Görsel İletişim Tasarımı Dersleri

cemree

=)=)
V.I.P
Katılım
16 Şbt 2011
Mesajlar
13,684
Beğeniler
3,768
Şehir
Ankara
#1
Bu yazıda Görsel İletişim Tasarımı bölümünde görülen belli başlı derler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu I
Bu stüdyo dersinde öğrenciler görsel anlamda düşünmeyi, renk teorisini, tasarım tekniklerini, kavram geliştirmeyi, kültür tasarım ilişkisini, görsel kavramların 2 ve 3 boyutlu olarak gerçekleştirilmesini ve hedef kitlenin beklentilerinin karşılanması için gereken görsel problemlerin yaratıcı çözüm yöntemlerini öğrenirler. Bu ders teorik anlatımlar, örnek tasarımlarla anlatım, stüdyo uygulamaları ve değerlendirme şeklinde yapılmaktadır.

Bilgisayar Destekli Tasarım I


Bu stüdyo dersinde öğrenciler, vektörel ve piksel tabanlı yazılımlar kullanarak teknik beceri ve bilgilerini geliştirirler. Öğrenciler temel grafik tasarımından broşür tasarımı oluşturmaya kadar olan projelerde kompozisyon, düzenleme, renk, tipografi ve tasarımda kullanılacak çeşitli resimlerin nasıl seçileceği, düzenleneceği ve kullanılacağı gibi konuları öğrenirler. Dersin sonunda öğrenciler kendi yaratıcı grafik çalışmalarını güncel grafik tasarım dinamiklerini kullanarak gerçekleştirirler.

Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu II


Bu derste öğrenciler yaratıcılık ve görsel duyarlılıklarını artırarak, projelerinde çeşitli medya ürünlerindeki seri görsel iletişim problemlerine çözüm üretirler.

Bilgisayar Destekli Tasarım II


Bu stüdyo dersinde öğrenciler vektörsel ve piksel tabanlı yazılımlar aracılığı ile katalog ve dergi gibi karmaşık grafik tasarım ürünlerini farklı görsel elemanlar kullanarak profesyonel anlamda uygularlar.

Tipografi


Bu derste öğrenciler tipografinin tarihsel gelişimi, genel tipografi kültürü, yazıdaki boşluklar, tipografide algılanabilirlik ve okunabilirlik, görsel denge ve yazı tiplerinde tipografinin anatomik ve yapısal özelliklerini öğrenirler. Öğrenciler tipografi düzenlemeleri, harf tasarımı ve logo tasarımı projelerinde tipografinin estetik ve fonksiyonel özelliklerini profesyonel olarak uygularlar.

Görsel Algı


Bu derste fiziksel görme, görsel algının psikolojisi, illüzyon, renk teorisi, renk-şekil algısı, şekil-zemin ilişkisi, derinlik, nesnenin kimliği, hareket ve görsel hafıza Gestalt görsel algı prensiplerine göre ele alınacaktır. Bu konular sanat eserleri, fotoğraf ve kısa filmler eşliğinde tartışılacaktır.

Mesleki Uygulamalar


Bu derste tasarımda hukuki konular, reklâm ajansı yönetimi ve tasarım yönetiminde iş akışı ele alınacaktır.

Grafik Tasarımı I


Bu ders, grafik tasarımın temel ilkeleri (ışık, renk kullanımı, yansıma, tipografi, estetik, vb.) ve üretim kanalları ile ilgili teknik ve teorik bilgileri uygulama üzerinden aktarmayı amaçlar. Bir kişi ya da kurumun görsel olarak oluşturulacak kurumsal kimlik tasarımına ait ürünlerin uygulamalarını içerir.

Grafik Tasarımı II


Proje konusu olarak mevcut bir kurumun / markanın; basın ilanı, televizyon reklamı, dış mekan iletişim mecraları vb. uygulamaları içerir.

Masaüstü Yayıncılık


Masaüstü yayıncılık, masaüstü (kişisel) bilgisayar, tarayıcı ve yazıcı ile grafik ve sayfa tasarımı yazılımından oluşan sisteme verilen addır. Bu sistem; tasarımcı, dizgici ve basımevinin olanaklarını kullanıcının önüne serer. İçeriğinde; katalog, broşür, afiş, davetiye, ilan (web-gazete-dergi vs.), web gibi özel amaçlı basılı duyuru malzemelerinin tipografi, semboller, fotoğraf, ve diğer görsel tasarımı yer almaktadır.

Ambalaj Tasarımı


Marka/ürün ilişkisi üzerinden, ambalaj tasarımının içinde bulunduğu dinamikleri teorik ve uygulamalı projelerle öğrenciye aktarımı amaçlanırken, piyasadaki başarılı örneklerin durum analizleri yapılacaktır. Ürün, hedef kitle bağlamında ambalaj tasarımı ve kullanıcı ilişkisini kurgulayabilme, rafta benzerlerinin önüne çıkabilecek yaratıcı çözümler arama, ambalaj tasarımının oluşum sürecinde; boyutlu tasarım, renk ilişkileri, form, kağıt çeşitleri ve gramaj, kesme ve katlama teknikleri, malzeme seçimi ve sağlamlılık ve sektörel faktörler gibi değişkenleri öğretmek hedeflenmektedir. Uygulama çalışması olarak tasarlanan ambalajın üç boyutlu maketini yapabilme konusu ele alınacaktır.

Tasarımda Fotoğraf


Bu derste, fotoğrafın tarihçesi, temel estetik-teknik bilgiler, kompozisyon, kurgulama, aydınlatma ve fotoğraf sanatının diğer incelikleri hakkında temel bilgiler verilir.

Grafik Tasarımı Tarihi


Bu derste 19.yy'ın sonlarında başlayıp günümüze kadar geçen süre içinde gelişen grafik tasarım anlayışları, sanat hareketleri ve sanatçıları kronolojik olarak örnek çalışmalar eşliğinde ele alınır. Bu örnek çalışmalar teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmelerle birlikte incelenmektedir.

Proje I-II


Bu ders kapsamında, öğrencilerin kuramsal ve uygulama yönüyle alanlarına esas oluşturabilecek biçimde kapsamlı bir proje gerçekleştirmeleri amaçlanır.

İllüstrasyon


Bu derste, İllüstrasyonun tanımı, tarihi gelişimi, kullanım biçimleri üzerinde durulur. Manuel ve bilgisayar ortamında illüstrasyon projeleri üretimi dersin kapsamındadır.

İletişim Etiği


Bu ders, öğrencilerin iletişim dünyasına ilişkin etik konular ve bunlarla bağlantılı olarak mesleki alandaki etik tutumu etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi, geniş bir perspektif içerisinde görmesini ve teorik bazda edindiği bilgilerle, pratikte karşılaşacağı sorunlara karşı bir tavır edinebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Reklam Tasarımı


Yaratıcılık süreci olarak ele alınan reklam konusu hem üreticiler hem de tüketiciler açısından detaylı bir şekilde işlenecek olup, çeşitli reklam tasarım uygulamaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, sanat yönetmenliği kavramı üstünde de durulacaktır.
Sayısal Tasarım Stüdyosu I


Bu derste, sayısal tasarımın temel terminolojisi ve kavramları öğrencilere açıklanarak, dijital medya, fotoğraf, film ve televizyon alanları için uygulanan tasarımların, oluşturulma biçimleri ve teknikleri gibi konular işlenir.

Sayısal Tasarım Stüdyosu II


Bu ders, multimedya, fotoğraf, film ve televizyon için uygulanan prodüksiyon tasarımlarını, yapılan görsel efekt teknikleri ve uygulama konularını kapsar. Derste ayrıca hareketli görüntü tasarımı, 2 ve 3 boyutlu kompozisyon birleştirme, takip etme gibi uygulamalar pratik olarak gerçekleştirilir.

Web Tasarımı I


Bu derste, tasarım ilkelerinden hareketle, web programlama dillerini kullanarak aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi ve sayfa yapıları, HTML dili, HTML kodları ve bu kodların özellikleri, web editörü kullanımı, sayfalarda; renk, yazı karakteri, punto kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri gibi konular incelenecektir.

Web Tasarımı II


Bu derste, tasarım ilkelerinden yola çıkılarak, web programlama dillerini kullanarak aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi ve sayfa yapıları, HTML dili, HTML kodları ve bu kodların özellikleri, web editörü kullanımı, sayfalarda; renk, yazı karakteri, punto kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri incelenecektir.

Deneysel Video Teknikleri I

Bu derste, video görüntüsünün tarihçesi, temel video prensipleri, video kamera, aydınlatma türleri, video sanatı ve farklı sanat disiplinleri ile ilişkisi, storyboard yapımı, videoyu deneysel tasarımlarda kurgulayabilme bilgi ve becerisi verilir. Dış çekim ve stüdyo ortamında kaydedilen, kurgulanan videonun yanısıra sayısal görüntü işleme, vektör grafiklerle ve tipografi ile çalışma bu dersin temel uğraş alanlarındandır.


Deneysel Video Teknikleri II


Bu derste, video görüntüsünün tarihçesi, temel video prensipleri, video kamera, aydınlatma türleri, video sanatı ve farklı sanat disiplinleri ile ilişkisi, storyboard yapımı, videoyu deneysel tasarımlarda kurgulayabilme beceri ve bilgisi verilir. Dış çekim ve stüdyo ortamında kaydedilen, kurgulanan videonun yanısıra sayısal görüntü işleme, vektör grafiklerle ve tipografi ile çalışma bu dersin temel uğraş alanlarındandır.

Animasyon I


Öğrencilerin endüstride kullanılan temel animasyon prensipleri ile gerekli terminolojileri ve pratik kazanmaları amaçlanır. 2 ve 3 boyutlu animasyon sanatı detaylı olarak incelenerek, hikaye anlatımı ve üretimi, storyboard tasarımı, konsept ve karakter tasarımı, kompozisyon, kurgu, vektör animasyon, stop-motion animasyon konuları ele alınır.

Animasyon II


Öğrencilerin endüstride kullanılan temel animasyon prensipleri ile ilgili gerekli terminolojileri ve pratiği kazanmaları sağlanır. 2 ve 3 boyutlu animasyon sanatı detaylı olarak incelenerek, hikaye anlatımı ve üretimi, storyboard tasarımı, konsept ve karakter tasarımı, kompozisyon, kurgu, vektör animasyon, stop-motion animasyon konuları ele alınır.

Proje I-II


I. dönemde başlayan proje çalışmaları II. dönemde tamamlanır. Öğrenciler hazırladıkları projeleri bölüm öğretim elemanlarından oluşan jüri önünde sunar.
Video Post Prodüksiyon


Sayısal ortamda yakalanan video veya görüntünün, bilgisayar yazılımlarının yardımıyla kurgulanması, renklendirme ve video efekt filtrelerinin uygulanması dersin temel yapısını oluşturur. Özellikle hareketli grafik tasarım ve resim işleme, tipografi ile tasarım ve bu işlemlerin birleştirilerek final videosunun farklı formatlarda çıktısının alınması bu dersin ileri seviye konularıdır.

Ses ve İmge Tasarımı


Görsel medyada sesin önemi, mekan ve ses ilişkisi, temaya göre ses seçimi, sesin fiziği-ses objeleri, akustik, seslerin rolleri, sesin organize edilmesi-zamanlama ve kavramlar, mikrofon ve mikrofon kullanımı için teknikler, kayıt cihazları ve kullanımları, prodüksiyon ve ses karıştırma, senkronizasyon bu dersin temelleridir.

Görüntü Düzenleme


Bu ders sayısal ortamda görüntü yaratma, işleme ve düzenleme, efektler uygulama ve teknikleri temeline dayanır. Ayrıca verilen ileri seviye bilgiler ile öğrencilerden yaratıcılığın ön plana çıkabileceği projeler istenir.
 

Benzer konular

Top