Felsefe dersi 11. Sınıflar ı. Dönem ıı. Ortak yazılı sınavı-2

Foreign

Katılımcı
Katılım
6 Tem 2012
Mesajlar
198
Beğeniler
0
#1
1.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

A) Nietzche-Nihilizm
B) Husserl- Fenomenoloji
C) Descartes- Monizm
D) Mark-Materyalizm
E) Platon-İdealizm

2.) “Zihnim de bir takım algılar, tasarımlar var. Öte yandan bunların kaynağının ben olmadığımı da biliyorum. Çünkü rüyalarım gibi tamamen ben de olup biten şeylerle, gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyler arasında bir ayrım yapmam gerekir. O hâlde varlık algıdan ibaret olamaz. Tam tersi ne varlık, var olduğu için varlığın algısı vardır.”
Aşağıdakilerden hangisi Aristotele s’in bu düşüncesiyle
tutarlı değildir?

A) Varlık, zihnin bir üretimi değildir.
B) Varlık kişiden kişiye değişmez.
C) Varlık ile düşünce arasında bir denklik vardır.
D) Var olmayanın algısı da olmaz.
E) Varlık, değişimden ibaret tir.

3.) Toprağa atılan tohum, bitkiye dönüşür; bitki de
ürün verir ve kendisi ortadan kalkar.
Varlıktaki bu değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
A) İdea
B) Diyalektik
C) Biçim
D) Yokluk
E) Fenomenoloji

4.)“Varlık felsefesi varlığı bütün olarak ele alırken en
genel ve en temel sorgulamaları yapar.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?
A) Oluş nedir?
B) Varlık nedir?
C) Varlık kaç tanedir?
D) Varlığın bilgisine ulaşılabilir mi?
E) Zihin ve duyu organlarımızın ulaşamadığı bir
varlık var mıdır?


5.) “Güzelliğin on para etmez şu bende ki aşk olmasa ” diyen Aşık Veysel ile “Var olmak algılanmış olmaktır.” diyen
Berkeley’in bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden
hangisinin vurgulanmasıdır?
A) Soyut olanın önemsiz olduğu
B) Somut olanın önemsiz olduğu
C) Asıl olanın nesne olduğu
D) Asıl olanın özne olduğu
E) Değerlerin belirsiz olduğu

6.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

A) Platon-İdealizm
B) Aneksimenes-Monizm
C) Demokritos-Plüralizm
D) Hobbes-Materyalizm
E) Herakleitos-Düalizm

7.) – Var olan her şey maddedir.
– Duyum ve düşünce, insan organizmasının bir
hareketidir.
– Evren de hiç bir rastlantı yoktur. Her şey mekanik bir
nedensellik sonucun da ortaya çıkar.
Bu görüşler aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?
A) Materyalizm
B) İdealizm
C) Pozitivizm
D) Emprisizm
E) Rasyonalizm

8.) ” İnsanoğlu önceleri, doğada olup bitenlerin, kendinden daha güçlü olduğuna inandığı bazı varlıklardan kaynaklandığını düşünmüş, bu varlıkların yardımını sağlamak için büyüye başvurmuştur. Daha sonra doğada olup bitenlerin kaynağı olarak Thales suyu, Anaksimenes havayı, Herakleitos ateşi göstermiştir.”
Buna göre, doğada olup bitenleri açıklamada Thales, Anaksimenes ve Herakleitos’un yaklaşımını öncekilerden ayıran temel fark hangisidir?
A) Düşünmede sonuçtan çok sürece önem verme
B) Bilimsel yöntem ve tekniklerden faydalanma
C) Doğada olup bitenleri doğal güçlerle açıklama
D) Doğadaki varlık ve olaylara anlam verme
E) Olup bitenleri birden çok nedene bağlama9.) Thales : Her şeyin en temel maddesi sudur.
Anaksimandros : Doğada var olanların “apeiron belirsi z” adlı bir maddeden meydana gelmiş tir.
Anaksimenes : Var olan her şey, sıcak nefes anlamına gelen
havadan oluşmuş tur.
Empedokles : Her şeyin dört temel maddesi vardır: hava, ateş, toprak ve su.
Buna göre adı geçen filozoflar, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar?
A) Evren değişir mi?
B) Evrenin ilk öğesi (özü) nedir?
C) Bilgimiz ne ile başlar?
D) İnsan, aklıyla evreni kavrayabilir mi?
E) Sonsuz olan nedir?

10.) “Bir çete çatışmasında çete üyeleri tarafından kurşuna dizilerek acımasızca öldürülen polis memuru Alex Murphy’nin bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilir ve Robo Cop adı verilir. Artık o yarı insan, yarı robottur.”
Paragrafta anlatılanlar, aşağıdaki filozoflardan en fazla hangisinin görüşleriyle savunulabilir?
A) Le Mettrie B) Descartes C) Platon
D) Spinoza E) Farabi

11.) “Platon'a göre asıl varlıklar hiç değişmeyen, oluş hâlinde
bulunmayan, öncesiz ve sonrasız varlıklardır.”
Platon tanımını verdiği bu varlığa ne ad vermektedir?
A) İyi B) Akıl C) İdea D) Madde E) Fenomen

12.)”Çocuklar, çizgi film kahramanı Hayalet Casper’ın
gerçekten de var olduğuna inanabilirler. Fakat yetişkinler
arasında da varlığın sadece madde olmadığına inananlar vardır.”
Aşağıdakilerden hangisi, Casper’ın mevcudiyetine inanmasa bile, ruhsal varlıkların var olabileceğine inanır?
A) Pragmatist
B) İdealist
C) Varoluşçu
D) Materyalist
E) Rasyonalist


13.) Platon'a göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi görünüşler dünyasında yer alan varlıklardan biridir?
A) Güzellik
B) Cesaret
C) İyilik
D) Adalet
E) İyi insan

14.) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan birisi değildir?
A) Gerçek var olan nedir?
B) Varlığın ana maddesi (Arkhe'si) nedir?
C) Varlık birlik midir? Çokluk mudur?
D) Vahiy mümkün müdür?
E) Evrende nasıl bir düzen vardır?

15.)Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?
A) Demokritos B) Platon C) Hegel D) Husserl E) Lao Tse


1 C
2 E
3 B
4 D
5 D
6 E
7 A
8 C
9 B
10 A
11 C
12 B
13 E
14 D
15 E
 

Benzer konular

Top