Fidanlık ve fidelik tesis edilecek arazilerden nematod tahlili için örnek alma

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#1
Fidanlık veya fidelik tesis edilecek arazi boş ise, sadece toprak örneği alınır. Arazide herhangi bir kültür bitkisi (sebze, meyve ağacı, çeşitli fidan ve fideler) veya yabancı ot mevcutsa, bunların kökleri çevresinden alınacak toprak örneğine kültür bitkisinin veya yabancı otların köklerinden de bir miktar ilave edilir. Daha önce bahçe tesisi yapılmış sahalarda fidanlık kurulmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Alınan toprak örneği, birim sahayı tamamen karakterize edebilecek nitelikte olmalıdır. Genel olarak birim saha 0-5 dekar olarak kabul edilmektedir. Beş dekara kadar olan arazi parçalarının 60 ayrı noktasından toprak sondası yardımıyla örnek alınır. Toprak örneği alınacak derinlik 20-40 cm arasında değişebilir. Altmış ayrı noktadan alınan toprak örnekleri paçal yapılarak 0,5 kg' ı ayrılır. Torba içine konulan toprak örneği etiketlenerek en kısa zamanda ilgili enstitüye ulaştırılır. Her 5 dekar için bir örnek alınmalıdır. 5 dekardan büyük olan alanlarda, bu işlem her 5 dekar için tekrarlanarak alınan örnekler karıştırılmak suretiyle içerisinden 0,5 kg' lik bir tek paçal toprak örneği alınmalıdır. Yukarıda sözü edilen örnek alma işlemi, büyüklüğü 50 dekara kadar olan alanlar için geçerlidir. Daha geniş arazilerde her 50 dekarlık alan için yukarıda belirtilen şekilde paçal yapılmış ayrı bir örnek alınarak ilgili enstitüye gönderilmelidir (örneğin : 100 dekarlık bir araziden 2 toprak örneği gönderilmelidir.)
Örnek alınacak toprak çok kuru veya aşırı su ile doymuş olmamalı, yani tav durumunda olmalıdır. Örnek alma sırasında toprak sıcaklığı 10°C' nin üzerinde olmalıdır. Bu nedenle kış aylarında nematod tahlili için toprak örneği alınmaz. Toprak sıcaklığının yüksek olduğu çok sıcak yaz ayları da (Temmuz, Ağustos) örnek almak için uygun değildir.
Toprak örneklerinin tahlili ücret karşılığında yapıldığından, geçerli olan ücret enstitülerin döner sermayesi hesabına yatırılmalıdır. Resmi fidanlıkların toprak tahlilleri de ücrete tabidir.
Sökülen fidanlık veya fideliklerin yerine yenilerinin tesisi halinde (azami 4 yılda bir) ruhsatları yenilenmelidir.
Enstitüler ve onlara bağlı iller için, toprak örneklerinin aşağıda belirtilen aylarda alınması uygundur.
Ankara Zir. Müc. Arşt. Enst Mayıs, Haziran - Eylül, Ekim
Yalova Atatürk Bahçe Kül. Mer. Arşt. Ent. Mayıs, Haziran - Eylül, Ekim
Adana Zir. Müc. Arşt. Enst. Mart, Haziran - Eylül, Kasım
Diyarbakır Zir. Müc. Arşt. Enst. Mayıs, Haziran - Eylül, Ekim
Bornova Zir. Müc. Arşt. Enst. Nisan, Haziran - Eylül Kasım
Samsun Karadeniz Tar. Arşt. Enst. Nisan, Haziran - Eylül, Ekim
 
Top