Fatura Kullanma Mecburiyeti:

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#1
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1)Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara
2)Serbest meslek erbabına
3)Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
4)Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere
5)Vergiden muaf esnafa
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
Ancak, yukarıdakiler dışında kalanların birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan veya defter tutmak zorunda olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 560 YTL yi geçmesi veya bedeli 560 YTL den az olsa bile, istemeleri halinde emtiayı satan veya işi yapanın fatura vermesi gerekmektedir.
Öte yandan, 167 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde 1. ve 2. sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yukarıda beş madde halinde sayılan kimselere sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermelerinin emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemelerinin ve almalarının zorunluluğu olduğu ve bunlar için perakende satış fişlerinin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.
Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla, perakende satış fişi veya yazar kasa fişi düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi maliye bakanlığınca da uygun görülmüştür.
İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi ve defterlere faturalara dayanılarak kayıt yaptırırı lması gerekmektedir.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,528
Beğeniler
6,244
Takım
GALATASARAY
#2
Fatura kullanmak zorunda olanlar

VUK’nun 232’nci maddesinde kimlerin fatura düzenlemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Madde hükmüne göre; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit olunan tacirler ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler;

1.Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
2.Serbest meslek erbabına,
3.Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara,
4.Defter tutmak zorunda olan çiftçilere,
5.Vergiden muaf esnafa,

Mal sattıkları veya iş yaptıkları takdirde sattıkları mal veya yaptıkları iş karşılığında fatura düzenlemek zorundadırlar. Yasa hükmüne göre, bu kişiler de satın aldıkları mal veya yaptırdıkları iş karşılığında fatura istemek ve almak zorundadırlar.
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit olunan kişiler ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler yukarıda sayılan kişilerin dışındaki kişilere sattıkları mal bedeli ile yaptıkları iş bedeli (1.1.2007 tarihinden itibaren) 560 yeni Türk Lirayı aştığı veya bu kişilerin istemesi halinde bu kişilere de fatura düzenlemek zorundadırlar
 

Benzer konular

Top