1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Finansal yönetim

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  FİNANSAL YÖNETİM


   Finansal yönetim amaçlarından "İşletmenin piyasa
  değerini en yükseğe çıkartmak" günümüz
  koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul
  edilir.
   Finansal yöneticiler, uzun dönemli yatırım kararları
  alırken ve bu yatırımlar ile ilgili bütçelemeyi
  yaparken mikro ekonomiden yararlanırlar.
   Finansal yöneticiler "finansal planlamada" kaynak
  seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı
  amaçlar.
   Kar planlaması, sermaye bütçelemesi ve
  finansmanda yararlanılacak maliyet standartlarıiçin
  planların hazırlanarak yürütülmesi "kontrolörün"
  sorumluluğundadır.
   Döner varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki
  sayısal ilişkiyi gösteren ve işletmenin likidite
  durumunu ortaya koyarak çalışma sermayesinin
  yeterli olup olmadığınıaraştıran likidite oranı"Cari
  oran" dır.
   Vergiden önceki net geliri 50 milyar TL ve faiz
  ödemeleri toplamı2,5 milyar TL olan bir işletmede
  faizin kazanılma sayısı21 dir. (50+2,5)/2,5=21
   Alacakların toplamı5 milyar TL olan bir işletmenin
  ortalama tahsil süresi 18 gün ise satışlarıtoplamı100
  milyar TL dir. Ortalama tahsil süresi=Ticari
  alacaklar/(Kredili satışlar/360)
   İşletmenin borçlanma, sermaye artışıve faaliyetleri
  sonucu elde ettiği kaynaklarıve bu kaynakların nasıl
  kullanıldığınıgösteren finansal tabloya fon akım
  tablosu denir.
   Fon kullanımı, aktifteki artışlarıve pasifteki
  azalışlarıifade eder.
   İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme
  yatırımlarında olağanüstü finansal planlar
  kullanılmalıdır.
   1998 yılısatışları10 milyar TL, varlık toplamı5
  milyar TL ve 1999 yılında satışlarını%50 artırması
  halinde gereksinim duyacağıtoplam fon miktarı1,5
  milyar TL olan bir işletmenin kısa vadeli borç
  toplamı2 milyar TL dir. Toplam fon
  gereksinimi=delta S/S* (V-DB)
   Bilanço kalemlerinin bağımlıdeğişken, satışların
  bağımsız değişken kabul edilerek satışlarla bağlantılı
  olan bilanço kalemlerinin tahmininin yapıldığıve söz
  konusu bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki
  ilişkinin saptandığıfinansal tahmin yöntemi
  Regresyon analizidir.
   İşletmelerin, finansal planlarla belirledikleri
  hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
   Kara geçişnoktasının belirlenmesinde, Fiyat
  değişikliklerinin belirlenmesinde, Sabit ve değişken
  giderlerin yapısındaki değişikliklerin işletme karına
  etkisinin belirlenmesinde, Finansal varlıkların
  karlılığının belirlenmesinde başabaşanalizinden
  yararlanılır.
   Başabaşnoktasındaki üretim hacmi 30000 birim,
  birim değişir gideri 100000 TL ve ürettiği mamulün
  birim satışfiyatı250000 TL olan bir işletmenin sabit
  giderleri toplamı4,5 milyar TL dir. TR=TC ,
  250000*30000=3000 000 000+x
   Çalışma kaldıracıderecesi 3, birleşik kaldıraç
  derecesi 1,5 olan bir işletmede finansal kaldıraç
  derecesi 0,5 olur. BKD=ÇKD * FKD
   Türk Ticaret Kanunu'na göre, işletmelerin ellerinde
  tutamayacaklarıve rehin olarak kabul
  edemiyecekleri kendi hisse senetlerine Kasa hisse
  senedi denir.
   Riskin artması, işletmelerin çalışma sermayelerinin
  finansmanında kısa vadeli borç kullanımının
  artmasının sonuçlarından biridir.
   Kar marjı%10 ve kazanma gücü %30 olan bir
  işletmenin varlık devir hızı3 'tür. Kar marjı* Devir
  hızı= Kazanma gücü
   İşletmelerin nakit yetersizliğini, nakit iskontosundan
  yoksun kalınmasına ve işletmenin kredi değerinin
  azalmasına bağlayan optimal nakit tutarımodeli
  Beranek modelidir.
   Büro makineleri, stok türlerinden "işletme
  malzemesi" 'ne örnektir.
   Her 18 günde bir siparişveren bir işletmenin toplam
  mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik
  siparişmiktarı200 birimdir. 4000=360/18 * ESM
   Stok bulundurma giderleri: Sigorta giderleri,
  Ürünün bozulmasının yol açtığıgiderler, Depolama
  giderleri, Moda değişikliklerinin yol açtığıgiderler.
   Kısa vadede alacakların miktarınıetkileyen en
  önemli etken satışlardaki değişikliklerdir.
   Satıştoplamı20 milyar TL ve alacak toplamı5
  milyar TL olan bir işletmede, alacaklara bağlanan
  fonlar yılda 4 kez toplanmaktadır. 20/5=4
   %80 bileşik faizle bankaya yatırılan 5 milyar TL 3
  yıl sonra 29,16 milyar olur. Tablodan 5,832 * 5
  milyar=29,16
   Enflasyon oranı%60 olduğunda, %70 faizli devlet
  tahvilinin reel getirisi yüzde 6,25 olur. r=[(1+0,70)-
  (1+0,60)]/(1+0,60)
   Çalışma sermayesinin yeterli olduğunun
  söylenebilmesi için genel bir kural olarak işletmelerin
  vari varlıklarıcari borçlarının 2 katıolmalıdır. Cari
  oran=dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar
   Genel olarak, aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar
  fon kullanımınıifade eder.
   Satışgiderleri bütçesi pazarlama fonksiyonuna bağlı
  olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
   Direkt işçilik değişir giderler kapsamındadır.
   İşletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında
  kısa vadeli borç kullanımının artmasıcari oranın
  azalmasısonucunu doğurur.
   Optimal nakit tutarının saptanmasıiçin geliştirilen
  modellerden Baumol Modeli , her borçlanmanın ve
  fon çekilişinin işletmeye sabit bir masraf yüklediği,
  işletmenin nakit ödemelerinin zaman içinde düzenli
  bir şekilde dağıldığıvarsayımına dayanır.
   Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik
  siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir
  siparişvermelidir. 1600/400=4 kez, 360/4=90 günde
  bir sipariş.
   Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin
  sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
   Yatırılan sermaye üzerinden bütün dönemleri
  kapsayacak biçimde bir defa hesaplanan faize basit
  faiz denir.
   Yatırım projesi değerleme yöntemlerinden net
  şimdiki değer yöntemi paranın zaman değerini
  dikkate alır.
   Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı
  nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesini
  içeren proje değerleme yaklaşımına belirlilik eşiti
  yaklaşımıdenir.
   Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin
  her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının
  alınmasıyla bulunmaktadır. Net nakit girişleri:
  50,100,150,200 OLsılık: 20, 20,40,20 Beklenen değer:
  10,20,60,40 toplam=130
   Bir işletme 3 yıllık dönemde sırasıyla 150,100,200 TL
  kar payıdağıtmıştır. Linter-Gordon modeline göre,
  iskonto oranı%100 olduğunda bu işletmenin hisse
  senetlerinin piyasa fiyatı125 TL olur.
   Kar dağıtım politikasınıetkileyen faktörlerden biri
  borçların ödenme zorunluluğudur.
  Maddi teminata gerek duyulmaksızın, kredi alanının
  imzasına dayanılarak açılan kredilere açık kredi
  denir.
   Faiz ödeme dönemlerinin 4 ayda bir olması
  durumunda, %75 nominal faiz oranına göre kısa
  vadeli banka kredisinin maliyeti yaklaşık %95,3 tür.
  12/4=3 kez. n=1 yıl, (1+ %75 / 3 )^3 - 1
   60 gün vadeli ve 10 milyar TL tutarında mal alarak
  ticari kredi kullanan bir işletme, malın bedelini ilk 20
  gün içerisinde öderse %10 peşin iskontosundan
  yararlanacaktır. Malın bedelinin vadesinde ödenmesi
  durumunda, bu işletmenin kullandığıticari kredinin
  yıllık maliyeti yaklaşık %100 DÜR. 10/(100-10) *
  360/(60-20)=%100
   Tahvil çıkaran işletmenin geliri incelenirken banka
  garantisi, nakit olmayan giderler, varlıkların paraya
  çevrilmesinde fonlar, faizi karşılama oranının eğilimi
  gözönüne alınır.
   Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse
  başına 6400 TL kar sağlayacağıtahmin edilen bir
  işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25
  olmasıdurumunda, dağıtılmayan kar paylarının
  maliyeti %60 olur. 6400(1-0,25)/8000=%60
   Tüm yatırımcıların aynımaliyet oranıüzerinden
  borçlanabilmesi sermaye yapısıkararlarıile ilgili
  olarak geliştirilen Modigliani-Miller yaklaşımının
  koşullarından biridir.
   Sermaye maliyetinin en düşük düzeyde
  gerçekleşmesini sağlayarak, işletmenin piyasa
  değerinin en yükseğe çıkarılmasına imkan veren
  finansal yapıOptimal sermaye yapısıile ifade edilir.
   Ters repo, bir tahvilin geri satım taahhüdü ile alımını
  içermektedir.
   Yatırım fonlarının özellikleri: Riskin dağıtılmasını
  amaçlaması, Küçük ve dağınık tasarruflarıülke
  ekonomisine aktarması, Sermayenin oluşumunu
  hızlandırması, Banka aracıkurum ve özel sigorta
  şirketleri tarafından kurulabilmesi.
   Toptan satışlar pazarı, blok satışşeklindeki
  özelleştirme uygulamalarının borsada organize
  olmuşbir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla
  kurulmuştur.
   Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin kotasyon
  işlemine tabi tutulması, menkul kıymet borsalarının
  güvence sağlama fonksiyonu ile ilgilidir.
   İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal
  araçlar: Altın senedi, altına dayalıB tipi yatırım
  fonu, altına dayalıdeğişken faizli tahvil, altına dayalı
  VDMK
   İşletmelerin birleşmesinde etkili olan faktörler:
  Finansman kolaylığısağlama, vergi yasalarından
  yararlanma, riskleri azaltma, ölçek ekonomisinden
  yararlanma
   İşletme döneminde başarısızlığa neden olan
  faktörlerden biri beklenen satışdüzeyine
  ulaşılamamasıdır.
   Uluslararasıfaaliyet gösteren işletmeler tarafından
  kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil
  piyasalarıolan finansal araçlara euro ticari senet
  denir.
   Future işlemlerinin özelliklerinden biri: fiyatların
  takas odasıtarafından ilan edilmesidir.
   Finans fonksiyonunu doğrudan etkileyen etmenler:
  İşletmelerin büyümesi, haberleşmenin hızlanması,
  sürekli enflasyon, pazarın gelişmesi
   Fon kullanımı: vergi ödemeleri, kar payıdağıtımı,
  sabit varlık artışı, sermayenin azaltılması
   İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin
  uyumlaştırılmasıamacıgüdülerek günlük
  işlemlerden doğabilecek ihtiyaçlarıkarşılamak için
  düzenlenen finansal planlara normal plan denir.
   Bütçeleme işleminin aşamaları: 1-Temel amaçların
  belirlenmesi 2-Uzun vadeli planlar yapılması3-Uzun
  vadeli satıştahminleri yapılması4-Mal karması
  oluşturulması5-Kısa vadeli satıştahmini yapılması
   Bir işletmenin, 20 000 birimlik üretim hacminde
  toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir
  giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satışfiyatının
  800000 TL olmasıdurumunda, bu işletme 10 milyar
  TL'lik satışhacminde başabaşnoktasına
  ulaşır.TR=P*Q, TC=F+V*Q, TR=TC,
  800000*Q=6+4, Q=12500
   Hammadde giderleri değişir gider kalemlerinden
  biridir.
   Nakit akımı: Nakit-Hammadde-Yarımamul- Mal
  stoku- Alacaklar-Nakit
   Her 18 günde bir siparişveren bir işletmenin toplam
  mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik
  siparişmiktarı200 birimdir. 360/18=20 kez,
  ESM=4000/20=200
   30 milyar TL tutarındaki bir makine satın almak için
  yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay
  ödenmesi gereken faiz miktarı1,75 milyar TL olur.
  30*70*1/100*12=1,75
   İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının
  hammaddelerini üretmek ya da ürettiği mallarıdaha
  etkin olarak pazarlamak için yaptıklarıyatırımlara
  entegrasyon yatırımlarıdenir.
   İç ve dışpiyasada satışkabiliyeti olan ticari ve zirai
  mamul veya malların bankaya rehin edilmesi
  karşılığında verilen kısa vadeli kredilere emtia
  karşılığıavans denir.
   Leasing yönteminin avantajları: Teşviklerden tam
  yararlanma sağlaması, Esnek ödemeli olması, Daha
  az teminat gerektirmesi, İstikrarlıfinansman
  sağlaması
   Gerçekleşmesi gereken karın yüksek amortisman,
  ihtiyatlar ve karşılık zararlarıyoluyla azaltılması
  sonucu ortaya çıkan duruma gizli otofinansman
  denir.
   Sermaye yapısıkararlarınıetkileyen temel faktörler:
  Genel ekonomik durum, endüstrinin özellikleri,
  işletmenin özellikleri, Yöneticilerin risk almadaki
  tercihleri
   Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki
  acentelerin komisyon gelirini azaltılmasıdır.
   Para piyasasının özellikleri: Enflasyonun sürekli
  yüksek olduğu ekonomilerde ön plana çıkması,
  Vadelerin kısa olması, Borcun paraya dönüştürülme
  maliyetinin düşük olması, Borçların geri ödenmeme
  riskinin düşük olması
   Toptan satışlar pazarı, blok satışşeklindeki
  özelleştirme uygulamalarının borsada organize
  olmuşbir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla
  kurulmuştur.
   Düşük fiyatlısatım emirlerinin daha yüksek fiyatlı
  satım emirlerinden önce karşılanmasına fiyat
  önceliği kuralıdenir.
   Fiyat kartelinde belirlenen fiyatın dışında satış
  yapılmasının önlenerek piyasanın denetim altına
  alınmasıiçin kurulan kartel türü satışkartelidir.
   Dikey birleşme, üretim ve satışfaaliyetlerinin çeşitli
  evrelerinde faaliyet gösteren birimlerin birleşmesini
  gösterir.
   İşletme ile çevresindeki ilişkilerin analiz edilerek
  amaçların belirlenmesi, bunlarıgerçekleştirecek
  faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek
  gerekli kaynakların tahsis edilmesine strateji denir.
   İşletmelerin finansal başarısızlık durumlarını
  iyileştirmek için izlenebilecek yollar: Yeni işletmeler
  ile ortaklık yapılması, Borçların öz kaynağa
  çevrilmesi, Küçülme yolu ile başarısızlığın
  giderilmesi, Borçların vadelerinin uzatılması
   Euro ticari senedin özellikleri: Uluslararasıdüzeyde
  faaliyet gösteren işletmeler tarafından çıkarılması,
  İkincil piyasada işlem görebilmesi, Kredi değerliliği
  yüksek işletmeler tarafından çıkarılması, Banka
  mevduatına oranla daha yüksek gelir sağlaması.
   Future fiyatlar ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi
  sağlayan ve piyasalarıdengeye getiren sürece
  arbitraj denir.
   Çağdaşfinans yöneticisinin görevleri: İşletmenin
  gelecekteki büyüme hızının ne olacağına karar
  vermek. İşletme kaynaklarının bileşimine karar
  vermek. Üretilen malın maliyeti ve fiyatının nasıl
  saptanacağınıbelirlemek. İşletmenin sermaye
  yapısınıbelirlemek.
  Muhasebe, finansal yönetimin ilişkili olduğu öncelikli
  disiplinlerden biridir.
  Muhasebe politikalarının ve süreçlerinin saptanması
  kontrolörün görevlerinden biridir.
   Finansal yöneticiler kaynak seçimi ve yatırımlar
  arasında uyum sağlamayıFinansal Planlamada
  amaçlar.
   Cari oran 2, cari borçlar 4 milyar TL ve stokları2
  milyar TL olan bir işletmenin hassas oranı1,5 'tur.
   Sermaye arttırımı, işletmelerin fon kaynaklarından
  biridir.
   Fon kullanımları: Vergi ödemeleri. Sermayenin
  azaltılması. Kar payıdağıtımı. Sabit varlık artışı.
   Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL,
  toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10
  milyar TL'dir. İşletmelerin %20 oranında artıracağı
  tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon
  gereksinimi 2 milyar TL'dir.
   İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme
  yatırımlarında finansal plan türlerinden Olağanüstü
  finansal planlar kullanılmalıdır.
   Bütçelemenin yararları: İşletme etkinliklerini
  geliştirmesi. Kaynakların verimli kullanımını
  sağlaması. Planlamada kesinlik sağlaması. İşletme içi
  bölümler arasında uyum sağlaması.
   Genel imalat giderleri bütçesi, üretim fonksiyonu ile
  ilgili bütçelerden biridir.
   Sigorta giderleri, sabit giderlere örnektir.
   Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde
  toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir
  giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satışfiyatının
  800000 TL olmasıdurumunda, bu işletme 10 milyar
  TL'lık satışhacminde başabaşnoktasına ulaşır.
   Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin
  ödenmişgiderler, Stoklar.
   Çalışma sermayesinin geçici kısmının bir bölümünün
  kısa süreli finansman kaynaklarıile finanse edildiği
  çalışma sermayesi finansmanıyaklaşımına Ilımlı
  yaklaşım denir.
   Net karı15 milyon TL, satışları30 milyon TL ve
  toplam varlıkları50 milyon TL olan bir işletmenin
  kazanma gücü yüzde 30 'dur.
   Bir işletmenin yıllık talebi 1200 birim ve ekonomik
  siparişmiktarı100 ise, bu işletme giderlerini en aza
  ndirebilmek için 30 günde bir siparişvermelidir.
   Üretim sürecinde yer almayan ancak üretim
  sürecinin meydana gelmesine ve devamına yardım
  eden materyallere işletme malzemesi denir.
  Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan
  oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı,
  Stokların dönme hızı, Asit test oranı.
   Bir işletmenin satışları150 milyon TL ve alacakları
  25 milyon TL ise bu işletmenin alacaklarıortalama
  60 gün vadelidir.
   500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6
  aylık faizi 400 milyon TL'dir.
   Piyasadaki enflasyon oranı%70 olduğunda, %90
  faizli devlet tahvilinin reel getirisi yaklaşık %12 'dir.
   Net şimdiki değer yöntemi, paranın zaman değerini
  dikkate alır.
   %70 iskonto faktörüne göre şimdiki değeri 20, %80
  iskonto faktörüne göre ise şimdiki değeri -5 olan bir
  projenin iç karlılık oranı%78 dir.
   24 Ocak 1980 kararlarının sonuçları: Sıkıpara
  politikasıuygulaması. Faiz oranlarının hızlıbir
  şekilde artışgöstermesi. Yeni yatırım olanaklarının
  azalması. İşletmelerin borç yükünün artması.
   Bütçeleme şefi, kontrolöre bağlıolarak çalışır.
   Vergiden önceki net geliri 5 milyar TL, ödenen faiz
  tutarı500 milyon TL olan bir işletmede faizin
  kazanılma sayısı11 'dir.
   Sermaye arttırımı, fon kaynaklarından biridir.
   Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL,
  toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10
  milyar TL'dir. İşletmenin 1999 yılında satışlarını%
  20 oranında arttıracağıtahmin edildiğine göre bu
  işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.
   İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla
  göstermelerine Bütçeleme denir.
   Bir işletmenin ürettiği malların satışgeliri 50000
  birimlik üretimde toplam 1 milyar TL, değişir
  giderleri toplam 500 milyon TL ve sabit giderleri
  toplam 750 milyon TL olduğuna göre, bu işletme 75
  bin birimlik üretimde başabaşnoktasına ulaşır.
   Toptan ticarette, çalışma sermayesi ihtiyacı
  diğerlerine göre daha fazladır.
   Optimal nakit tutarının saptanmasıile ilgili olarak
  geliştirilen Beranek modelinde, işletmeye para
  girişlerinin devamlı, buna karşılık para çıkışlarının
  yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük
  tutarlar halinde yapıldığıileri sürülmektedir.
   Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik
  siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir
  siparişvermelidir.
  Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan
  oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı,
  Stokların dönme hızı, Asit test oranı
   500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6
  aylık faizi 200 milyon TL'dir.
   İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının
  hammaddelerini üretmek ya da ürettiği mallarıdaha
  etkin olarak pazarlamak için yaptıklarıyatırımlara
  entegrasyon yatırımlarıdenir.
   Pazar analizinde gözönünde bulundurulan faktörler:
  Pazar büyüme oranı, Pazarın büyüklüğü, Satışfiyatı,
  Pazar payı
   Kar payının, işletmenin hesap dönemi sonunda elde
  ettiği net karından dağıtılacağı, kar dağıtımında
  benimsenen ilkelerden biri olan net kar ilkesinin
  gereğidir.
   Senet borçlusunun, senedin tevdi edildiği bankanın
  bulunduğu şehrin dışında bulunmasıhalinde
  kullandırılan kredilere senet iştirasısuretiyle
  kullanılan krediler adıverilir.
   Orta vadeli finansman kaynaklarından biri rotatif
  kredilerdir.
   Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse
  başına 6400 TL kar sağlayacağıtahmin edilen bir
  işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25
  olmasıdurumunda, dağıtılmayan kar paylarının
  maliyeti %60 olur.
   Optimal sermaye yapısının bozulmasına neden olan
  etkenlerden biri borçlanma eksikliğidir.
   Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki
  acentelerin komisyon gelirini azaltmasıdır.
   İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal
  araçlar: Altına dayalıVDMK, Altına dayalıB tipi
  yatırım fonu, Altına dayalıdeğişken faizli tahvil
   Binek otomobilleri üreten bir işletmenin kamyon,
  otobüs veya minibüs üreten diğer işletmelerle
  birleşerek faaliyetlerini genişletmesi Kümeli birleşme
  türüne örnektir.
   Başarısızlığa düşen işletmelerin durumunu
  iyileştirmede alınabilecek önlemler: İşletmenin
  satılması, Yeni işletmelerle ortaklık yapılması,
  Borçların vadesinin uzatılması, Sermaye artırımı
  yapılması.
   Uluslararasıfaaliyet gösteren işletmeler tarafından
  kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil
  piyasalarıolan finansal araçlara Euro ticari senet
  denir.
   Grev, sistematik olmayan risklere örnektir.
   Fonların gelecekte ekonomik yararlar sağlamak
  amacıyla şimdiden tahsis edilmesine yatırım denir.
   Finansal analizde, fon akım tablosundan yararlanılır.
   Bir işletmenin 1997 yılıvarlık toplamı750 milyon
  TL, satışlarıtoplamı300 milyon TL ve kısa vadeli
  borçlarıtoplamı150 milyon TL'dir. İç kaynaklardan
  50 milyon TL sağlayan işletme, 1998 yılında
  satışların 450 milyon TL düzeyinde olacağınıtahmin
  ettiğine göre, bu işletmenin 1998 yılıek fon
  gereksinimi 250 milyon TL'dir.
   Finansal gereksinimlerin tahmininde kullanılan
  yöntemler: Satışların yüzdesi, Regresyon analizi,
  Günlük satıştutarı, Oranlar
   İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin
  uyumlaştırılmasıamacıgüdülerek, günlük
  işlemlerden doğabilecek ihtiyaçlarıkarşılamak için
  düzenlenen finansal planlara Normal plan denir.
   Satışgiderleri bütçesi, pazarlama fonksiyonuna bağlı
  olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
   İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla
  göstermelerine Bütçeleme denir.
   Bir işletmenin 30 000 birimlik üretimde sabit
  giderleri toplamı25 milyon TL, değişir giderleri
  toplamı30 milyon TL ve birim satışfiyatı1500 TL
  ise başabaşnoktası50 bin birimdir.
   Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde
  toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir
  giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satışfiyatının
  800000 TL olmasıdurumunda, bu işletme 8 milyar
  TL'lık satışhacminde başabaşnoktasına ulaşır.
   Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin
  ödenmişgiderler, Stoklar
   Tüm faaliyeti boyunca, ekonomik ve mevsimlik
  değişmeleri gözönünde bulundurmadan elde
  tutulmasıgereken döner varlık kalemleri sürekli
  çalışma sermayesi ile ifade edilir.
   Optimal nakit tutarının saptanmasıile ilgili olarak
  geliştirilen modellerden Beranek modeli, işletmeye
  para girişlerinin devamlıbuna karşılık para
  çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli
  günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığıileri
  sürülmektedir.
  Menkul kıymetler ile para arasındaki karşılıklı
  aktarımların zaman ve tutarınıbelirlemek için
  geliştirilen modele Miller-Orr modeli denir.
   Bir işletmenin yıllık talebi 10000 birim, siparişverme
  gideri 50 TL, birim stok değeri 100 TL ve
  bulundurma gideri %25 ise, bu işletmenin ekonomik
  siparişmiktarı200 'dür.
   Kısa vadeli borç ödeme gücünü tespit etmek için
  kullanılan oranlar: Cari oran, Asit test oranı,
  Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı
   Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin
  sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
   Bir tasarruf sahibinin %50 bileşik faiz üzerinden
  bankaya yatırdığı400 milyon TL'sıikinci yılın
  sonunda 900 milyon olacaktır.
   
Benzer Konular
 1. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  25.528
 2. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.262
 3. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  892
 4. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.467
 5. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.788
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş