ = Str(sayi)
If Left$(a$, 1) = " " Then pozitif = 1 Else pozitif = 0
a$ = Right$(a$, Len(a$) - 1)
For x = 1 To Len(a$)
If (Asc(Mid$(a$, x, 1)) > Asc("9")) Or (Asc(Mid$(a$, x, 1)) < Asc("0")) Then GoTo hata
Next x
If Len(a$) > 15 Then GoTo hata
a$ = String(15 - Len(a$), "0") + a$
For x = 1 To 15
v(x) = Val(Mid$(a$, x, 1))
Next x

s$ = ""
For x = 0 To 4
c(1) = v((x * 3) + 1)
c(2) = v((x * 3) + 2)
c(3) = v((x * 3) + 3)
If c(1) = 0 Then
e$ = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e$ = "Yüz"
Else
e$ = b$(c(1)) + "Yüz"
End If
e$ = e$ + y$(c(2)) + b$(c(3))
If e$ <> "" Then e$ = e$ + m$(x)
If (x = 3) And (e$ = "BirBin") Then e$ = "Bin"
s$ = s$ + e$
Next x

If s$ = "" Then s$ = "Sıfır"
If pozitif = 0 Then s$ = "Eksi" + s$
YaziylaYaz$ = s$
GoTo tamam
hata: YaziylaYaz$ = "Hata"
tamam:
End Function
 
Katılım
12 Şbt 2007
Mesajlar
324
Beğeniler
3
#3
konu açmadan önce hem arattım hemde kendim aradım fakat bir şey bulamadım onun için açtım
 
Katılım
6 Mys 2009
Mesajlar
1
Beğeniler
0
Yaş
29
#4
rakamları yazıya çeviren programı arıyorum ama tl ve ykr yazmayacak nasıl yapabilirim :(:(
 
Katılım
19 Arl 2009
Mesajlar
1
Beğeniler
0
#6
Arkadaşlar execllde 1-500 000 sayısını yazıya çewirmek için ne yapmalıyım. Yardım edebilecek var mı ? Ama makro olmayacak...... şimdiden tşkler
 

Benzer konular

Top