Gizli İlimler Hazinesi

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Mustafa İloğlu'nun kaleme aldığı Gizli İlimler Hazinesi toplam sekiz kitaptan oluşmaktadır. İki ciltte toplanan bilgiler toplam 2103 sayfadır. Ebced hesabı, remil falı, çeşitli büyüler, dualar, cin çağırmalar vb. gibi konularda bilmek istediğiniz herşeyi içermektedir.

Gizli ilimlerin en tehlikelileri


Gizli ilimler, çok etkili olan fakat çok az insanın bilip uyguladığı son derece tehlikeli öğretilerdir. Bu ilimler normal fizik kurallarının ötesindedir ve hem büyüden hem de metafizikten faydalanmaktadır.

Gizli ilimler; büyüden, dini bilgilerden, arkaik uygulamalardan ve deneysel bilimlerden yararlanmakla birlikte bütün bu sıralanan disiplinlerden çok daha etkili ve karmaşıktır.

Günümüzde gizli ilimler üzerine araştırma yapan sayısız üniversite kürsüsü ve özel kurum vardır. Fakat konu hala “efsunlu” olma özelliğini sürdürmektedir.

Gizli ilimlerde ketumluk

Gizli ilimler üzerine sınırlı sayıda kaynağa ulaşılabilmektedir. Birkaç eski el yazması kitap dışında maalesef yazılı dokumana ulaşmak mümkün değildir. Eğer "insanların adını dahi duymadığı gizli ilimler vardır" denilirse abartılı bir söz söylenmiş olmaz.

Gizli ilimleri icra eden kişinin ailesi dahi durumdan haberdar değildir. Gizli ilimler usta- çırak ilişkisi biçiminde kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bir gizli ilim asla babadan çocuklarına geçmez. Bu nedenle de gizli ilimlerin tespiti ve kayda alınması oldukça güçtür.

Gizli ilimleri öğrenmek için kimler çırak olabilir?

Gizli ilimleri öğrenecek çırağın sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir:

Erkek çırakların en az 27, bayan çırakların ise en az 23 yaşında olması gerekir. Her iki cinsiyette de üst sınır 40 yaştır. 40 yaşından sonra gizli ilimler için çırak olunamaz.

Çıraklar mutlaka evli olmalıdır. Ancak kişinin eşi hiçbir surette bu çıraklıktan haberdar olmamalıdır. Bekar kişilere gizli ilimler öğretilmemektedir.

Gizli ilimlerle uğraşacak bir çırak hiçbir bedensel sakatlık taşımamalı ve ciddi sağlık sorunları bulunmamalıdır. Hatta vücut yapısı yönüyle güçlü ve sağlam görünmeyenler de kabul edilmemektedir.

Gizli ilimler için çırak olarak seçilen kişi en az iki farklı dille konuşabilecek yeterlilikte lisan bilgisine sahip olmalıdır. Kendi ana dili dışında başka bir dil bilmeyen kişilere gizli ilimler öğretilmemektedir.

Gizli ilimler için çırak olacaklarda aranan en önemli özellik keskin bir zekaya sahip olmaktır. Ortalamanın çok üstünde bir zekaya sahip olmayan kişiler gizli ilim üstatlarınca ciddiye dahi alınmamaktadır.

Tespit edilebilen en korkunç ve en tehlikeli gizli ilimler:

Gizli ilimlerden “ilmi illet”

İlmi illet, şifa ilminin tam tersidir. Yani insanları hasta eden, onların sağlıklarını bozan bir ilimdir.

İlmi illet ile uğraşan kişiler hiçbir ilaç ya da alet kullanmazlar. Bazen sadece bir nazarla (bakış) bazen tılsımlı bir sözle bazen de hafifçe dokunarak kişiyi hasta ederler.
Kimi zaman hastalığı vücut direncini düşürerek kişiyi öldürmek için uygularlar. Kimi zaman da kişinin ömür boyu uğraşıp didineceği bir hastalık ortaya çıkarırlar ve mutsuzluğu daim kılarlar.

İlmi illet ile uğraşanlar genellikle sıradan insanların hasta edilmesi için uğraşmazlar. Daha çok saraylarda kralların himayesinde bulunurlar ve “kralın düşmanları”nı ortadan kaldırmak üzere görev yaparlar.

Gizli ilimlerden “kıyafetname” gerçekten de masum bir ilim midir?

Kişinin dış görünüşüne bakarak onun kişiliği hakkında yorumlar yapan ilme kıyafetname denir. Kıyafetname ilmi kişinin yüz şekli, el yapısı ve konuşma tarzından yola çıkarak analizler yapmaktadır. Bu analizler yüzde yüze yakın doğru bilgiler vermektedir.

Kıyafetname ilk bakışta bir tahmin sanatı gibi algılanıp eğlenceli bir uğraş olarak kabul edilebilir. Ancak gerçekte durum hiç de bu kadar basit değildir.

Bir şahsın kişiliğini hemen çözebilmek art niyetli insanların elinde tehlikeli bir silaha dönüşmektedir. Çünkü birisinin kişiliğini tüm ayrıntıları ile bilmek geleceğe dair kestirimlerde bulunma konusunda büyük fırsatlar sunmaktadır.

Bir ihale komisyonu başkanının, bir valinin, bir hapishane müdürünün veya bir hakimin ilk bakışta bütün kişiliğini çözebildiğinizi bir düşünün. Bu kişileri yönlendirmek ne kadar kolay olurdu değil mi? Tabi bir de bu kişilerin yanlış yönlendirilmesi ile elde edilebilecek büyük menfaatleri de göz ardı etmeyin. Böyle düşününce kıyafetnamenin ne kadar tehlikeli olabileceği hemen anlaşılabilmektedir.

Gizli ilimlerden en yaygın bilineni ilmi havas

İslam ülkelerine özgü bir gizli ilimdir. Son birkaç yüzyıldır "gizli" niteliğini neredeyse kaybetmiştir. Çünkü bu ilim hakkında yüzlerce detaylık bilgi dışarı sızmıştır. Hatta "İlmi Havas" başlığı ile ciltlerce kitap yazmıştır.

Halk arasında muska yapmak olarak bilinen bu ilim, dini ritüellerle büyünün karışmış halidir. İçinde çok fazla hurafe de bulunan bu alan artık bir gizli ilim kabul edilmemekte "egzotik bir uğraş" olarak değerlendirilmektedir.

Buna karşın ilmi havasta hala gün yüzüne çıkmamış ve çok az kişinin bilip uyguladığı çok farklı uygulamaların bulunduğu da değerlendirilmektedir.

Gizli ilimlerden metamorfoz

Metamorfoz, eski Türk geleneklerinde "don değiştirme" biçiminde geçmektedir.

Bir kişinin istediği varlığa dönüşebilmesidir. Halk anlatımlarında ifade edilen kuşa ya da taşa dönüşme olayları birer metamorfozdur.

Anadolu'da şekil değiştirmek genellikle din yüceliğine bağlanmıştır. Fakat gerçekte bu bir ilimdir ve derin bilgi gerektirmektedir.

Kılık değiştirme ve başka varlığa dönüşme, dünyada birçok kültürde ortak motiflerle anlatılmaktadır. Bu da bize metamorfozun belli kuralları olan ama mahiyeti tam olarak çözülememiş bir gizli ilim olduğunu göstermektedir.


Zihin okuma ve bilinç kontrolü bir gizli ilim midir?

Zihin okuma ve bilinç kontrolü tarihin çok eski dönemlerinden beri ilgi duyulan konulardır. Kral Sezar'ın himayesindeki bilim adamlarının çalışmalarından günümüze kadar bu konu üzerinde sayısız çalışma yapılmıştır.

Bu konudaki en popüler iddia Körfez Savaşı sırasında Amerikan'ın zihin kontrolü yaparak Iraklı askerleri savaşmadan esir aldığı yönündedir.Buna benzer başka örnekler de zaman zaman basında yer almaktadır.

Zihin kontrolünün nasıl yapıldığı ile ilgili çalışmalar genellikle devlet yöneticileri tarafından gizli tutulmaktadır. Edinilen bilgilere göre bu alanda en fazla çalışma yapan ülkeler İngiltere ve Rusya’dır. Ancak çalışmaların ne düzeyde olduğu ve ne tür etkinliklerin yapıldığı büyük bir sır olarak kalmaktadır.

Yurt dışında bu konu ile alakalı İngilizce yazılmış bazı eserlere rastlamak mümkünken Türkçede konuyla ilgili eserler daha yeni yeni okurlarıyla buluşmaktadır.
 

Benzer konular

Top