Gestalt Tedavisi

dderya

kOkOşŞ
AdminE
Katılım
29 Tem 2013
Mesajlar
15,538
Beğeniler
8,005
Şehir
izmir :)
#1
Özcan Köknel'in KİŞİLİK kitabından alıntılar.

GESTALT TEDAVİSİ

Voroluşçu tedaviler arasında yer alan ve son yıllarda güncellik kazanan ruhsal tedavi yöntemlerinden biri de Gestalt tedavisidir (biçimci ya da bütüncül tedavi). Bu tedavide Gestalt ruhbilim Öğretisiyle çözümleyici ruhbilîm yöntemleri birleştirilmiştir.

Amaç hastanın kendisi ¡cin gerekli ve yeterli gücü kazanmasına yardımcı olmaktır. Bilindiği gibi, birçok ruhbilim öğretisine göre kaygılar, korkular, takınaklı düşünce gibi belirtilerle ortaya çıkan psîkonevrozlar, büyümenin bir yerde durması ve kişiliğin tam olarak biçimlenememesi diye kabul edilir. Gestalt tedavisi büyümeyi, biçimlenmeyi ve bütünleşmeyi sağlar.

İnsanlar arası ilişkide ortaya çıkan eksikliklerin, aksaklıklarla yarattığı uyum ve davranış bozukluklarının tedavisi için yine insanlar arası ilişkilerden yararlanılır. İlişkilerin kurulup sürdürülmesi iletişim ve etkileşimle olur. Sağlıklı bir iletişim olmadan sağlıklı bir etkileşim sağlanamaz. Bu nedenle, önce insanlar arası iletişimin düzenlenmesine çalışılır. Bilindiği gibi, iletişimin olabilmesi için algı nesnesiyle algılanan nesne arasına giren ve kişilikten etkilenen algısal çevre vardır. Bu çevre içinde doğal, fiziksel etkenler dışında, kişinin güdüleri, dürtüleri, duygulan, coşkuları, deneyleri, öğrenmeleri, tasarımları, inançtan, amaçları. beklentileri yer alır. Yakınmaları olan kişi algısal çevre içinde yer alan öğeler arasında birlik ve bütünlük yaratamadığı ve bunlara biçim veremediği için kaygı, endişe, sıkıntı ve korku duyuyor Bu yüzden iletişimi bozulur. Bozulan iletişimi düzeltmek ve etkileşimi sağlamak, başka bir deyişle, algı nesnesiyle bunun algılanış biçimi arasındaki iletişim ve etkileşimi bozan engelleri kaldırabilmek için algısal çevre düzenlenir. Bu amaçla, bireysel yaklaşım olabileceği gibi, grup içi yaklaşım da yapılabilir.
Gestalt öğretilerinin ışığı altında Peris’in geliştirdiği «Gestalt grup tedavisi» yöntemi bunlar arasında en sık kullanılanıdır. Bu yöntemde kişiler arası ve kişi-çevre ilişkilerini algılama biçiminden doğan davranış bozukluktan grup içinde değerlendirilir. Bunların farkedilmesinin ve düzeltilmesinin sorumluluğu hastaya verilir. Çözümünde ona yol gösterilir ve yardımcı olunur. Bu yardımı sağlamak için yine hastada bulunan bilinç-dışı güçlerden, yaratıcılıktan, içgörüden yararlanılır. Bu amaçla, açık ve kapalı olarak sürdürülen bireysel konuşmalar ye grup tedavileri yanında, hastanın bütünleşmesine yardımcı olacak grafik ürünleri, yazılar, el becerileri kullanılır. Bunları yapmak için hastanın algısal çevresini düzenleyen ve olumlu biçimde ietkileyen tedavi ortamı oluşturup, hastanın uzun süre bu ortam içinde yaşaması sağlanır.
„ Çalıştığımız klinikte üç yıldan beri Peris’in geliştirdiği Gestalt grup tedavisini ya da daha iyi bir tanımla bütüncül yaklaşımlı grup tedavisini uygulayan bir tedavi ortamı, eleman, araç ve gereç sağlanmıştır. Daha çok psikonevrotik yakınmaları ve belirtileri olan 10-12 hastanın bulunduğu bu ortamda 3-4 aylık [bir tedavi süresi sonunda olumlu sonuçlar alındığını gördük, konusu tedavi ortamı içinde, açık ve kapalı bireysel konuşma ve grup tedavileri dışında, hastaların algısal çevrelerini değiştirecek, onların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olarak, eğilimlerine uygun türlü uğraşılar da bulunmaktadır.
 
Top