Hataların Düzeltilmesi

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,248
Takım
GALATASARAY
#1
Hataların Düzeltilmesi

Vergi hatalarını düzeltme yetkisi VUK’ nun 120’nci maddesi ile vergi dairesi müdürüne verilmiştir. Bu nedenle vergi hataları ancak vergi dairesi müdürü tarafından düzeltilir.
İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları vergi dairesince re’sen düzeltilir. Ancak tereddütlü konularda vergi hatalarının inceleme yapıldıktan sonra düzeltme konusu yapılmaktadır.
Vergi hataları düzeltme fişi ile düzeltilir. Düzeltme sonucunda, mükellef aleyhine bir hatanın söz konusu olması durumunda fazla tahsil edilen vergi mükellefe iade edilir. Düzeltme fişinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde mükellefin vergi dairesine müracaatı halinde fazla tahsil edilen verginin iadesi yapılır. Bu süre içinde mükellefin müracaat etmemesi halinde iade yapılmaz. Fazla verginin tahsil edilmemiş olması halinde ise fazla istenen kısmın terkin işlemi yapılır, yani kayıtlardan düşülür. Hazine zararına yapılmış bir hata bulunması halinde, eksik istenen vergi ihbarname ile tarh edilmek suretiyle mükelleften istenir. Düzenlenen düzeltme fişinin bir örneği ihbarname ile birlikte mükellefe tebliğ edilir.
Mükellefler kendi aleyhlerinde yapılan düzeltme işlemleri üzerine süresi içinde vergi mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.
Mükellefler tarafından yazı ile vergi dairesine müracaat edilmek suretiyle vergi hatalarının düzeltilmesi istenebilir. Mükelleflerin düzeltme talebinin reddedilmesi halinde vergi mahkemesine müracaat hakları mevcuttur. Ancak bu, düzeltme talebinin dava açma süresi içinde yapılmış olması halinde geçerlidir. Vergi mahkemesinde dava açma hakkı geçtikten sonra mükelleflerin vergi dairesinden düzeltme talebinde bulunmaları ve bu talebin de reddedilmesi halinde ancak şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına başvurulması gerekir.
Maliye Bakanlığının da ret kararı vermesi üzerine dava açma süresi içinde idari yargı konusu yapılabilir. Maliye Bakanlığınca düzeltme talebinin kabul edilmesi durumunda düzeltme işlemleri yine ilgili vergi dairesi müdürlüğünce yapılır.
Vergi hatalarının düzeltilmesi 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde yapılabilir. Zaman aşımı süresi geçtikten sonra düzeltme işlemi yapılamaz. Ancak düzeltme işlemlerinde;
-Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde vergi hatasının yapıldığı,
-İlân yolu ile tebliğ edilerek itirazsız kesinleşen vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;
-İhbarname ve ödeme emrinin ilân yolu ile tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı kanuna göre haczin yapıldığı;
tarihten itibaren zamanaşımı süresi bir yıldan az olamaz.
Örneğin 5 yıllık zaman aşımı süresi 31.12.2006 tarihinde dolan bir vergi ile ilgili olarak tarh ve tebliğ işleminin 25 Mayıs 2006 tarihinde yapılmış olması ve yapılan söz konusu tarh işleminde de vergi hatasının bulunması halinde, vergi hatasının düzeltilmesi bakımından zaman aşımı süresi 31.12.2006 tarihinde değil, hatanın yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonrasına rastlayan 25 Mayıs 2007 tarihinde sona ermiş olacaktır.
Yine, 17 Haziran 2006 tarihinde ilân yolu ile yapılan tebligat sonucunda ve dava açma süresi geçtiği halde dava açılmaksızın verginin kesinleşmiş olduğu ve kesinleşen vergi için mükellefe 27 Ağustos 2007 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edilmiş olduğunun kabul edilmesi ve söz konusu tarhiyatta da bir vergi hatasının mevcut bulunması halinde, düzeltme zamanaşımı süresi 27 Ağustos 2008 tarihine kadar uzamış olur.
 

Benzer konular

Top