Fetişizm

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#1
Fetişizm
Normal kabul edilen cinsel uyaranların dışında kalan, kişinin çeşitli psikolojik nedenlerden dolayı (psikolojik baskı, bastırma, olumsuz ve olumlu çağrışım) canlı ve cansız objelere abartılı bir şekilde yönlenmesine ve cinsel istek duymasına verilen isimdir.
Fetişizm sıklıkla cansız objelerde (iç çamaşır, parfüm, kıyafet, ayakkabı, eldiven, çorap vb) çıkar karşımıza ama canlı obje (ayak, göğüs, saç, sakal, göbek, bacak, el, parmak) fetişizmi de rastlanabilir bir durumdur.
Cinsel fetişizm, ilk olarak Alfred Binet tarafından Le fétichisme dans l'amourde tanımlanan ama kökeni daha eskilere dayanan, cansız bir nesnenin veya bir beden parçasının tahrik edici olarak algılanmasına denir. Kök olarak antropolojide doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan nesneler için kullanılan fetiş teriminden gelir.
İnsan doğasının ve değer yargılarının kabul ettiği cinsel uyarım ve cinsel objeler dışında da uyarılabilen insanlar vardır. Normal ve anormal davranışlar insanın yapısında birlikte bulunur. Olmayan bir şey hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Toplumsal etmenler, kişinin yetiştiği aile ortamı, etkilendiği yaşam olayları insanın tercihlerini şekillendirir. "Fetişizm'de bazılarının bir cinsel obje seçimindeki sapkınlığıdır; cinsel objenin (sevilenin) çoğunlukla cansız, bazen değersiz maddenin oluşturduğu durumdur. Fetiş kişinin cinsel objesi; bir kadın iç çamaşırı, ayakkabısı, parfümü olabildiği gibi bir erkeğinde çorabı, külotu, eldiveni olabilir. Her ne kadar fetişizm şimdilerde cansız cinsel objelerle sınırlandırılmışsa da bir insanın vücudunun bir kısmı da, örneğin meme, ayak, saç, ense, göbeği de fetişisti için cinsel uyarı ve tatmin aracı olabilmektedir.
"Fetiche" kelimesi büyüleyici anlamına gelen "fitico"dan alınmadır. Fetiş, aşk objesi sembolüdür. Bir çok kadın ve erkekte az çok bir "fetiş"e karşı ilgi vardır. Bunun normal cinsel yaşamı etkilememesi durumunda problem yoktur. Amerikan Psikiyatri Birliğinin "Parafililer" başlığı altında sınıflandırdığı fetişizm tanımı aşağıdaki gibidir.

Amerikan Psikiyatri Birliğine Göre Fetişizm
A) Dürtülerinin ya da davranışlarını yineleyici bir biçimde ortaya çıkması. En az 6 aylık süre boyunca, kişinin canlı olmayan nesneleri kullanmakla ilgili yoğun (örneğin kadın iç çamaşırları) Cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması.
B) Bu fanteziler, cinsel dürtüler ya da davranışlar, klinik acıdan belirli bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanları da bozulmaya neden olur.
C) Bu fetiş nesneleri aykırı-giyimde kullanılan kadın giysileri (travestilik fetişizmde olduğu gibi) ya da taktil genital uyarı sağlamak amacıyla tasarlanmış araçlarla (örneğin bir vibratör) sınırlı değildir. Yani kişinin fetişlerinin, onun aile toplum, mesleki ve hobisel alanlarını daraltmaması ve fonksiyonlarını bozmaması durumunda normal sınırlarda olduğu kabul edilir Fetişizmde cinsel ilişki sevdalaşma, oynaşma için bir kişi söz konusu değildir. O kişiye ait bir obje önemli ve gereklidir bazen obje çalınır ve çalınırken de büyük bir şehvet duyulur. Bazen gazete haberlerinde kadın külotu çalan erkek haberlerine rastlarız. Bunların çoğu fetişist insanlardır.
Fetişist, kişiliği bakımından zayıf, pasif, bağımlı ve sıkılgandır. İçe dönük ve fantastik bir dünyası vardır. Zaman zamanda öfke ve saldırganlık nöbetleri geçirirler. Öz saygısı, güveni düşük olduğundan, çevrenin kendisi hakkındaki düşüncelerini önemserler. Çok hassas ve kuşkucu olurlar. Bu insanlar kadınlara karşı (Fetişistlerin çoğu erkekler arasından çıktığından) na******ler, onlar tarafından sevilir ve takdir edilirler, evlenme teklifleri alırlar, ona evlilikte normal bir cinsel yaşam başarısını göstermezler. Gülünç olma, kendisiyle alay edilme şüphesini taşırlar, kaygılı ve ürkektirler. Bundan dolayı kendilerini güçsüz hissederler kadınlara karşı utangaç, çekingen olurlar. Oysa fiziksel açıdan hiçbir zayıflıkları yoktur. Temelde çocukluk yıllarında kendini diğer insanlardan aşağı görme kompleksi önemli rol oynar.

Fetişizm Teorileri
Janine Chasseguet-Smirgel'e göre fetişizm, Oidepus Kompleksinin sapkın deneyimler yardımıyla aşılmasından ileri gelir. Doğal gelişimde kompleks, erkek çocuk için annenin babaya ait olduğunun kabul edilmesiyle sonlanır ve sonrasında erkek çocuk, gizillik dönemi (latans) boyunca babayla özdeşleşerek süperego denilen bir yapıyı kurar. Sapkında ise anne, babanın yenilmiş olduğunu ilan eder. Bu da çocuğun pre-oidipal bir döneme anal aşamaya saplanıp kalmasına neden olur. Sapkın erkek çocuğun cinsel konumunu Chasseguet-Smirgel, anal-fallus olarak belirler. Oidipal aşamayı doğal yollarla geride bırakan ve latanstan sonra ergenlik aşamasına geçen çocuğun cinsel konumu ise fallik-fallustur. Bu, babanın tamamlanmış fallusunun içselleştirilmesi anlamına gelmektedir. Sapkın için ise bu içselleştirme gerçekleştirilmemiş ve annenin yardımıyla sapkın, anal-fallusunun babanın fallik-fallus'undan üstün olduğu yanılsamasına kapılmıştır. Ama bu yanılsamanın sürmesi için anal-fallus'un "anal" karakteri örtülerek "sihirli özerk fallus" düşünsel olarak yaratılır. Fetişin amacı da bu örtme işlemini gerçekleştirmektir.

Cinsel Fetişizm Türleri
Ayak Fetişizmi
Aksesuar Fetişizmi
Beden Parçalarına İlişkin Fetişizm
Irk Fetişizmi
İç Çamaşırı Fetişizmi
Ölü Sevicilik
Şişman Kadın Fetişizmi
Üniforma Fetişizmi
Yaşlı Kadın Fetişizmi
 
Ekleyen Benzer konular Kategori Cevaplar Tarih
KaRaMBoL Tartışma 4
KıRMıZı Ekonomi 0

Benzer konular

Top