Güneş Oğlak Burcunda

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#1


Sevgili Koçlar 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş genel astrolojik ifadesi gereği sorumluluk üstlenmek anlamına gelir. Kişi bu dönemde, toplum içindeki yerini ve saygınlığını önemsemelidir. Görevlerini disiplinli bir şekilde gerçekleştirmeli, üstüne düşeni ciddiyetle yapmalıdır. Her yıl hemen hemen aynı tarihlerde Güneş-Oğlak burcunda ilerlerken, kariyer hayatınız, iş yerinizdeki pozisyonunuz, toplum içindeki yeriniz, anne-babalık sorumluluğunuz veya anneniz, babanızla alakalı konular üzerinde ciddiyetle durmanız, hırslı azimli ve düzenli bir şekilde çalışmaya gayret göstermeniz sizlerden beklenir. Eğer çalıştığınız alanda üst bir görevde iseniz, sorumluluklarınız çok daha belirgindir.


Ast-üst kavramının bir hayli etkili olduğu bu süreçte, göreviniz gereği patron konumundaki kişilerle ilişkinizi saygı çerçevesinde sürdürmeniz beklenir. Zaten bu süreç Koçlar için bu devre, iş ilişkilerinin yoğunluğu, görevinin eksiksiz yerine getirilmesi gibi düzene uygun disiplinli hareket ettirmeyi gerektirdiği için zorlayıcı olabilir. Ancak bu dönemde işinizde başarılı olmayı, yükselmeyi, iş anlamında sorumluluk almayı seçtiğinizde bu kısa dönemin sizin açınızdan yararlı olacağını söyleyebiliriz. Kolay mıdır veya zor mudur? Bu biraz da sizin iş hayatına bakış açınız, içinde bulunduğunuz şartlar veya karakter yapınıza göre değişecektir. Ancak kariyer hayatınızla ilgili konular üzerinde kişisel anlamda sabırlı olmak, çalışmak, saygılı davranmak, düzeni sağlamak, iş bulmak, işinizde yükselmek gibi isteği olan Koçların kendilerini ifade etmelerinde yardımcı bir süreç diyebiliriz. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık


 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#2


BOĞA


Sevgili Boğalar 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş zamanları, astrolojik olarak sizlerin eğitim, iş hayatınız, ihtisaslaşma konuları, işe hazırlık dönemi, iş arama anlamında etkili, gayet olumlu, disiplinli hareket ettiğiniz, sorumluluklarınızın farkında olduğunuz bir zaman dilimidir. Yolculuklar iş veya eğitim maksatlı yapılır, prensipler çerçevesinde hareket edilir, hayata daha ciddi anlamda yaklaşılır. Kendimizi geliştirmek için bilgileniriz ve hayatın ciddi yüzünün farkına varırız. Yaşam felsefemize göre dünyayı, kainatı ve hayatı özümsemek isteriz. Sorumluluklarımızın farkında olduğumuz bu dönemde iş kurmak veya işimizi sağlam bir temele oturtmak için çaba sarfederiz.


Güneş-Oğlak burcu dönemlerinde Satürn transitinin önemi büyüktür. Satürn Akrep burcunda ilerlediği için, bizler de hem ilişkimizi hem iş ortaklığımızı bu süreçte gözden geçirerek, birbirimizle bütünlük duygusu içinde hareket etmeliyiz. Eğer partnerimiz veya iş ortağımızla aramızda mali, hukuki sorunlarımız varsa, bunları yasal yollarla çözmeye çalışmalıyız. Eğer bir iş kurmak istiyorsak veya kurmuşsak, birbirimizle güç birliğinde bulunmalıyız. Bugüne kadar edinilmiş deneyimlerimiz bir alanda ifade edebilmek için sabırlı ve disiplinli çalışmalıyız. Bu süreçte pratik düşünmek, ilerinizi bir sisteme oturtarak ilerlemek, kurallara riayet etmek ve dürüst bir şekilde davranmak esastır. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#3


İKİZLER

Sevgili İkizler, 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş seyri, astrolojik olarak hayata gerçekçi bir şekilde bakıldığı, sorumluluk çerçevesinde hareket edildiği zamanlardır. Bu süreç, eşiniz veya partnerinizin iş hayatı, mali durumu, ortak kazançların dürüst bir şekilde pay edilmesi, birbirinize duyduğunuz sadakat tümüyle önemli hale gelir. Hem iş konuları üzerinde birlikte gözden geçirmelerde bulunulur hem de birbirinizle olan birlik ve bütünlük duygunuz gözden geçirilir. Eğer bu anlamda bir problem varsa ve bunlar bir türlü düzeltilmiyorsa, iki kişinin de oturup saygı çerçevesi içinde bunları ele almaları mutlaka gerekir. Çünkü birlikte bir hayat sürdürülecekse, sorunların üstünün kapatılması pek hayra alamet değildir. Burada önemli olan her iki kişinin de nelere önem verdikleri, değerleri, ilkeleri, prensipleridir. Bu olgular çerçevesinde eğer bir çıkar ilişkisi, bağımlılık veya zoraki bütünlük söz konusuysa hır gür çıkması veya tarafların birbirine kin duyması mümkündür.


Kendi hayatını yönlendiremeyen, kendi ilkelerine sadık olmayan, parasını kazanmayan, işine gücüne sahip çıkmayan biriyle yola devam etmek mümkün değildir. Böyle ilişkisi olanlar bu dönemde oturup iyice düşünmeli dürüstçe yüzleşmelerde bulunmalıdırlar. Güneş-Oğlak sürecinde, iş hayatınızla ilgili hedefler belirlerken, maddi açıdan rahatlık ve güvenilirlik gayet kıymetlidir. İş ortaklığında da aynı ilkeler geçerli olacaktır. Hukuki ve yasal haklarınızın farkında olmak gerekir. İnsanın kendine ait doğasını, bir başka kişiyle çıkarlarını gözeterek kurgulamaya çalıştığı bu dönem aslında her anlamda bir test zamanıdır. Bu testten başarıyla geçebilmenin yolu, ilişkideki istikrar, güven olgusu ve dürüstlüktür. Bugüne dek bu sağlanmışsa, her türlü sorun kolaylıkla çözülür. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#4


YENGEÇ

Sevgili Yengeçler 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş dönemini önce astrolojik açıdan genel anlamıyla ifade etmek istiyorum. Bu dönem ilişkinizle alakalı konularda, kendi öz kimliğiniz ile partneriniz arasındaki farklılıkların belirgin hale geldiği zamanlardır. İlişkideki yerinizi oluşturabilmek için bir takım yenilgiler, belirsizlikler yaşanması ihtimali her zaman vardır. Her iki kişi de bu dönemde birbirine karşı açık ve dürüst şeklide yanaşabilirse, dış veya iç baskılarla el ele verilerek sorunlar çözülürse gayet faydalı olur. Genelde Oğlak süreçlerinde çok fazla duygusallık yoktur. Kararlar verilir, bir amaç üzerinde sağlam bir şekilde yürünüp yürünmediği hususları dikkate alınır. İlişkide sabırlılık esastır. Yani her iki tarafın da, bu beraberliğe duyduğu saygı ve sorumluluk hissiyatı kıymetlidir. Bir de dikkat edilmesi gereken husus, bu beraberliğin her iki kişi için de gerçekçi ilkelere dayanmasıdır. Yani birlikte olunur ama bu geçici bir heves veya sadece hayali bir takım durumlara bağlı olmamalıdır. Gerçekleşebilir ve ciddiyete dönüşebilir bir ilişki olması gerekir.


Bu dönem, ilişkisi sağlam temele oturmuş çiftlerin, ortak sorumluluklarının farkında olarak değerlendirmede bulundukları süreçtir. İlişkisi sorunlu olanlar, hem kendilerine hem de partnerlerine karşı saygılı davranmalarında yarar vardır. Gerektiğinde her iki kişi de oturup düşünmeli, kendine doğru geleni yapmak isterken, partnerin de kendine göre doğruları olduğunu hesaba katmalıdır. Karamsar düşünmemeli, ancak ilişkide güven ve istikrar mutlaka ön planda tutulmalıdır. İlişkisi olmayanlar bu süreçte genel olarak mesleki statüsü ve geleceği olan, dürüst ve güvenilir kişilere yönelirler veya bu nitelikte kişileri kendilerine doğru çekerler. Bu bir test dönemidir demiştik. Güneşin karşıt burcunuzda ilerleyişi, çiftler arasındaki ilişkinin niteliğini gözden geçirme anlamında, gayet kıymetli bir dönem diyebiliriz. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#5


ASLAN

Sevgili Aslanlar, 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş etkisini, önce genel yansımaları çerçevesinde bir gözden geçirelim ve dönemin neler içerdiğine bir bakalım. Bu süreçte çalışma hayatımızdaki sorumluluklar bir hayli yoğun şekilde kendini hissettirir. İşimiz, yaşantımızda, günlük hayattaki uğraşılarımızda, saygınlık, statü, titiz çalışma, güvenilirlik olguları bir hayli önem kazanır. Para kazanmak, başarılı olmak, başarılı işler çıkarmak arzumuz yoğundur. Düzenli ve planlı bir şekilde çalışmamız veya bu türden işlere yönelmemiz gerekebilir. İşimize düşkünlüğümüz liderlik arzumuz, çevrenizdeki kişilerle olan irtibatlarımız tümüyle kıymetlidir. Eğer kişisel anlamda fazla sıkıntıya, sürekli ciddi çalışmaya, sorumluluk almaya hevesli bir Aslan değilseniz, bir hayli sıkılabilirsiniz. Kurallara uymak zorunda kalmanız, hayatın keyifli yanlarını istemekten ziyade işe odaklanmak zorunda kalmanız fiziksel ve psikolojik anlamdaki sağlığınızı bozabilir. Bunun nedeni emir altında çalışmaktan veya bir şeyi yapmaya zorlanmaktan dolayı yaşanan gerginliktir.


Aslanlar genel olarak, başkalarının emri altında veyahut kendilerine şunu yap, bunu yap denmesinden hoşlanmadıkları için, bu süreçte iş yerinde bazı kişilerle zaman zaman sorunlar yaşayabilirler. Genel olarak devlet statüsünde, yöneticilik, Yapılandırma, inşa etme, öğretme anlamındaki meslekler daha fazla ön plandadır. Hayatınızı garanti altına almanın yollarını ararsınız. Bu dönemde verimli ve üretken, parasal anlamda kazanç getiren işlere yönelirsiniz ancak çalışma şartları yorucu olabilir. Umutsuzluk, karamsarlıktan uzak durmakta yarar vardır. Yapılması gereken, en azından bu bir aylık dönemde, işinize gücünüze odaklanmak ve sıkı çalışmaktır. Güneş yönetici gezegeniniz olduğuna göre kendinize güvenmekten asla vazgeçmeyiniz. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#6


BAŞAK

Sevgili Başaklar, 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında aşk evinizde ve Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürecek Güneş, aşk denilen duyguyu gelir geçer bir hal olmaktan ötelere taşır. Çünkü aşk olgusunda öyle fazla sorumluluk almak veya ilişkiyi illaki ciddiyet boyutuna getirmek gerekmez. Yaşanır, hazzı duyulur, biter veya devam eder. Amma velakin, Oğlak burcunda ilerleyen Güneş süreçlerinde Başaklar ilişki konusunda bir hayli titiz düşünürler. Birlikte oldukları kişinin iş hayatındaki konumundan, nasıl bir aile içinde yetiştiklerinden, bugüne dek kurdukları ilişkilerine kadar her şeyi bilmek isterler. Tabii ki bu süreçte başlayan aşklarda böylesi bir titizlenme, karşınıza çıkan partnerin kişiliğine uygun değilse, sizi fazla ağır ve ciddi biri olarak görmesi mümkündür. O nedenle dozunu iyi ayarlamakta yarar görüyorum. Aşk hayatında sorunları olanların bu dönemde bir hayli ciddi düşüneceklerini ve problemleri çözmeye çalışacaklarını söyleyebilirim.


Çünkü bunu yaptıkları zaman, o ilişkide kendilerini rahat hissetmeyecekler, hayattan da zevk almayacaklardır. Sadece Aşk hayatımız değil, bu dönemde varsa eğer çocuklarımızla alakalı konularda da sorumluluklarımız önem arzeder. Onların ilişkileri, hayata bakış açıları, hobileri, uğraşıları, iş hayatları Başak anne ve babalar için önem arzeder. Bu dönemde genelde işe dönük çalışmalar, uğraşılar bir hayli yoğunlaşır. Kişi eğer düzenli bir gelire sahipse, belki uçarı ve sınırları aşacak şekilde değil ama, yine de kaliteli, seçkin bir şekilde kendini huzurlu hissettiren aktivitelere yönelebilir. Bu süreçte kişi hayatı önemser, yapmacık hareketlerden hoşlanmaz. Duygularını kontrol altında tutabilir fakat ilişkisine ve partnerine güveni tam ise, tüm sadakatiyle olan sarılır. Uzun vadeli hedefler belirler. Geçmiş ilişkilerinden dersler aldığı için, bu sefer yaş tahtaya ayak basmaması gerektiğini bilir. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#7


TERAZİ

Sevgili Teraziler 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş, ailevi değerlerin bir hayli önemsendiği ve sorumluluk duygusu içinde hareket edildiği zamanlardır. Problemlerin üstesinden gelebilmenin yolu, kişinin kendine olan saygısına bağlı olup, ailesine duyduğu sevgiyle de iç içedir. Eğer bu enerji süreci başladığında aranızda problemler varsa, bunların saygı, sevgi ve güven içinde halledilmesinde yarar var. Yoksa, yarattığınız buz dağlarının ardında birbirinizi görmeniz zor olur. Bu süreç aile birliğinin kurulması veya kurulmuş birliğinin sürekliliğinin sağlanması yönünde de kıymet taşır. Ev alanında onarım faaliyetleri, inşa süresi, yapının güvenliği bilhassa önemlidir. Buna göre aksaklıklar tamir edilmeye çalışılır. Güneş astrolojik olarak kişinin parlaklığı, sıcaklığı, kendisini ifade gücüdür. Sağlıkla birebir alakalıdır. İşte bu dönemde sizlerin de sağlığınıza özen göstermeniz, ev alanı içinde huzur olgusunu bizzat temin etmeye çalışmanız yararlı olur.


Karmaşık, herkesin birbirinden ayrı havalarda olduğu bir evde mutlu olmak kolay değildir. Sizler bu süreçte ileriye yönelik hedeflerinizi bilhassa aileniz ve yuvanızla alakalı konularda belirlemek için iş hayatınıza bilhassa önem vermelisiniz. Çalışmıyor, emekliye ayrılmış biriyseniz, o zaman da kendinize zaman ayırmayı, dinlenmeyi, hobiler edinmeyi, eski dostlarınızla, arkadaşlarınızla bir araya gelmeyi denemelisiniz. Dostlarınızı evinizde ağırlayabilir, onlarla eskileri yadedebilirsiniz. Genç yaşta iseniz, aile büyüklerinizin üzerinizdeki baskıları sizi bu dönemde bir hayli yorabilir. Sıkıntılarınızı uygun bir dille ifade etmenizde yarar var. Bu dönem bir ev almak, geleceğinizle ilgili yatırım hususlarında düşünmek anlamında da etkilidir. Ancak risk altına girmemek de fayda vardır. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#8


AKREP

Sevgili Akrepler 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş dönemi, astrolojik genel anlamı bakımından ele aldığımızda, yeteneklerimizin bir alanda ifade edilmesi, sorumluluk sahibi olma, aklımızın kıvrımlarında çoğu zaman ciddi düşüncelerin yer aldığı bir süreçtir. Güven olgusunun öne çıktığı, yakın çevremizdeki büyüklerimizle irtibatımızın yoğun olduğu bu zaman diliminde çalışkanlık, kendimize ve başkalarına saygı göstermek, ne olduğumuzun ve ne olacağımızın bilincinde ilerlemek yararlıdır. İster istemez her şeyin ciddiye alınması ve ciddiyetle üzerinde durulması gerekebilir. Özgürlüğümüz kısıtlanabilir.


Çünkü işimiz başımızdan aşkın olabilir. Bir mesele üzerinde konuşurken veya anlaşmaya çalışırken karşımızdaki kişiye duyduğumuz saygı ve güvenilirlik unsurları bir hayla önemsenir. Bir iş görüşmesinde, eğitim hayatında nerede olursak olalım, insanların da bu ciddiyette hareket ettiklerine genel olarak şahit oluruz. Ne de olsa bu enerji tüm burçların farklı alanlarda, farklı konularda disiplin altına alındıkları bir dönemdir. Biz de disiplinli hareket etmek zorunda kalabiliriz. Okulda derslerimize, iş yerinde görevlerimize, çevremizde insanlara önem vermek, uzun vadeli amaçlar belirleyerek çalışmak esastır. Para kazanmak, geleceğin garanti altına alınması, ilişkimizdeki saygınlık, beraberliğimizin bizim hayatımızdaki önemi gibi bir sürü olgu bu süreçte gözden geçirilir.

Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#9


YAY

Sevgili Yaylar 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş astrolojik açıdan bu sürecin, maddi ve manevi anlamda kendimizi garantiye alma isteğimizin yüksek olduğu bir dönemdir. Çalışanlar, maaş artışlarıyla ilgili otoritelerin vereceği kararları beklerler veya konumları gereği görüşmelerde bulunabilirler. Eğer artışlar uygun oranda değilse rahatsızlık duyabiliriz ancak işimizden ayrılmak veya risk altına girerek, sırf bu nedenle işten ayrılmak istemeyiz. Ancak ne kazanacağımızı da bilmek isteriz. Eh bu da gayet doğaldır. Bu süreçte iş sorunu olanların, ekmeğini mutlaka kazanmak zorunda olanların iş arayışlarını yetenekleri çerçevesinde sürdürmelerinde yarar var. Çünkü zaman, her burç mensubu için çalışmanın, disiplinin, kariyer hayatının, toplum içindeki yerimizin önemsenmesi vaktidir. O zaman bu enerjiden bu türden bir girişim için faydalanabiliriz. Sürecin kendi içindeki bir başka özelliği, insanın hem işini hem işinden elde ettiği gelire göre, hayata bakış açısını belirlemesidir.


İşiniz varsa, eh bütçenizde bir sorun yoksa kendinizi gayet huzurlu ve güvende hissedersiniz. Tam tersi bir durumda ise, bir hayli karamsar, maddeci, üç kuruşun bile hesabını yapan kişi haline gelirsiniz. Allahtan ki, Oğlak burcu süreçlerinde abartı yoktur. O yüzden bu haliniz vehim sonuçlar doğurmaz ama bir hayli rahatsız eder. Genel olarak yönetici veya lider pozisyonundaki işleri tercih edeceğiniz bu dönemde, isminizi duyurmak ve mali açıdan kuvvetli bir konumda bulunmak sizin için bir hayli önemli hale gelir. Ancak Yaylar denetim altına alınmaktan pek hoşlanmazlar. Onun için, bu süreçte kendi işini kurmak ve büyütmek isteyen Yaylara sıklıkla rastlarız. Yaylar genelde eli açık kişilerdir. Güneş-Oğlak burcu süreçlerinde ise, tam tersine verimli hale getirmek. Onun içindir ki, parayı tutmak ve gereksiz harcamalardan uzak durma anlamında sizin için faydalı diyebiliriz. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Papatya

Men sebete nebete...
Süper Moderatör
Katılım
6 Ags 2012
Mesajlar
22,804
Beğeniler
6,468
Şehir
Seattle.
#10


OĞLAK

Sevgili Oğlaklar 21 Aralık saat 13:12-19 Ocak 2013 saat 23:52 arasında burcunuz üzerinde seyrini sürdürecek Güneş, astrolojik manası gereği, siz Oğlakların, yeni bir yaşa merhaba demeleri ve hayat yolunda yeni bir sayfa açmaları olarak tanımlanabilir. Oğlak burcu zodyakta onuncu burç olarak yer alır fakat takvimsel olarak baktığımızda yılın ilk burcudur. Başta sizler olmak üzere, tüm burçlar için yeni kararların alınmasında heveslilik yaratıcı Ocak ayı sorumluluklarımız çerçevesinde hayata bakış açımızdır. Yaşam Oğlaklar için ruhsal manada bilgelik kazandırıcı, fiziksel manada ise gençleştirici bir olgudur. Belki de meşakkatli hayat yolculuğunun ödülü bu olmalı. Bu bir aylık süre, form kazandırıcıdır. Bunu ister bedensel ister hayatınızı düzenleme anlamında ele alın fark etmez. Çünkü Satürn yönetimindeki Oğlaklar bu yıl artık daha güçlü bir şekilde yaşama katılmaktalar.


Akrepte ilerleyen Satürn sizleri toplumsal ilişkilerde bütünleşmeye, kendiniz adına idealler belirlemeye ve büyük dönüşümünüz fırsatlar sunmaya başladı bile. Bu yol uzun ama iki yıl sonra geriye dönüp baktığınızda hakikaten temeli sağlam olan bir yapının yavaşça fakat güçlü bir şekilde inşa edildiğini göreceğiz. Sizler Güneş-Oğlak burcu geçişinde kendinize, yaşamınıza, önem verdiğiniz her şeye, mantıklı bir şekilde bakabilme gücü kazanacaksınız. Mükemmeliği, disiplini, pratik olmayı, sabırlı ve planlı ilerlemeyi seven Oğlaklar, kendi hayatlarını yönlendirmeyi bildikleri gibi, başkalarına da örnek olacaklar. Zirveye kendinden emin adımlarla ulaşırken, sadece iş hayatına değil, kendinize de özen göstererek, özel molalar vermeyi unutmayınız. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

 

Benzer konular

Top