Fransa – Türkiye İlişkileri

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#1
Fransa-Türkiye ilişkilerine genel bir bakış
Fransa-Türkiye ilişkileri, tarih olarak eskilere dayanmaları ve nitelikleri bakımından dikkate değer bir konumdadırlar.
İlk daimi Fransa Büyükelçisi, Jean de La Forest, 1535 yılında İstanbul’da göreve başlamıştır.
Daimi bir Büyükelçiliğin kurulması, Levant bölgesinde (XVIII’inci yüzyılda konsolosluk sayısı 40’ı bulmuştu) konsoloslukların açılması, sadece yoğun siyasi, stratejik ve ekonomik ilişkilerin kurulmasına değil aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğuna çok sayıda Fransız’ın (Levanten) gelip yerleşmesine de olanak vermiştir. Ayrıca, iki ülke arasında gerçekleşen alışverişler « oryantalizm” olarak adlandırılan özgün bir entelektüel ve sanatsal okulun ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Fransa Krallığı ile Babıâli arasında, I’inci François ile Kanuni Sultan Süleyman arasında kurulan ittifak, Maximilien Robespierre’e “Türkiye Fransa’nın en eski ve sadık müttefikidir” dedirtecek kadar, asırlar boyu çok ayrıcalıklı bir şekilde süregelmiştir.
Günümüzde, bu özel ilişki, sürekliliğini birçok işbirliği anlaşmasında göstermektedir. Şubat 1998’de Cumhurbaşkanı Demirel’in Paris’e yaptığı resmi ziyaret esnasında, iddialı bir “Fransa-Türkiye 2000 Faaliyet Planı” imzalanmış ve o günden bu yana sürekli olarak güncelleştirilmektedir.
Bu orta vadeli faaliyet programı, karşılıklı anlayışı daha da geliştirici bir eksen olarak, ortak çıkarları içeren hususlarda siyasi istişareleri daha iyi bir konuma getirmeyi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kuvvetlendirmeyi, iki ülkenin ekonomik hayatında rol oynayan aktörler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve kültürel ilişkilere yeni bir ivme kazandırmayı hedeflemektedir.
2003 yılında, karşılıklı resmi ziyaretler takvimi epey yoğun geçmiştir. 22 Nisan’da, Fransız Dışişleri Bakanının Ankara’yı ziyareti, Haziran ayında, Bourget Fuarı çerçevesinde Paris’e gelen Türk Savunma Bakanının yaptığı görüşmeler, ve geçtiğimiz yaz aylarında her iki ülkenin İçişleri Bakanlarının Paris’te gerçekleştirdikleri temaslar, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeye tekrar çıktığının birer kanıtıdır.

AB ile Gümrük Birliği Antlaşması sayesinde yeniden canlılık kazanmış bir ekonomik işbirliği
Fransa-Türkiye ticari ilişkileri, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği Antlaşmasıyla dinamizm kazanmış ve 2000 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5,8 milyar Euro’ya ulaşarak, 1995 - 2000 yılları arasında 2,5 katına çıkmıştır. Bahse konu dönemde, Türkiye, Fransa’nın Avrupa Birliği dışında, ihracat yaptığı üçüncü ülke olup aynı dönemde, Fransa da Türkiye’nin üçüncü ticari ortağı durumundadır. 2001 krizi, iki ülke arasındaki ticaret hacminde %19 oranında bir gerilemeye neden olmuş, fakat 2002 yılında yaşanan yeniden canlanma sayesinde ticari ilişkilerimiz 2000 yılı rakamlarına yakın bir seviyeye gelmiştir.
Türkiye, dış ticarete açık olmasına karşın, doğrudan yabancı yatırımları pek fazla çekememektedir. Fransız doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’ye gelmeye başlamaları 80’li yılların ikinci yarısına dayanmakta olup, bu yatırımlar, 90’lı yılların başında hızlı bir gelişme kaydettikten sonra yavaşlama eğilimine girmiş ve 2001 krizinden sonra da bir dönem tamamen durmuştur. İstatistiklere göre, Fransa, 1980-2002 döneminde toplam 5,6 milyar dolarlık yatırımla, en başta gelen yatırımcıdır. Türk Hazine Müsteşarlığı kayıtlarına göre, en önemlileri, otomobil yapımı, elektrik işleri, çimento ve eczacılık, sigorta ve dağıtım alanlarında faaliyet göstermekte olan 270 Fransız işletmesi pazarda kayda değer paylar almıştır.

Çeşitlilik arz eden bir kültürel işbirliği
Ankara, İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşmış durumda olan Fransız kültürel faaliyetleri, bu şehirlerde yerleşik Kültürel ve Dilbilimsel İşbirliği Merkezleri’nin (Fransız Kültür Merkezleri) faaliyetleri sayesinde yenilenmiş ve çeşitlilik kazanmıştır. Kültürel faaliyetler çerçevesinde, iki dilde eğitim veren liselere yıllardır verilen desteğin yanında ve buna ek olarak, üniversiteli elit Türklerin eğitimlerine katkıda bulunma gayreti de gösterilmiştir. 1994 yılından bu yana entegre Fransızca eğitim kurumu olan Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi’nin yanında, Türk üniversitelerine gittikçe artan bir sayıda verilen burslar, Fransızca yüksek öğrenim yapmak isteyen öğrenciler arasından daha iyi bir seçim yapma amacını gütmektedir.
2003 Mayıs ayında yapılan Karma Kültürel, Bilimsel ve Teknik Komisyon sırasında kabul edilen programda, bundan böyle sözleşme imzalanarak yapılacak olan Fransız-Türk işbirliği politikasının değişimi, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yakınlaşması ve Fransız arzının modernleşmesi bakımından, çift yönlü olarak değerlendirilip benimsenmiştir. Fransa, modernleştirilmiş pakette, yeni ortaklıklara açık dil bilimi ve üniversite politikası, bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi, özellikle VI’ncı Araştırma ve Geliştirme Çerçeve Programı çerçevesinde, teknik ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi gibi yeni olanaklar sunmaktadır.

Kurumsal işbirliğinin gelişimi
Türk-Fransız kurumsal işbirliği günümüzde çok önemli bir değişim yaşamaktadır. 1999 yılında meydana gelen deprem faciasından sonra, Marmara Denizinde sürdürülen iddialı sismik araştırma kampanyaları çerçevesinde, Fransız CNRS ile Türk TUBİTAK arasında üst düzey bir işbirliği gelişmiştir. Avrupa Birliğine adaylık mantığı dahilinde, Türkiye, AB tarafından, diğer aday ülkelerle aynı sıfatla, VI’ıncı Araştırma ve Geliştirme Çerçeve Programına tam katılımcı olarak davet edilmiş olup, bu kapsamda Fransa Türkiye’ye destek vermiştir.
Türkiye ile Avrupa Birliğinin birbirine yaklaşmasında ciddi gelişmelere olanak tanıyan cesur fakat uzun ve zaman alıcı yeniden toparlanma çabalarıyla geçen bir yılın sonunda, Türkiye, kendi temel değerlerine bağlılığını ve Doğu ile Batı arasındaki köprü rolünü bir kez daha teyit etmiştir. Böylece, Fransa, her zamandan daha kararlı bir şekilde, gelişimini sürdüren ve hedeflerine ulaşma gayreti içerisinde olan Türkiye’nin yanında olacaktır
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#2
Fransa-Osmanlı İmparatorluğu ve sonrasında Türkiye ilişkilerinde belli başlı tarihler
Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu ve sonrasında Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Fransa’nın bir ülkeyle kurduğu en uzun tarihli diplomatik ilişkiler olup, 1798-1801 Mısır seferi esnasında olmak üzere yalnızca üç yıllık kısa bir kesinti yaşanmıştır. Fransa Büyükelçileri arasında Vergennes Kontu (1755-1768), General Sebastiani (Napolyon Bonapart’ın ordular generali, daha sonra Louis Philippe döneminde 1830-32 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Mareşali), 1925’ten 1926’ya kadar görev yapan Albert Sarraut ve Rene Massigli de yer almaktadır.

1484 : İlk Osmanlı Büyükelçisi Fransa’ya gelir.

II. Sultan Beyazıd, kardeşi Cem Sultan’ın tutuklanmasıyla ilgili bilgi almak üzere XI. Louis’e Lemnoslu bir Yunan gönderir.

1536: I. François ile Kanuni Sultan Süleyman arasında yapılan ittifak Antlaşması

1525 yılında Kuzey İtalya’daki savaşta alınan yenilgiden sonra, Fransa krallık naibi Louise de Savoie, oğlu I. François adına değerli hediyelerle birlikte ilk Büyükelçiyi Kanuni Sultan Süleyman’a gönderir. Büyükelçi yolda Bosna Paşası tarafından öldürülür. Gönderilen diğer Büyükelçi Louise de Savoie ve I. François’ın iki mektubunu ulaştırır. Kanuni Sultan Süleyman bu mektuplara cevap olarak verdiği ünlü fermanında şöyle der:

«Fransa vilayetinin kralı François, (...) herşeyden haberdar oldum. Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. (...) Gece gündüz atımız daima eğerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır.»

Sonuç olarak I. François serbest bırakılır ve Türkler Mohaç savaşında Macarları yenerek (1526) Habsburg hanedanını köşeye kıstırırlar. Bu Avrupa’da yuhalanır. Propagandalarda “Hıristiyanlığın en Hıristiyan celladı” olarak adlandırılan Fransa kralı bunlara karşı koymak için 1529 yılında kutsal mekanlarda güvenlik ve dini vecibeleri yerine getirme özgürlüğü konusunda Kanuni Sultan Süleyman’dan güvence alır.

Şubat 1536’da bir ittifak Antlaşması imzalanır. "Kapitülasyonlar" adı ile anılan bu Antlaşma sayesinde Fransa, Büyükelçilik ve Konsolosluklarla daimi bir temsilcilik kurma ve Bab-ı Ali ile ticaret yapma avantajını kazanır; bu ayrıcalıklara, kutsal toprakları ziyaret eden hacıların korunmaları da eklenir.

1543 : Barbaros’un filosunun Toulon’da kış geçirmesi

Barbaros’un yüz civarında gemiden oluşan güçlü filosunun Toulon’da kışı geçirmesi Şarlken’e karşı yapılan planlardan biri sayılabilir. I. François İtalya’ya yeni bir saldırı için Barbaros’tan yararlanmayı düşünür; Cezayir’den itibaren Akdeniz sularını dolaşan ve İtalya, Korsika, Sardunya kıyılarını geçen Barbaros 15 Haziran’da Marseille’e ulaşır ve burada François de Bourbon tarafından karşılanır. Fakat Türk donanması Marseille’de ikmal yapamadığından, Savoie Dükasına ait Nice’te bir deneme yaptıktan sonra nihayet Toulon’a demir atar. Fransızlarla birlikte saldırı gerçekleştirmeye hevesli görünmeyen Barbaros, Fransa’nın yeni Büyükelçisi Baron de Lagarde’ı da gemisine alarak, 1544 yılı Mayıs’ında İstanbul’a dönmek üzere Toulon’dan ayrılır.

1689-1695: XIV. Louis döneminde Fransız-Osmanlı ilişkileri

Bu, Bab-ı Ali ile Fransa arasındaki ilişkilerde yeni bir yoğunlaşma dönemidir. Fransız diplomasisi, Avrupalı güçlerle (yenilgiye uğrayanlar arasında ittifakın kurulması) Fransız ticaret adamlarının Osmanlı İmparatorluğu ile imtiyazlı ilişkilerden yararlandığı avantajların güçlendirilmesi arasında bir denge sağlama endişesi içindeydi.

Viyana kuşatmasının Osmanlılar tarafından 1683’te kılpayı başarısızlığından sonra, Papa Innocent XI, İmparator I. Leopold, Venedik, Polonya Cumhuriyeti ve Rusya, Kutsal Birlik içinde biraraya geldiler. XIV. Louis Papa’nın katılım çağrısını kabul etmedi. I. Leopold’ün doğu cephesinde yenilmesinin avantajlı olduğunu düşünüyordu. 1688 yılında Ren üzerinde I. Leopold’e düşmanlık başlatırken, o zamana kadar tuhaf bir şekilde başarısızlığa uğramış Osmanlıları da rahatlattı: hatta kaybettikleri toprakların bir kısmını yeniden aldılar. Augsbourg Birliği savaşının 1697’de sona erişi (Ryswick Antlaşması) 1692-1695 yılları arasında sıkı bir askeri işbirliği sunan ittifaka da son verdi ve Bab-ı Ali’nin Kral’a olan güveni söndü. Bu durumdan, Osmanlı İmparatorluğu ile hiç savaşmamış İngiltere büyük bir kazanç sağladı.

1807: General Sebastiani, Amiral Sör John Thomas Duckworth kumandasındaki İngiliz donanmasına karşı İstanbul’un savunmasını yönetir (21 Şubat - 2 Mart 1807).

25 Ocak 1807’de İngiltere III. Selim’e bir ültimatom verdi: İngiltere-Türkiye ittifakını yenilemek, Fransa Büyükelçisini (1806’dan beri General Sebastiani bu görevi yapıyordu) geri göndermek ve Çanakkale kalelerini İngilizlere teslim etmek. General Sebastiani tarafından desteklenen III. Selim ültimatomu reddetti; Amiral Duckworth Çanakkale girişini güçlü donanmasıyla kolaylıkla geçti ve Şubat 1807’de İstanbul önlerine geldi. Sebastiani, Türk toplarının ateşi altında geri çekilmek zorunda kalan Duckworth donanmasına karşı şehrin savunma çalışmalarını yönetiyordu.

1853-1856: Kırım Savaşı

(Kırım Savaşı esnasında Fransa ve Birleşik Krallık Rusya’ya karşı Osmanlı İmparatorluğu ile müttefik olmuşlardır): Alma Zaferi (1854), Sivastopol (1854), Malakoff Kalesinin Fransızlar tarafından alınması (1855). 30 Mart 1856’da yapılan Paris Antlaşması ile savaş sona ermiştir.

1868 : Galatasaray Osmanlı İmparatorluk Lisesi’nin kurulması

Eğitimin Fransızca olarak yapıldığı Galatasaray İmparatorluk Lisesi, 1867 yılında Paris’e yaptığı seyahat esnasında Fransız eğitim sisteminin niteliklerinden etkilenen Sultan Abdülaziz’in isteği üzerine kurulmuştur. Bu lisenin Türkiye’nin batılılaşması sürecine (1923’e kadar) olan etkisi olağanüstü olmuştur. İmparatorluğun elit reformcuları ile daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün reformlarına katılacak olanlar Batıya açılan bir pencere olarak görülen bu lisede eğitim görmüşlerdir. Galatasaray’ın hikayesi 1481’e kadar uzanmaktadır. Söz konusu tarihte, lisenin şu anda bulunduğu yerde ismi yine Galatasaray İmparatorluk Okulu olan ilk yüksek öğretim kurumu açılmıştı.

1869: İmparatoriçe Evgeni’nin Sultan Abdülaziz’e iade-i ziyareti.

Sultan Abdülaziz 1867’de Fransa’yı ziyaret etmişti. III. Napolyon ve eşi 1869’da iade-i ziyaret öngörmüşlerdi fakat Fransa’daki olaylar İmparator’u bu seyahat projesinden alıkoydu. İmparator kendini temsil etmekle eşini görevlendirdi. İmparatoriçe İstanbul’da olağanüstü kutlamalarla karşılandı, Anadolu yakasında bulunan Beylerbeyi Sarayı’nda ağırlandı ve Galatasaray Lisesi’ni ziyaret etti.

20 Ekim 1921: Franklin-Bouillon (Ankara Anlaşması olarak da adlandırılır) Anlaşması’nın imzalanması

Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile diplomatik temas kuran ilk İttifak ülkesidir. Franklin Bouillon Senato Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yapmaktaydı. 1921 yılı Haziran ve Eylül aylarında, bu anlaşmayla ilgili olarak Mustafa Kemal’le görüşmek amacıyla iki defa Türkiye’ye gelmişti.

Atatürk Fransa’ya yalnızca bir kere, 1910 yılında genç bir subayken, Picardie manevralarına katılmak üzere gitmiştir.

1968: General de Gaulle’ün Ankara ve İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaret
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#3
Ankara Anlaşması : Fransa-Türkiye dostluğunda yeni bir sayfa

Fransa, doksan yıl önce imzalanan ve Ankara ya da Franklin-Bouillon Anlaşması olarak bilinen anlaşmayla, Gazi Mustafa Kemal’in başında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ve Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk batılı müttefik devlet oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey ve Fransa hükümeti özel temsilcisi Henry Franklin-Bouillon tarafından 20 Ekim 1921’de imzalanan bu anlaşma, Fransa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasındaki savaş durumuna derhal son verdi. Bu anlaşmayla Fransa, 1916 tarihli Sykes-Picot Antlaşması’na uygun olarak, 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması’yla elde ettiği etki alanı Kilikya (Çukurova)’dan nihai olarak vazgeçti.Fransa kamuoyu tarafından milli mücadelenin meşrûiyyetinin tanınması ve General Gouraud yönetimindeki Kilikya Cephesi’nde yaşanan insanî ve iktisadî kayıpların yarattığı endişe, barışa gidecek bir yol açtı. Türk halkının milli mücadele esnasındaki direnişi de bu bilinçlenmede büyük rol oynadı: Urfa ve Antep şehirleri, halklarının kahramanlıklarına atıfla Şanlıurfa ve Gaziantep olarak adlandırıldılar.

Batılı müttefik devletler daha önceden Sultan 6. Mehmet Vahideddin hükümetini tanımaktaysa da, Geoges Clemenceau (1917-1920) ve sonrasında Aristide Briand (1921-1922) hükümetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle ayrı bir barış anlaşması gerçekleştirmeye karar verdiler.9 Haziran 1921’de Ankara’ya gelen Fransız müzakereci Henry Franklin-Bouillon, Gazi Mustafa Kemal ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ile hemen karşılıklı bir dostluk ve saygı ilişkisi kurdu. Bundan beş ay sonra imzalanan anlaşma, yaklaşık yedi yıl süren savaş durumunu sona erdirdi.

Fransa böylece yeni Türkiye’nin uluslararası planda tanınması yolunu açmış oluyordu. Müttefik güçler, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Mustafa Kemal hükümetinin meşrûiyyetini tanıdılar. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kuruldu.


Fransa ile Türkiye, Birinci Dünya Savaşı’nın çalkantılarına rağmen, Ankara Anlaşması ile yüzyıllarca süren dostluklarını nihayet yeniden kurmuşlardı.

Yusuf Kemal Bey’in 28 Ekim 1921 tarihli mektubunda belirttiği üzere, bu anlaşma « geçmişte iki ulus arasında mevcut olan sıkı ilişkileri yeniden tesis etmek ve güçlendirme » amacını taşıyordu.


“Ülkeleri arasında bir anlaşma yapmayı arzu eden Fransa Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti...”

“Anlaşmayı imzalayan Yüksek Taraflar, işbu anlaşma imzalanır imzalanmaz aralarındaki savaş durumunun sona ereceğini açıklarlar;...”

“Madde IX

Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın Caber Kalesi’nde bulunan ve Türk mezarı adı ile tanınan mezarı, çevresiyle birlikte, Türkiye’nin orada muhafızlar bulundurup Türk bayrağını çekebilecektir.”


“Ekselansları,

Kesin ve kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan anlaşmanın, geçmişte iki ulus arasında mevcut olan sıkı ilişkilerin yeniden tesis edilmelerini ve güçlendirilmelerini sağlayacağını ümit ediyorum, zira Fransa Cumhuriyeti Hükümeti de, Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliği ile ilintili tüm konuları samimi bir anlaşma ruhu içerisinde çözmeye gayret göstermektedir.”


“Türk Hükümeti bundan başka, Fransız gruplar tarafından madenler, demiryolları, limanlar ve nehirler konusunda istenebilecek imtiyazları, hem Türkiye hem de Fransa’nın karşılıklı menfaatlerine uygun olmaları kaydıyla incelemeye hazırdır.

Diğer yandan Türkiye, meslek okullarında Fransız uzman öğretmenlerle işbirliğinden faydalanmayı arzu etmektedir.”


“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, iki ülkeyi ilgilendiren hususların çözüme kavuşturulması amacıyla Fransa Cumhuriyeti Hükümeti delegesi ile görüşmeler yürütmeyi yetkili kılınmıştır.

Bu bağlamda, bu çözümün şartlarını belirleyen bir anlaşmayı danışma koşullu imzalamaya yetkilidir.”

 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#4
Henry Franklin-Bouillon
(1870-1937)


Gazeteci olan Henry Franklin-Bouillon Türkiye’yi, Yunanistan ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki Otuz gün savaşı (1897) esnasında keşfeder. 1910 yılında radikal-sosyalist milletvekilidir. Birinci Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak çalışır. 1917 yılında Devlet Bakanı olur. Aristide Briand hükümeti tarafından Mayıs 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile bir anlaşma imzalamak üzere Ankara’ya gönderilir.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#5
Youssouf Kemal Tengirşenk
(1878-1969)


Öğretim üyesi, Paris Hukuk Fakültesi mezunu hukukçu ve diplomat olan Yusuf Kemal Tengirşenk, 1908’de Osmanlı Meclisi’ne seçilir. Birinci Dünya Savaşı’nda çarpışır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yerini alır. Yusuf Kemal Bey, Mayıs 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Dışişleri Bakanı olarak atanır ve bu görevi Ekim 1922’ye kadar sürdürür. Fransızca diline mükemmel hakimiyeti sayesinde, 1921’de, Ankara Anlaşması çerçevesinde Henry Franklin-Bouillon ile görüşmeler gerçekleştirir ve anlaşmayı imzalar. Daha sonra, 1930-1933 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı görevini yürütür.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#6
Henri Gouraud
(1867-1946)


Fransa koloni ordunusunun başarılı bir subayıdır. 1915 yılında Çanakkale Savaşı esnasında yaralanır. 1919 yılında Georges Clemenceau tarafından Suriye ve Kilikya (Çukurova) Cumhuriyeti Yüksek Komiseri ve Levant Ordusu kumandanı olarak atanır. 1922 yılında Suriye’den ayrılışı sonrasında Paris Askeri Valisi olacaktır.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#7
- Fransa ve Türkiye: ikili ilişkilerde yaşanan 10 önemli dönem
1525
Pavia muharebesinde esir düşen I. Fransuva’nın annesi, krallık naibi Louise de Savoie, Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemek üzere kendisine bir elçi gönderir.

1535-1562
Jean de la Forest, 1535 yılında İstanbul’da ikamet eden ilk Fransa Büyükelçisi olur. Bir yıl sonra, I. Fransuva ile Kanuni Sultan Süleyman arasında bir İttifak Antlaşması yapılmasını sağlar. Bu ittifak, 1536-1559 yılları arasında gerçekleşen bir dizi askeri ortak çalışma ile somutlaşır.

1673-1715
Kral 14. Louis döneminde Fransa-Osmanlı İmparatorluğu ittifakı. Sultan 4. Mehmed, 1673 yılında Fransa’ya Osmanlı İmparatorluğu katoliklerinin himayecisi rolünü tanır. Mehmed Said Paşa, 1720 yılında Osmanlı diplomasi tarihinin ilk daimi büyükelçiliğini Paris’te kurar.

1805-1812
III. Selim ile I. Napolyon arasında başlatılan Fransa-Osmanlı İmparatorluğu ittifakı. Fransa’nın İstanbul Büyükelçisi General Sebastiani, 19 Şubat 1807’de Osmanlı başkentini İngilizlere karşı savunma çalışmalarını yönetir.

1852-1870
III. Napolyon ile Osmanlı İmparatoru Sultan I. Abdülmecid ve sonrasında Sultan Abdülaziz arasındaki ittifak, Kırım Savaşı (1853-1856) esnasında somutlaşır ve 30 Mart 1856’da Paris Antlaşması imzalanır. 1867 yılında Sultan Abdülaziz, Paris Evrensel Sergisi münasebetiyle Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştirir. Bir sonraki yıl, Galatasaray İmparatorluk Okulu, eğitimin Fransızca dilinde yapıldığı bir Osmanlı İmparatorluk Lisesi haline dönüştürülür. 1869 yılında İmparatoriçe Eugenie, Sultan Abdülaziz’e bir iade-i ziyaret gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelir.

20 Ekim 1921
Franklin-Bouillon Anlaşmaları imzalanır (Ankara Anlaşması).

1938-1939
Fransız mandası altında bulunan İskenderun Sancağı, halk nezninde gerçekleştirilen seçim sonrasında 1938 yılı Eylül ayında Hatay Devleti olur. Hatay Meclisi 1939 Şubat ayında gerçekleştirdiği bir oylamayla 23 Haziran 1939’dan itibaren Türkiye’ye katılma kararı alır.

27 Ekim 1968
Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle Ankara ve İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirir.

14 Nisan 1992
Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirir ve bu ziyaret esnasında Galatarasay Üniversitesi’nin kurulması için bir işbirliği anlaşması imzalanır.

1 Temmuz 2009-6 Nisan 2010
Fransa’da Türkiye Mevsimi.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#8
Fransız yetkililerin Türkiye ziyaretleri


Fransız yetkililer tarafından 2009 yılından bu yana Türkiye’ye yapılan ziyaretler
27-28 Ocak 2014
Sayın François HOLLANDE, Fransa Cumhurbaşkanı (Devlet ziyareti)

9-12 Ekim 2013
Sayın Arnaud MONTEBOURG, Sanayi ve Kalkınma Bakanı

12 Eylül 2013
Sayın Thierry REPENTIN, Avrupa İşleri delege Bakanı

20 Nisan 2013
Sayın Laurent Fabius, Dışişleri Bakanı

28-30 Mart 2013
Sayın Jean-Yves LE DRIAN, Savunma Bakanı

15-16 Ocak 2013
Sayın Nicole BRICQ, Dış Ticaret Bakanı

12-13 Ekim 2012
Sayın Gérard COLLOMB, Lyon Belediye Başkanı

9 Ekim 2012
Sayın Pierre Sellal, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri

17 Ağustos 2012
Sayın Laurent Fabius, Dışişleri Bakanı

5 - 6 Nisan 2012
Sayın Thierry Mariani, Ekoloji, Sürdürülebilir kalkınma, Ulaştırma ve Lojman Bakanlığı nezdinde Ulaştırmadan sorumlu Bakan

1 Nisan 2012
Sayın Alain Juppé, Devlet Bakanı, Dışişleri ve Avrupa işleri Bakanı (İstanbul’da gerçekleştirilen Suriye Dostları Grubu Bakanlar Konferansı çerçevesinde)

17 - 18 Kasım 2011
İkili ziyaret
Sayın Alain Juppé, Devlet Bakanı, Dışişleri ve Avrupa işleri Bakanı

2 Kasım 2011
İstanbul’da gerçekleştirilen Afganistan konferansı münasebetiyle
Sayın Henri de Raincourt, İşbirliğinden sorumlu Bakan

6 - 7 Ekim 2011
Sayın Claude Guéant, İçişleri, Denizaşırı topraklar, Mahalli idareler ve Göç Bakanı

5 - 6 Ekim 2011
Sayın David Appia, Fransa Uluslararası Yatırımlar Ajansı Başkanı

19 - 20 Eylül 2011
Sayın Gilles de Robien, eski Bakan, G20 sosyal kanat koordinatörü

15 - 16 Eylül 2011
Silahlanma Genel Müdürlüğü’nden (DGA) bir heyetin, Uluslararası Müdürü Sayın Jacques Blanc başkanlığında Ankara’ya ziyareti

12 - 13 Eylül 2011
Hammade fiyatlarındaki dalgalanmalar üzerine gerçekleştirilen G20 Konferansı çerçevesinde, Endüstri, Enerji ve Dijital ekonomi Bakanı Sayın Eric Besson’un ziyareti

28 - 30 Ağustos 2011
Sayın Adrien Gouteyron, Başbakan tarafından Doğu Hıristiyan toplulukları üzerine inceleme ve öneri misyonu ile görevlendirilmiş senatör

12 Haziran 2011
Genel seçimlerin gözlemlenmesi misyonları çerçevesinde
Sayın Josette Durrieu, Hautes-Pyrénées senatörü
Sayın Eric Raoult, eski Bakan ve Seine-Saint-Denis milletvekili
Sayın Michel Voisin, Ain milletvekili

15 - 17 Mayıs 2011
Çalışma, İstihdam ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri heyeti

8 - 10 Mayıs 2011
En az gelişmiş ülkeler için zirve çerçevesinde
Sayın Henri de Raincourt, İşbirliğinden sorumlu Bakan

17 - 23 Nisan 2011
Senato Fransa-Türkiye Dostluk Grubu’ndan bir heyet ve Başkanı Senatör Sayın Jacques Blanc

28 Mart - 1 Nisan 2011
Senato Avrupa işleri Komisyonu’ndan bir heyet ve Başkanı Senatör Sayın Jean Bizet

23 - 25 Mart 2011
Sayın Pierre Lellouche, Dış Ticaret Müsteşarı

14 - 17 Mart 2011
NATO Parlamenterler Asamblesi çerçevesinde
Sayın Patricia Adam, Finistère milletvekili

11 Mart 2011
İstanbul Galatasaray Üniversitesi Fahri Doktora ünvanının verilmesi için
Sayın Robert Badinter, Anayasa Konseyi eski Başkanı, eski Mühürdar ve Hauts-de-Seine senatörü

13 - 15 Ocak 2011
Sayın Roland Courteau, Akdeniz’de kirlilik konulu bir inceleme misyonu çerçevesinde görevlendirilmiş senatör

25 Şubat 2011
G20 Fransa Dönem Başkanlığı çerçevesinde
Sayın Nicolas Sarkozy, Fransa Cumhurbaşkanı

10 - 11 Ocak 2011
Sayın Jacques Audibert, Dışişleri ve Avrupa işleri Bakanlığı Siyasi işler ve Güvenlik işleri Genel Müdürü

18 Aralık 2010
Sayın Henri Proglio, EDF Yönetim Kurulu Başkanı

16 - 17 Aralık 2010
Sayın Patrick Kron, Alstom Yönetim Kurulu Başkanı


7 - 8 Aralık 2010
Sayın Joseph Maila, Dışişleri ve Avrupa işleri Bakanlığı Planlama Müdürü

6 Aralık 2010
Sayın Jean-Louis Bianco, eski Bakan, Genel Kurul Başkanı ve Yukarı Provans Alpleri milletvekili

6 - 10 Aralık 2010
Sayın Claudine Lepage, Fransa dışında ikamet eden Fransızlar temsilcisi Senatör

24 - 25 Kasım 2010
Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı çerçevesinde
Sayın Maryvonne Caillibotte, Adalet Bakanlığı Suçlar ve Af işleri Müdürü

10 - 11 Kasım 2010
Sayın Michèle Sabban, Ile-de-France Bölgesi Başkan yardımcısı
Sayın Ségolène Royal, Poitou-Charentes Bölgesi Başkanı

1 - 5 Kasım 2010
Sayın Louis Duvernois, Fransa dışında ikamet eden Fransızlar temsilcisi Senatör

1 - 3 Kasım 2010
Uluslararası Yargıtaylar Zirvesi
Sayın Vincent Lamanda, Yargıtay Birinci Başkanı

19 - 21 Ekim 2010
Sayın Alain Juppé, eski Bakan, Galatasaray Üniversitesi Destek Komitesii Başkanı

11 - 12 Ekim 2010
Sayın Bernard Kouchner, Dışişleri ve Avrupa işleri Bakanı

7 - 8 Ekim 2010
Akdeniz Görsel-İşitsel Regülasyon Kurumları Ağı Asamblesi çerçevesinde
Sayın Michel Boyon, CSA Başkanı

21 - 23 Eylül 2010
Sayın Jean Lemierre, BNP Paribas Başkan danışmanı ve Fransa-Türkiye İş adamları Konseyi Eşbaşkanı

11 - 13 Temmuz 2010
Sayın Roland Ries, Senatör, Strazburg Belediye Başkanı

11 - 12 Haziran 2010
2. Boğaziçi Enstitüsü semineri
Senatör Hubert Haenel ve milletvekilleri Christian Bataille, Jerôme Cahuzac, Philippe Cochet, Laurence Dumont, Jean-Michel Ferrand, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, Christian Pierret ve Jean-Marc Roubaud, akademisyenler Guy Carcassonne, Monique Canto Sperber, Thierry de Montbrial, Olivier Ferrand, Gilles Finchelstein, Bernard Guetta, Nedim Gürsel, Ali Kazancigil, Gilles Kepel, Pierre Rousselin, Dorothée Schmid ve Gilles Veinstein, üst düzey memur Jean-Pierre Jouyet ve işadamları Henri de Castries, Stephane Fouks ve Pierre Mariani eşliğinde, Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Sekreteri Sayın Pierre Lellouche

10 - 12 Haziran 2010
Sayın Pierre Lellouche, Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Sekreteri

9 - 11 Haziran 2010
Sayın Jean-Marie Bockel, Adalet Devlet Sekreteri

26 - 29 Mayıs 2010
Sayın Jack Lang, eski Bakan, Pas de Calais Milletvekili

21 - 22 Mayıs 2010
Sayın Rachida Dati, eski Bakan, Avrupa parlamenteri

12 - 16 Mayıs 2010
Sayın Valérie Pécresse, Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanı

10 - 12 Mayıs 2010
Galatasaray Üniversitesi Fahri Doktora ünvanının verilmesi münasebetiyle
Sayın Jacques Chirac, Fransa eski Cumhurbaşkanı

12 - 16 Nisan 2010
Sayın Michel Diefenbacher tarafından yönetilen, Ulusal Meclis Fransa-Türkiye dostluk grubu parlamenter heyeti

8 - 10 Mart 2010
CIHEAM üye ülkeleri Tarım Bakanları toplantısı münasebetiyle
Sayın Michel Mercier, Kırsal kesim ve Bayındırlık Bakanı

24 - 26 Şubat 2010
Sayın Anne-Marie Idrac, Dış Ticaretten sorumlu Devlet Sekreteri

4 - 5 Şubat 2010
İstanbul’da gerçekleştirilen NATO Bakanları gayrıresmi toplantısı münasebetiyle
Sayın Hervé Morin, Savunma Bakanı

12 Ocak 2010
Sayın Philippe Douste-Blazy, eski Bakan, UNITAID Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yenilikçi finansmanlardan sorumlu danışmanı

13 - 17 Aralık 2009
Sayın Louis Duvernois, Fransa dışında ikamet eden Fransızlar temsilcisi Senatör

29 Ekim - 3 Kasım 2009
Sayın Joëlle Garriaud-Maylam, Fransa dışında ikamet eden Fransızlar temsilcisi Senatör

22 - 23 Ekim 2009
1. Boğaziçi Enstitüsü semineri
Sayın Catherine Tasca, Senato Başkan yardımcısı
Sayın Laurence Dumont, Jean-Michel Ferrand, Pierre Moscovici, Thierry Mariani, milletvekilleri

15 - 18 Ekim 2009
Sayın Renaud Muselier, Akdeniz için Birlik Kültür Konseyi Başkanı

16 - 17 Ekim 2009
Boğaziçi Konferansı
Sayın Pierre Lellouche, Avrupa işleri Müsteşarı

2 - 5 Ekim 2009
IMF/BM Yıllık Toplantıları
Sayın Christine Lagarde, Ekonomi, Endüstri ve İstihdam Bakanı

15 - 18 Eylül 2009
Sayın Gérard Larcher, Senato Başkanı
Senatörler Sayın Hubert Haenel, Robert Del Picchia, Jacques Blanc, Philippe Madrelle ve Pierre Fauchon

8 - 10 Eylül 2009
Sayın Jean-Paul Bacquet, Lot-et-Garonne Senatörü

15 Haziran 2009
Fransa’nın Ortadoğu politikasına dair misyon çerçevesinde
Sayın Philippe Marini, Oise Senatörü

19 - 24 Mayıs 2009
Sayın Serge Godard, Clermont-Ferrand Belediye Başkanı

9 - 12 Mayıs 2009
Ortadoğu’daki durum üzerine senato bilgi misyonu çerçevesinde
Sayın Jean François-Poncet, Lot-et-Garonne Senatörü
Sayın Monique Cerisier Ben Guiga, Senato sekreteri, Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyesi

6 - 7 Nisan 2009
Medeniyetler İttifakı Forumu çerçevesinde
Sayın Bertrand Delanoë, Paris Belediye Başkanı

2 - 3 avril 2009
Akdeniz’de sürdürülebilir balıkçılık konulu bilgi misyonu çerçevesinde
Sayın Robert Lecou, Hérault milletvekili

19 - 22 Mart 2009
İstanbul’da düzenlenen 5. Dünya Su Forumu çerçevesinde
Sayın Jean-Louis Borloo, Devlet Bakanı, Yeşil Teknolojilerden ve İklim konulu görüşmelerden sorumlu Ekoloji, Enerji, Sürdürülebilir kalkınma ve Deniz Bakanı
Sayın Chantal Jouanno, Ekolojiden sorumlu Devlet Sekreteri

17 - 19 Mart 2009
Dünya Su Forumu
Sayın Jean-Claude Gaudin, Marsilya Belediye Başkanı
Sayın Michel Vauzelle, PACA Bölgesi Başkanı ve Bouches-du-Rhône milletvekili
Sayın Jean-Louis Fousseret, Besançon Belediye Başkanı
Sayın Martin Malvy, Midi-Pyrénées Bölgesi Başkanı
Sayın Jean Schepman, Kuzey Genel Kurulu Başkan yardımcısı
Sayın Michel Vampouille, Ile-de-France Genel Kurul Başkan yardımcısı
Sayın André Vezinhet, Hérault Genel Kurul Başkanı ve milletvekili
Parlamenterler : Paul Raoult, André Flajolet, Jean-François Le Grand

28 Şubat - 2 Mart 2009
Avrupa ve Ortadoğu güvenliği konulu bir raporun hazırlanması çerçevesinde
Josette Durrieu, Hautes-Pyrénées Senatörü

30 - 31 Ocak 2009
17. Antalya Uluslararası Güvenlik ve işbirliği Konferansı çerçevesinde
Sayın Pierre Lellouche, Paris milletvekili, Cumhurbaşkanı tarafından Fransa-Türkiye ilişkileri konulu bir misyonla görevlendirilmiş NATO Parlamenterler Asamblesi Fransa delegasyonu Başkanı, Ulusal Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu üyesi
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#9
Türk yetkililerin 2009 yılından bu yana Fransa’ya gerçekleştirdikleri ziyaretler
20 Şubat 2013
Egemen Bağış, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci
12 Şubat 2013
Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı
- 19 - 22 Haziran 2011
Türk Belediyeler Birliği heyeti
- 27 - 29 Nisan 2011
Prof. Yusuf Ziya Özcan, YÖK Başkanı ve eşliğinde Türkiye’nin en iyi 14 üniversitesini temsil eden rektörler ve rektör yardımcılarının oluşturduğu bir heyet
- 6 - 7 Nisan 2011
Egemen Bağış, Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı
- 7 - 8 Aralık 2010
Aykut Engin, İstanbul Başsavcısı
- 14 - 17 Kasım 2010
Sosyalist Enternasyonal çerçevesinde
Kemal Kılıçdaroğlu, Ana muhalefet Partisi CHP Lideri, İstanbul milletvekili
- 9 - 10 Kasım 2010
Avrupa Konseyi Bakanlar toplantısı
Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı
- 2 Kasım 2010
Feridun Sinirloğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
- 28 Eylül 2010
Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı
- 27 Eylül - 1 Ekim 2010
Hasan Gerçeker, Yargıtay Başkanı
- 2 Haziran 2010
6. Dünya Su Forumu hazırlık çalışmalarının başlaması vesilesiyle
Veysel Eroglu, Çevre ve Orman Bakanı
- 6 - 7 Nisan 2010
Fransa’daki Türkiye Mevsimi etkinliklerinin sona ermesi münasebetiyle
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertugrul Günay
Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroglu
- 19 - 22 Mart 2010
Sayın Mehmet Simsek, Maliye Bakanı
- 25 - 27 Şubat 2010
Sayın Mehdi Eker, Tarım Bakanı
- 9 - 10 Şubat 2010
Yatırımlar konulu CCIP kolokyumu münasebetiyle
Sayın Zafer Çağlayan, Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı
- 5 Şubat 2010
Strazburg’da gerçekleştirilen Türkiye ve Avrupa konulu bir kolokyum münasebetiyle
Sayın Egemen Bağış, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
- 6 Kasım 2009
Sayın Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı
- 2 - 6 Kasım 2009
Fransa-Türkiye dostluk grubundan parlamenter bir heyet
- 7 - 12 Ekim 2009
Lyon, Limoges, Fransa’daki Türk topluluğuna ziyaret
Sayın Selma Aliye Kavaf, Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı
- 7 - 9 Ekim 2009
Fransa’daki Türkiye Mevsiminin resmi açılışı münasebetiyle resmi ziyaret
Sayın Abdullah Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı
- 3 Ekim 2009
Yaşar Yakış tarafından başkanlık edilen Fransa-Türkiye dostluk grubundan parlamenter bir heyet
- 18 - 19 Eylül 2009
Sayın Egemen Bağış, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
- 30 Ağustos - 5 Eylül 2009
Sayın Zafer Üskül tarafından başkanlık edilen, TBMM İnsan hakları Komisyonu’ndan bir heyet
- 30 Haziran - 2 Temmuz 2009
Fransa’daki Türkiye Mevsimi etkinliğinin başlatılması münasebetiyle
Sayın Ertugrul Günay, Kültür ve Turizm Bakanı
- 15 - 19 Haziran 2009
Sayın Ahmet Türk tarafından başkanlık edilen DTP’den bir heyet
- 29 Mayıs 2009
Sayın Nazım Ekren, Ekonomik koordinasyondan sorumlu Başbakan yardımcısı
- 17 - 20 Mayıs 2009
Sayın Murat Mercan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı
- 22 Nisan 2009
Sayın Egemen Bağış, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
- 26 Şubat 2009
Avrupa Birliği parlamentoları başkanlar konferansı münasebetiyle
Sayın Köksal Toptan, TBMM Başkanı
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#10
Fransa - Türkiye ilişkileri konusunda bunları biliyor muydunuz?


- İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin, ülkeler arasındaki tarihi en eskiye dayanan ilişkilerden olduğunu ...
Fransa Krallık naibi, 1525’te I. Fransuva’nın Pavia’da esir alınmasından sonra Kanuni Sultan Süleyman’a bir elçi gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman’ın elçiyle gönderdiği cevabı ünlüdür : "Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın, yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek birşey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz (...) Gece gündüz daima atımız eğerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır". Her iki hükümdar, 1536 yılında bir ittifak antlaşması imzaladılar. Halihazırdaki Fransa Büyükelçisi bu göreve gelen 85. Büyükelçidir.
- Jean-Jacques Rousseau’nun babasının, 1705-1711 yılları arasında "saray saatçisi" olduğunu ...
1711 yılında Cenevre’ye döndü ve ertesi sene Jean-Jacques doğdu. Babasının "Osmanlı geçmişi" Jean-Jacques Rousseau’ya esin kaynağı oldu. "Sosyal Sözleşme"si, Mustafa Kemal Atatürk’ün başucu kitaplarından biriydi. Üzerine notlar aldığı Fransızca bir nüshası, Anıtkabir’deki şahsi kütüphanesinde bulunur.
- Fransa’nın, Mustafa Kemal hükümetini tanıyan ilk Batı ülkesi olduğunu ...
20 Ekim 1921’de Franklin-Bouillon ve Atatürk arasında "Ankara Antlaşması" olarak da adlandırılan bir anlaşma imzalandı.
- Fransa ile Türkiye’nin üst düzey yetkilileri arasında son yıllar boyunca şimdiye dek hiç olmadığı kadar fazla temas gerçekleştirildiğini ...
2007 yazından bu yana Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası toplantılar sırasında ve Paris’te Başbakan Sayın Erdoğan ile birkaç kez biraraya geldi.
- Türk ve Fransız askerlerinin, birçok operasyonda yanyana görev yaptıklarını ...
Türk ve Fransız askerleri Afganistan, Kosova, Lübnan ve son olarak Libya’da Birleşmiş Milletler ve NATO barış operasyonlarında birlikte görev yapıyorlar.
- Fransız ve Türk idarelerinin, Türkiye’nin Avrupa yakınlaşması yolunda elele çalıştıklarını ...
2002 yılından bu yana, Fransız idareleri, özellikle stratejik olan çevre ve tarım alanlarında 6 Avrupa eşleştirme projesine katıldılar.
- Fransa’nın Türkiye’nin en önemli ekonomik ortaklarından biri ...
Gümrük Birliği’nden bu yana, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ticaret 4 misli arttı. 12 milyar avro’ya yaklaştı.
- Fransa’nın Türkiye’deki 6. yabancı yatırımcı olduğunu ...
1985 yılında Türkiye’de yalnızca 15 Fransız şirketi mevcutken, bugün bu sayı 300’den fazla. Fransız şirketlerinde, toplamda 100.000 civarında Türk vatandaşı istihdam ediliyor.
- Fransa’nın Türk öğrencilere ev sahipliği yapan önde gelen ülkelerden biri olduğunu ...
Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’dan sonra Türk öğrencilere ev sahipliği yapan 3. ülkedir.
- Fransız halkının Türk sinemasını çok yakından takip ettiğini ...
Fransız halkı, genç Türk sinemasını ve özellikle de Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu ve Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerini çok seviyor. Nuri Bilge Ceylan, 64. Cannes Film Festivali’nde "Bir Zamanlar Anadolu"da" filmiyle Büyük Ödül’e layık görüldü.
- Birçok Türkçe kelimenin Fransızca kökenli olduğunu ...
Türk Dil Kurumu’nun verilerine göre, Türkçe’de tam 4974 Fransızca kökenli kelime mevcut. Buna karşılık, İngilizce’den 538, Farsça’dan 1374 kelime Türkçe’ye geçmiş. Pötibör (petit-beurre), şofben (chauffe-bain), tentürdiyot (teinture d’iode) ve burjuvazi (bourgeoisie) Fransızca kökenli kelimeler arasında. Fransızca’da da Türkçe kökenli kelimeler kullanılıyor. Yaourt (yoğurt), janissaire (Yeniçeri), minaret (minare) ve kiosque (köşk) bu kelimelerden yalnızca bir kaçı.
- Fransa’nın modern ve çağdaş Türk edebiyatı eserlerini kendi diline en fazla çeviren ülkelerden biri olduğunu ...
Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında yazdığı eserleri yeniden yayınlanan Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Elif Şafak’a, İhsan Oktay Anar’dan Orhan Pamuk’a, Yaşar Kemal’den Aslı Erdoğan’a, Enis Batur’dan Nedim Gürsel’e, Sait Faik’e ve Ahmet Altan’a kadar birçok Türk edebiyatçısının eserleri Fransızca’ya çevrildi. "Actes Sud" yayınevi, neredeyse her üç ayda bir yeni bir kitabın çevirisini yayınlıyor.
- Fransa ile Türkiye’nin bir Türk Mevsimi çerçevesinde 2009 yazında buluştuklarını ...
1 Temmuz 2009’dan 31 Mart 2010’a kadar devam eden Türk yılı, tüm Fransa’da modern Türkiye’nin sanatsal, kültürel ve ekonomik canlılığını sergilemiştir.
- Fransızca öğretiminin Türkiye’de son derece dinamik olduğunu ...
Fransız dili Türkiye’de 1500 Türk ve 500 Fransız öğretmen tarafından öğretiliyor. Her yıl 1000 genç Türk Fransız liselerinden mezun oluyorlar. Alliance française, 2007 Mart ayında Adana’da bir şube açtı.
- Türkiye’nin yabancı ülkelere seyahat eden Fransızlar tarafından en çok ziyaret edilen ülkelerden biri olduğunu ...
2009 yılında 935.000 Fransız turist Türkiye’ye seyahat etti. Her yıl Fransa’ya seyahat eden Türklerin sayısı ise yaklaşık 200.000 civarında.
- Fransa’da 400.000 Türk’ün yaşadığını ...
Bu 400.000 kişiden neredeyse yarısı çifte vatandaşlığa sahip.
- Türkiye’de geçici görevle bulunan Fransız yurtdışı çalışanlarının sayısının son yıllarda hızla arttığını ...
31 Aralık 2010’da 6109 Fransız vatandaşı Türkiye’de kayıtlıdır (İstanbul 4895 ve Ankara’da 1214). Fransız topluluğu ağırlıklı olarak yönetici ve öğretmenlerden oluşuyor. Batılı topluluklar arasında dördüncü sırada yer alıyor.
 

Benzer konular

Top