Fransız feminizmi

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,536
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#1
Fransız devrimi
sırasında politikleşen
kadınların kendi
siyasallaşması
sayesinde güçlenip
kendi haklarının peşine
düşmesiyle başlar
ancak kralı giyotine
yollayan Jakobenler
önde gelen kadın hakları
savunucularını da
giyotine yollamaktan
kaçınmaz. Bu devirde
radikal Jakobenler ile
ılımlı Jirondenler
arasında kadına bakış
açısından farklılar da
görülür. Ancak
Fransa'da " Terör
Dönemi" olarak
adlandırılan bu en kanlı
tarih dönemi
Jakobenlerin
egemenliğindedir ve
onların sözü geçer.
Kadın Hakları
Beyannamesi'ni, İnsan
Hakları Beyannamesi'ne
(aslında ingilizcesinde
insan yerine adam
sözcüğü geçmektedir)
nazire olarak kaleme
alan Olympe de Gouge
da giyotini boylar.
Jirondenlerin dönemi
geldiğindeyse,
meclisten ilk kez
kadınların lehine işleyen
bir boşanma yasası
çıkarılır. Bir kere
sokaklara dökülen ve
devrimin ön saflarında
yer alan kadınlar
bundan sonra da kendi
hakları için savaşmaya
devam etmiştir.
Fransız feminist
teorileri
Fransız felsefesi
yetmişli yıllardan sonra
önemli ir etkililk
gösterir. Hem
yapısalcılık hem de
postyapısalcılıkta
Fransız filozofları
belirleyici bir rol
oynarlar. Bu rolde
Fransız feministleri de
yer alır, Fransız
feminist kuramları
olarak adlandırılan
bölüm hem postmodern
düşüncelerden
etkilenmiş hem de bu
düşncelerin gelişimini
etkilemiştir. Daha özel
olaraksa feminizmin
kendi içinde teorik
aşama kaydetmesini ve
belirli bir anlamda
feminist sorunsalda
değişiklikler meydana
gelmesini
sağlamışlardır. Başlıca
ve etkili Fransız
feminist teorisyenler
Julia Kristeva, Luce
Irigaray ve Hélène
Cixous'tur. Bu üç
feminist düşünür
feminizmi dil,
simgeselleştirme ve
söylemsellik bağlamında
yeniden değerlendirirler
ve eril dünyayı yeniden
sorgulamaya alırlar.
Temel kavramları genel
olarak dil, öznelliğin
kuruluşu, cinsellik ve
arzu mekanizmaları gibi
konulardır.
 

Benzer konular

Top