Fatih Sultan Mehmed Nereleri Fethetmiştir

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,145
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Fatih Sultan Mehmet'le Başlayıp II.Beyazıt,Yavuz Sultan Selim,Kanuni Sultan Süleyman'la II.Selim'e dek süren Döneme Osmanlı Devleti'nin Yükseliş Dönemi Diyoruz. bu Dönemde Osmanlı Imparatorluğu Dünyanın üç Kıtasına yayılan en güçlü Imparatorluğu oldu.Sınırlar Asya'da bugünkü Iran sınırlarımızdan başlıyor.Irak,Suriye,Arabistan, Yemen,Filistin ve Ürdün'ü içine alarak Mısır,Tunus,Cezayir Ve Fas ile bütün Kuzey Afrika'yı kaplıyordu. Avrupa'da Da Bütün Balkanlar,Romanya ile Macaristan ve Avusturya'nın başkenti Viyana'ya dek bütün Avrupa toprakları Osmanlı Devleti sınırları içindeydi.Karadeniz ve Akdeniz birer Türk Gölü haline gelmişti. Bu dönemde Osmanlı Imparatorluğu,yalnız sınırları bakımından değil,ekonomik bakımdan da dünya'nın en güçlü devletiydi.Tüm Kara ve Deniz Ticaret Yollarını elinde tutuyordu.Yeniçeri Ordusu ise,dünyanın yenilmez,karşı durulmaz, en güçlü ordusuydu.Osmanlı Devleti'nin VII. Padişahı olan Fatih 1432'de o zamanki başkent Edirne'de doğdu.Fatih, küçüklüğünde çok yaramazdı.Bu yüzden babası II.Murat sertliğiyle tanınan Molla Gürnani'yi eğitimiyle görevlendirdi. 1444'te Babası II.Murat Edirne-Segedin Anlaşmasıyla devletin güvende olduğunu Sszerek tahtı 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet'e bıraktı.Tahtın 12 yaşındaki küçük bir çocuğa bırakıldığını öğrenen Avusturya-Macaristan Imparatorluğu anlaşmayı bozarak Osmanlı Devletine saldırdı.Bunun üzerine tahta babasının geçmesini isteyen II.Mehmet babasına bu durumu bildirdi.II.Mehmet tahta geçmeyi istemeyince II.Mehmet padişahlığını kullanarak babasının tahta geçmesini emretti. Bunun üzerine tahta geçen II.murat 1444'te Haçlıları Varna'da yenilgiye uğrattı.II.mehmet tekrar tahta geçtiğinde 19 Yaşında deneyimli bir padişahtı.

II. Mehmet'in Fetih Politikası önemli ticari yerleri ele geçirip devleti zenginleştirmek ve Roma Imparatorluğu'nu ele geçirmekti.Bu yüzden işe Istanbul'dan Başladı.

İstanbul'un Fethi'nin Nedenleri;

İstanbul'un Osmanlı Topraklarını 2'ye Bölmesi.
Bizans'ın Osmanlı Şehzadelerini kışkırtması Ve Taht Kavgalarına Karışması .
İstanbul'un Ipek Yolunun Ve Karadeniz Ticaretinin Geçiş Noktasında Olması.
İslam Dinine Göre Istanbul'u Fetheden Hükümdarın Kutsanması.
Bizans'ın,Osmanlı'nın Avrupa'daki Ilerleyişine büyük engel teşkil etmesi.

İstanbul'un 1453'te Fethedilmesiyle dünya tarihinde yeni bir çağ başladı.

istanbul'un Fethi'nin Sonuçları;

Bizans'ın yok oluşu.
Türklerin Balkanlardan çıkmayacağı kesinleşti.
Türklerin Avrupa içlerine ilerlemesi kesinleşti.
Osmanlı arasında birlik,bütünlük sağlandı.
Istanbul Boğazı Ve Karadeniz Ticareti Türklerin eline geçti.
Kale Ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı.
Avrupa Batıya Doğru Coğrafi Keşifler Düzenlendi.
İstanbul başkent Oldu.
Osmanlı Yükselme dönemine girdi.
II.mehmet "fatih" ünvanı Aldı.
Ortaçağ Bitti ;Yeniçağ Başladı.
Ortodoks Kilisesi Osmanlı Himayesin Girdi. Hristiyan Birliği Bozuldu.
İstanbul'dan Kaçan Bizanslı Bilim Adamları Avrupa'da Rönesans Ve Reform Başladı.

Avrupa'daki Fetihler;

Avrupa'da Büyük Yankılar Uyandıran Bu Olaydan Sonra Edirne'ye Dönen Fatih Sultan Mehmet 1454 Ve 1455'te düzenlediği Iki Seferle Güney Sırbistan'ı aldı.1459'da Sırbistan Krallığı'nın varlığına son verdi.1457'den beri direnen Mora Despotluğu 1460'ta Osmanlı Yönetimine geçti.1462'de Eflak Voyvodalığı'nı aldı.1463'te de Bosna Fatih'e boyun eğdi.daha Sonra Fatih 1465'te Hersek'i 1479'da da Arnavutluğu aldı.

Anadolu'daki Fetihler;

Bu arada Anadolu'da 1466 Karamanoğullarının başkenti Konya'yı aldı.Fatih, Istanbul'a döndüğünde Karamanoğulları kaybettiği toprakları geri aldıkları gibi Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'dan da yardım istediler.Osmanlı 1471'de Karamanoğulları'nı tamamen ele geçirdiysede Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Pir Ahmed Bey ve Kasım Bey'i desteklemeyi sürdürdü.Fatih,Akkoyunlularla karşılşmadan bu sorunu çözemeyeceğini biliyordu.Bu yüzden 1473'te Erzincan yakınlarındaki Otlukbeli'de Akkoyunluları büyük bir yenilgiye uğrattı. Aynı zamanda Amasra'yı,Sinop'u Almış,Pontus Rum Devleti'ni Yıkmıştır.

Denizlerdeki Fetih Politikası;

Deniz ticaretini ele geçirmek,
Akdeniz'de üstünlük sağlamak,
Venediklilerin Akdeniz'deki üstünlüklerine son vermek.

Bu amaçlarla 1472-1477 yıllarında Ege Adaları fethedildi.Kırım(1475)alındı.1480'de Italya Seferi'ne çıktı.Otranto'yu aldı.Ancak 1481 Yılında Fatih'in ölümüyle Italya seferi yarım kaldı. Fatih Osmanlı Padişahlarının en büyüklerinden biridir. Askeri alanda kazandığı başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluk durumuna getirmiştir.Bilime düşkünlüğüyle tanınır.Tarihe ve Felsefeye özel bir ilgi duyardı.Kitaplığında Türkçe'den başka Arapça,Latince,Rumca kitaplar bulunmaktadır.Güzel Sanatlar ile ilgiliydi."Avni"takma adıyla şiirler yazmıştır. Bilim adamlarını korumuş,Nesir ustası Sinan Paşa Ile şair Ahmed Paşa'yı vezirliğe kadar yükseltti.Ünlü Matematikçi ve Astrolog Ali Kuşçu'yu Tebriz'den Istanbul'a Getirtmiştir. Ayrıca büyük devletlerin taht kavgaları yüzünden yıkıldığını veya zayıfladığını bilen Fatih Şeyh'ül Islam'a "Kardeş Katli Vaciptir" Diye Fetva Verdirdi. aynı zamanda ilk altın parada Fatih döneminde bastırıldı. Rumeli Hisarı,Topkapı Sarayı,Eski Saray,Kapalı Çarşı,Çinili Köşk'ü yaptırmış,Ayasofya'yı camiye çevirmiştir.
 

Benzer konular

Top