gerund hakkında önemli ayrıntılar

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#1
GERUNDS:

Gerund, fiilin sonuna ‘ing ‘ eki getirilerek elde edilir. O fiilin isimleşmesini sağlar. Bu yüzden bir isim cümlede nasıl görev alıyorsa gerund da o şekilde görev alır.

- Washing is a very important step keeping your kitchen bacteria free. (cümlenin öznesi konumunda.)

- My uncles’ job involves a lot of travelling. (cümlenin nesnesi konumunda.)

Gerund’larla ilgili olarak aşağıda maddeler hlinde verilen açıklamalar önemlidir.

  1. tek başına isim gibi kullanılan her bir gerund, bir ‘isim’ sayıldığı için, özne olarak kullanılan iki gerund arasına ‘and konulursa fiili çoğul şeklinde verilir sorularda. Ancak, iki gerund arasına ‘or’ veya ‘but’ konulursa devamındaki fiil tekil şekilde verilir.
- being rich and being happy don’t always happen at the same time.

- - writing her a private message or arranging to meet her is definitely bettter than just calling her saying ‘sorry.’.

- Lifting weights in a diciplined way but not pushing yourself to hard is advised for those seeking ways of gaining weight.

  1. gerund olarak kullanılan fiil, olumsuz olduğu durumlarda, normal cümledekinin aksine olumsuzluk eki olan ‘not’ sözcüğünü arkasına değil, önüne alır. Ancak tag question olarak sorgulandığında not sözcüğünün cümlenin fiiline yapı bakımından bir katkısı yoktur.
– not reading carefully must be the reason why you failed to get all the questions right in the exam.


Gerund kullanımı ile ilgili bazı detaylar.

1) gerund ya da gerund phrase, durum açıklayan cümlelerde ‘to be’ fiilinden sonra nesne olarak kullanılır ve özne hakkında bilgi verir.

– my greatest plessure is sitting on the grass and feeeling the sun on my face.

– my sister’s hobby is taking apart electronic devices around the house.


2) explanatory(açıklayıcı): gerund bir ad öbeğinden sonra açıklama amacıyla getirilebilir.

– his job, working as a fireman, is very demanding.


3) iyelik sıfatından ve eklerinden sonra gerund kullanılır.

– Your insisting on learning you how to fight makes no sense to me.


gerund ya da gerund phrase, bir temel cümlecikte nesne olarak kullanılabilir.


- herman can’t understand Picasso’s divorcing his first wife for another woman.

- Will you consider trading your tv for a bramd new plasma tv?

- The US government is considering postponing changing the old electric system with wind power.

- She keeps asking the manager about gşvşng her a day off work next week.


GERUND INDICATING ‘TEMPORAL DIFFERENCE’’

Temel cümleciğin yüklemi ile gerund ya da gerund phrase ile ifade edilen eylem arasında öncelik-sonralık ilişkisi varsa; yani, gerund ile ifade edilen eylem temel cimleciğin yükleminden daha önce olmuşsa veya vurgulanmak isteniyorsa perfect gerund (having done) ile kullanılabilir. Ancak şart değildir.

- I remember having woken/waking up early, bu tI dont remember having eaten/eating anything.

- -the tv star denied having verballyabused/abusing her personal assistant.


TÜM PREPOSITION’LAR, kendilerinden önce gerund ya da gerund phrase alırlar.

-my family agreed to her staying for a week and sleeping in my room.

- my best friend is looking forward to coming to İstanbul and staying with me for 2 weeks.

-I cannot simply accuse you of ignoring mem unless I am sure you are doing it on purpose.


PASSIVE GERUNDS

Gerund ya da gerund phrase, passive bir anlam içeriyorsa BEING+VERB3 kullanılır. Eger gerund yüklemden önce olmuşsa, bunu vurgulamka için HAVING BEEN kullanılır.

-she was quite happy by the end of the party, and did not mind having been mistaken/being mistaken for Cindy Crawford at least a dozen times that right.

I can not evet remember having been offered/being offered anything by John.


GERUND FİİLİ ALAN BAZI ÖZEL KALIPLAR:


There is no point /sense in + V+ing (…nin bir anlamı yok)

-there wasn’t any sense in improving some of the features of his computer since the processor was old and slow.


The point of+V+ing (…nin anlamı/nin manası)

I cannot really see the point of using a acar when it is impossible to find a place to park.


Be on the point of+V+ing =be close to+V+ing (-mak üzere olmak)

- my girl fr,end ws on the poimt of leaving when I was finally showed up.


It’s no use /it’s no good +V+ing (…faydası yok, yararı yok9

-It is no sugesting we take a break when we have too much work to do.


İt is(not) worth+V+ing (yapmaya dğer/değmez)


-the book I bought at the book fair lst week was not reallly worth reading.


It+BE+a waste of time/Money/energy+V+ing


It was waste of Money trying to educate your children by sendind them to university.


BY+V+ing (erek/arak)


-fred is an angry child, but he releases his anger by punching an exercise bag.
 

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,087
Beğeniler
8,001
Şehir
izmir :)
#2
Gerund'la ilgili birkaç önemli ayrıntı ipucu yazmak istiyorum.
Belki biraz kafa karıştırıcı olmuş olabilir cümleler..:)

HAVING DONE ve HAVING BEEN DOING vurgu amaçlıdır, o olayın daha önce gerçekleştiğini vurgularlar. Kullanmak şart değildir' DOING bu ikisini kapsar zaten.

Fakat cümlede PERFECT istiyorum diye bağıran "JUST/ALREADY/YET/SINCE/EVER SINCE" gibi ifadeler varsa HAVING DONE daha şık durur.

FOR, SINCE, EVER SINCE verilip eylemin continuous olduğu vurgulanmak isteniyorsa da HAVING BEEN DOING daha güzel duracaktır
Fakat DOING de yanlış olmaz.

-She considered buying a car. (Having bought olmaz. Çünkü genel bir ifade var. Yani satın aldıktan sonra düşünmemiş.)

-She admitted having told him everything already.

-She admitted having been hiding the facts since 2 years ago.
 

Benzer konular

Top