1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

Girişimcilik

Konusu 'Açıköğretim' forumundadır ve Mc_ÖRGE tarafından 12 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Mc_ÖRGE

  Mc_ÖRGE HalaMadrid

  Katılım:
  15 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1.607
  Beğenileri:
  84
  Ödül Puanları:
  1.330
  Cinsiyet:
  Erkek
  Meslek:
  Kaptan
  Yer:
  İzmir
  Banka:
  3.990 ÇTL
  GİRİŞİMCİLİK

   Girişimciliğe toplumda değer kazandıran en önemli
  özellik ekonomik değer yaratmasıdır.
   Girişimcilik, yönetim ve Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte
  fikri emeğin en önemli boyutunu oluşturur.
   Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu
  etkileyen olaylardan biri Teşvik-i Sanayi Kanununun
  çıkarılmasıdır.
   Çalışabilir nüfus açısından gençleşen ülkeler:
  Türkiye, Brezilya, Güney Kore, Mısır
   Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi
  toplumuna geçerken daha büyük bir önem
  kazanmıştır.
  Girişimcilik ile para sahipliği kesinlikle birbirinden
  ayrılmasıgereken kavramlardır.
  Girişimci başkasının yada başkalarının parasını
  değerlendirebilen kişidir.
  Girişimci ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en
  önemli üretim faktörüdür.
   Feodal toplumdan bilgi toplumuna geçişte toplumun
  dinamiğini oluşturan itici güç girişimcidir.
   Girişimci nitelikleri: Güçlü ikna yeteneği, Liderlik
  yeteneği, Yaratıcılık, Başkalarının kaderlerini
  yönetebileceğine dair güçlü bir inanç
   Bireyin yetişkinlik döneminde girişimcilik düşünce
  ve amaçlarının gelişimine etki eden faktörlerden biri
  sosyal çevrenin ve işçevresinin karşılıklı
  etkileşimidir.
   Uzun süreli anlaşmaların yapılabildiği bir ortam
  olmasıpiyasa koşulunda az girişimcilik nitelikleri
  gerektirir.
   Yüksek girişimcilik nitelikleri gerektiren piyasa
  koşullarından biri karmaşık üretim sürecidir.
   Bilgi toplumunun egemen olduğu ekonomik düzenin
  özellikleri: Din ve vicdan özgürlüğüne dayalıolması,
  girişim özgürlüğünün olması, demokrasinin hakim
  olması, fikir özgürlüğünün olması
   Küreselleşmenin yaratmışolduğu sonuçlar:
  Talebin doğduğu yerde üretim olanaklarının ortaya
  çıkması
  Endüstri-devlet ilişkilerinin gündeme gelmesi
  Yenilik yaratma ve pazarlamanın rekabetin temel
  gücü haline gelmesi
  Tüketim kalıplarının değişmesi
   Bir önceki dönemin piyasa fiyatıve talebini dikkate
  alan üretim teorisi Cobweb ( Örümcek ağı)
  teorisidir.
   Bir yöneticinin taşımasıgereken özellikler: denetim
  kabiliyeti, çalışkanlık, işbitirme azim ve heyecanı,
  organizasyon gücü
   Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
  amacıyla devlet tarafından alınabilecek önlemler:
  Eğitim harcamalarının GSMH içindeki payının
  artırılması
  Bilgi bankalarının oluşturulması
  Kredi alanında destek sağlanması
  Bürokratik engellerin azaltılması
   Teknolojik gelişmenin yaratmışolduğu sonuçlar:
  Yatırım anlayışının değişmesi, Üretim sisteminin
  değişmesi, İletişim olanaklarının artması, Ürünlerin
  yaşam sürelerinin kısalması.
   Türkiyede girişimciliği olumsuz yönde etkileyen
  faktörler: Ekonomik ortamın belirsiz olması, Bilgiye
  ulaşmada güçlüklerle karşılaşılması, Teşvik
  tedbirlerinin yetersiz kalması, Girişimcilik olgusuna
  gereken önemin verilmemesi
   Toplum mühendisliğinin görevleri: Toplumun
  gereksinimlerini karşılamak, İşgücü ve sermaye
  kaynaklarınıdoğru yönlendirmek, Toplumun
  olanaklarınıdoğru saptamak, Toplumun
  değişmesinin ve gelişmesinin hızınıkesecek engelleri
  ortadan kaldırmak.
   Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu
  engelleyen etmenler: İngilizlere tanınan imtiyazlar,
  Devletin teşvik veremez hale gelmesi, Tarıma dayalı
  bir toplum olması, Verilen teşviklerin etkisiz kalması
   Cumhuriyet döneminin başlangıcında girişimcilik
  alanındaki gelişmeler Milliyetçilik akımının etkisi
  altında ortaya çıkmıştır.
   Toplumun olanaklarınıdoğru saptayarak,
  gereksinimler ve olanaklar arasında denge kurma
  faaliyetine toplum mühendisliği denir.
   Gümrük Birliği sürecinde girişimcilerin yapması
  gereken faaliyetler: Nitelikli işgücünden
  faydalanmak, Eğitim açısından insan faktörüne
  büyük önem vermek, Finansal yapılarını
  sağlamlaştırmak, Maliyetlerin düşürülmesine önem
  vermek.
   Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında uygulamaya
  konulmuştur.
   Türkiyede ulusal ekonominin kuruluşyıllarında
  girişimcilerin karşılaştığıengeller: Ranta dayalıpara
  kazanma olanaklarının artması, Dışticarete gereken
  önemin verilmemesi, Teşvik uygulamalarının
  koşullara uymayan bir yapıda olması, İhracatın
  artışında sürekliliğin sağlanamaması
   Türk girişimciliğinin gelişmesinde kurucular olarak,
  önceki meslekleri itibariyle en önemli kaynak grubu
  devlet memurlarıdır.
   I.İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar: Teşvik-i
  Sanayi Kanununun devamıniteliğindeki teşviklerin
  25 yıl süreyle yürürlükte kalması
  Milli sanayinin koruma altına alınması
  Ulusal ekonominin gelişiminin hızlandırılması
  Özel sektöre öncelik tanınması
   1994 yılıverilerine göre eğitim harcamalarının
  GSMH içindeki payıyaklaşık olarak %3 'tür.
   Türkiye'de girişimcilik olgusunun 1980 sonrası
  karşılaştığıengeller:
  İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması
  Kronik enflasyon
  Kamunun mali piyasalarda ağırlığınıkoruması
  Ekonomik belirsizlik
   Ürün seçimi kararında dikkate alınanlar: Devlet
  kuruluşlarının tavsiyesi, Piyasa analizi, Kişisel
  tecrübeler, Yakın çevrenin gözlenmesi
   Ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli
  üretim faktörü Girişimci'dir.
   Bir örgütte herhangi bir işin ne zaman, nasıl ve kim
  tarafından yapılacağının belirlenmesi Planlama ile
  ifade edilir.
   Çocukluk döneminde girişimcilik düşüncesinin
  gelişimini etkileyen aileye ilişkin etmenler:
  Ailenin sınıfıve sınıf hareketliliği
  Ailenin eğitim düzeyi
  Ailenin mesleği
  Ailenin değerleri ve yaşam amaçları
   Davranışlarıve nitelikleri açısından girişimciyi diğer
  insanlardan ayıran özellikler: Yaratıcıolma,
  Sorumluluk üstlenme, Risk alabilme yeteneği, Çok
  yönlü olma
   Bilgi toplumunun özellikleri: Yüksek düzeyde
  teknoloji kullanılması, Bilgisayar destekli üretime
  geçilmesi, Bilgisayar destekli tasarım yapılması, Ar-
  Ge faaliyetlerinin artması
   Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin
  sonuçları:
  Küreselleşme sürecine geçilmesi, İletişim
  olanaklarının artması, Üretim sürecinin talep ettiği
  insan tipinin değişmesi, Üretim-istihdam ilişkisinin
  değişmesi
   1995 OECD raporuna göre, kişi başına eğitim
  harcamalarının en düşük olduğu ülke Türkiye'dir.
   Küçük ve orta boy işletmelere yönelik bilgi kaynağı
  sağlayan kuruluşlar: Milli Prodüktivite Merkezi,
  TOSYÖV, İhracatıGeliştirme Etüd Merkezi, Devlet
  İstatistik Enstitüsü
   Girişimcilik açısından 1923-1930 döneminin
  özellikleri:
  Ulusal girişimciler yaratma çabalarının başlaması
  Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması
  Ulusal ekonominin temellerinin atılması
  Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması
   1970-1980 döneminde (ithal ikamesi dönemi)
  girişimcilik olgusunun karşılaştığıengellerden biri
  Petrol şoklarıdır.
   Kadın girişimcilerin tanımları:
  Ev dışında bir mekanda , kendi adına işyeri olan
  kişiler
  İşile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi,
  örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilşki kuran
  kişiler
  İşinden elde ettiği kazancın kullanım ve yatırım
  alanlarıüzerinde söz sahibi olan kişiler
  Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesi ile ilgili
  faaliyetleri yürüten, bu mal veya hizmetin dağıtım,
  pazarlama ve satışınıyapan kişiler
   1990 yılıverilerine göre Türkiye'de kadınların
  işgücüne katılım oranıyüzde 33 'tür.
   Kadınların işgücü piyasasına katılamamalarının
  nedenlerinden biri eleman seçiminde erkeklere
  öncelik verilmesidir.
   Girişimci kadınlar arasında gerçekleştirilecek bir
  örgütlenmenin amaçları:
  Sorunlarıbelirlemek, bunlara karşıçözüm önerileri
  geliştirmek, Kredi sağlama konusunda yardımcı
  olmak
  Kuruluşyeri seçiminde yardımcıolmak
  Uluslararasıplatformda girişimci Türk kadınını
  temsil etmek
   Türk girişimcisinin genel profili:
  Bir girişimci olarak kendilerinde gördükleri
  eksiklikleri çocuklarında tamamlamak istemektedir.
  Ülkemizde işletme kuran kişiler genellikle ileri eğitim
  imkanlarından yararlanamamışkişilerdir.
  Girişimcilerimizin büyük bir kısmıesnaflardan
  oluşmaktadır.
  Girişimcilerimizin çok büyük bir kısmıhenüz ilk
  kuşak sanayicileridir.
   Girişimcilik ortamının oluşturulmasında girişimci
  tipini etkileyen etmenler: Yaşam felsefesi, Toplumun
  değer yargıları, Kültürel özellikleri, Dini inançları
   Türk girişimcisinin genelde planlamayısevmemesi
  Bağımsızlık tutkusundan kaynaklanmaktadır.
   Kapasite büyüklüğünü belirleyen faktörler: Sermaye
  miktarı, Talep büyüklüğü, İşgücü eksikliği, Büyüme
  ihtiyacı
   Girişimcilerin karşılaştığıfinansman sorunları:
  Kredi sağlamada teminat sorunu
  Bankalarla olan ilişkilerin yetersizliği
  Finansal kararların alınmasındaki bilgi eksikliği
  Finansman sağlayacak örgütlenme eksikliği
   Türkiye'de girişimcilerden en çok talep edilen
  teminat türü Gayrimenkul ipoteğidir.
   Türkiye'de yer alan işletmelerin ürün seçimine etki
  eden en önemli faktör Çevrenin gözlemlenmesidir.
   Büyüme sürecinde en önemli darboğaz
  Pazarlama'dır.
   Türkiye'deki büyük işletmelerin ölçek büyüklükleri
  açısından payıyüzde 0,03 'tür.
   Rekabet gücünün belirlenmesinde kullanılan
  ölçütler: Teknoloji kullanımı, Ekonomik güç, Finans
  kaynakları, Alt yapıolanakları
   Kalite rekabetinde en önemli etmen Kullanılan girdi
  ve teknolojidir.
   Girişimciliğin Türkiye'de üstlendiği roller:
  Teknolojik gelişmeleri takip etmek
  Özelleştirme faaliyetlerine hız kazandırmak
  Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına
  yardımcıolmak
  Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak
   Tescil, patent ve kullanma haklarının araştırıldığı
  girişimcilik aşamasıHukuki açıdan değerlemedir.
   Nakit akışlarının tahmininde göz önünde
  bulundurulmasıgereken konular: Ödenecek vergiler,
  Kredi geri ödemeleri, Müşterilere tanınan vade,
  Satıcılara tanınan vade
   Yatırım yerinin tespitinde göz önünde
  bulundurulmasıgereken faktörler:
  Vergi kolaylıkları, Gelişme için yardım imkanları,
  Ulaşım zamanı, Diğer işletmelerde olan işimkanları
   Bir yatırıma başlanırken göz önünde
  bulundurulmasıgereken faktörler:
  Pazarın araştırılması, Teşvik imkanlarının
  araştırılması, Rakiplerin incelenmesi, Hedef kitlenin
  belirlenmesi
   19.yüzyıl sonlarında elektrik enerjisi kullanımıile
  gerçekleşen teknolojik devrim İkinci teknolojik
  devrimdir.
   Örgüt içindeki birim ve personelin birbirleriyle
  uyumlu halde çalışmasınısağlamak olarak
  tanımlanan yönetici fonksiyonu Eşgüdüm
  (Koordinasyon) 'dür.
   Girişimcinin özellikleri: Çok çalışma, Esneklik,
  Yaratıcılık, Güçlü ikna yeteneği
   Yüksek girişimcilik gerektiren durumlar: Karmaşık
  üretim süreci, Çok sayıda rakip, Çeşitli arz, Yoğun
  teknolojik gelişme
   Belli amaçlara ulaşmak ve doğaya egemen olmak için
  kullanılan araç olarak tanımlanan ve değişimi
  yaratan faktör Teknoloji'dir.
   1987 yılında Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde
  meydana gelen aşırıartışıaçıklamada
  kullanılabilecek teori Cobweb (örümcek ağı)
  teorisidir.
   Toplumun olanaklarınıdoğru saptayarak,
  gereksinimler ve olanaklar arasında uyumlu
  dengeler kurma işine Toplum mühendisliği denir.
   Cumhuriyet öncesinde girişimcilik olgusunu
  engelleyen durumlar:
  İngilizlere genişimtiyazlar tanınması
  Eşgüdüm eksikliği
  Ekonomi hukukunun bulunmayışı
  Toplum yapısının tarıma dayalıolması
   1980 sonrasıdışa açık büyümeyi etkileyen faktörler:
  12 Eylül harekatı, Finansal hizmetlerin gelişmesi,
  Özelleştirme tartışmalarıve uygulamaları, 24 Ocak
  istikrar tedbirleri
   1930-1950 Devletçilik devresinde karşılaşılan
  engeller: Girişimcilerin yetersiz olması, II.Dünya
  Savaşı, Sermayenin yetersiz olması, Nitelikli
  işgücünün olmaması
   Kadınlarıgirişimci olmak konusunda güdüleyen
  çekici faktörler: Mücadele ruhu, Konuya ilgi duyma,
  İstekli olma, Çalışkan olma
   Girişimsel aktivitelerin incelenmesinde kullanılan
  ölçütler: Organizasyon becerisi, İleri görüşlü olma,
  Yenilikçi olma, Karınımaksimize etme yetkisi.
   Kadın girişimci kredisinden yararlanmak isteyenler
  için gerekli koşullar:
  Banka tarafından yapılacak risk analizinin olumlu
  sonuçlanması
  İşini evinin bir veya birkaç odasında gerçekleştiriyor
  ya da gerçekleştirecek olması
  Herhangi bir işte çalışmaması
  Evinin dışında faaliyette bulunacak olanların oda
  kayıt ve vergi levhasının bulunması
   Kadın girişimcilerin karşılaştıklarıgüçlükler: Okul
  öncesi çocuklar için kreşve benzeri yerlerin yetersiz
  olması, Genel ve mesleki eğitimin yetersiz olması,
  Örgütlenme güçlüklerinin olması, Sermaye
  sağlamanın güç olması
   Tipik Türk girişimcisinin en dikkat çekici özelliği
  Gözükaralık'tır.
   Türk girişimcisinin daha çok kendi imkanlarıyla
  hareket etmesinin nedeni Borçlanma korkusudur.
   Türk girişimcilerinin ortak girişimde bulunma
  konusunda isteksizliklerinin nedeni Bağımsızlık
  tutkusudur.
   Girişimcinin evrensel nitelikleri: Riske girebilme,
  Çalışkanlık, Hırs, Yeniliklere açık olma
   1987 yılında yapılan anket çalışmasısonuçlarına
  göre, işletme kurma fikrinin en önemli kaynağı
  Mesleği işveren olarak sürdürme arzusudur.
   Kuruluşyeri seçiminde esas alınan ölçütler: Zengin
  ve ucuz hammadde kaynakları, Yığılma avantajları,
  İyi ve ucuz taşıma imkanları, İyi satışimkanları
   Devletin piyasa analizi konusunda işletmelere
  sağlayabileceği destek : İç ve dışpiyasalar
  konusunda bilgilendirme
   Yeniliklerin piyasa değerini artırma yolları:
  Şikayetleri analiz etmek, Hedef müşteri grubunu iyi
  tanımak, Gizli ve açık istekler konusunda bilgi sahibi
  olmak, İşletmenin hitap ettiği müşterilerin
  sorunlarınıbilmek
   Ülkeleri "Tüccar toplumlar" ve "Kahraman
  (Asker)" toplumlar şeklinde sınıflandıran iktisat
  tarihçisi W.Sambart'tır.
   Türkiye Cumhuriyetinin iktisadi bir devlet olma
  politikası1930'lu yıllara kadar sürdürülmüştür.
   Rekabet gücünün artırılmasında dikkate alınması
  gereken rekabet unsurları: Zamanlama, Fiyat,
  Kalite, Esneklik
   Belirli riskleri göze alarak işhayatına atılmaya
  çalışan genç bir girişimcinin geçtiği aşamalar: Başarı
  için planlama, Yatırım hakkında bilgilenme, Hukuki
  açıdan değerlendirme, Yatırım hakkında düşünme
   Şehir merkezlerinin yatırım yeri olarak seçilmesinin
  dezavantajları: Yüksek sabit giderler, Yüksek ücret,
  Ulaşım zamanı, Yüksek kira
   Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri
  ortaklarının işletmeleri için yeni makine, araç ve
  gereç alımlarıiçin kullandıklarıkooperatif kredisi
  Tesis kredisidir.
   Bankalar, girişimcilerin kredi taleplerini
  değerlendirirken incelenenler: Kapasite büyüklüğü,
  Nakit akıştahmini, Bilanço değerleri, İşletme
  sermayesi
   Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.
   

Sayfayı Paylaş