Hayat Kulsaldır, İntihar Cinayettir

yaren*

Herşey olması gerektiği gibi ;)
Özel üye
Katılım
24 Hzr 2011
Mesajlar
10,073
Beğeniler
114
Şehir
Kimseye ihtiyacım yok ben kendime bile fazlayım...
#1
Muhterem Müslümanlar!

Allah (cc) tarafından ”en güzel biçimde yaratılan”1 ve “çok şerefli kılınan”2 insanın hayatı büyük bir imtihandır. “O, hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için, ölümü de hayatı da takdir edip yaratandır.”3 Bu ölüm gerçeği karşısında insan bilmelidir ki gerçek ve tükenmez hayat ahiret hayatıdır.4 Dünya hayatı ise geçici, oyalayıcı olup esasen bir imtihan sürecinden ibarettir.5 Bu hayat imtihanında başarılı olabilmek için Cenab-ı Hak insana; gören göz, işiten kulak, anlayan gönül ve düşünen akıl gibi lüzumlu tüm yetenekler ve sayısız nimetler vermiştir.

Değerli Mü’minler!


Hayat kutsaldır ve Allah’ın bir ihsanıdır. İntihar ise cinayettir ve büyük günahlardandır. İntihar; Kişinin kendi hür iradesiyle ölümü seçip istemesi ve sonuçlarını bilerek kendisini öldürmesidir.

Kişinin haksız yere başkasını öldürmesi gibi6 kendi canına kıyması da kesin olarak yasaklanmıştır. Hatta intiharın başkasını öldürmekten daha büyük bir suç olduğunu ileri süren âlimlerimiz de vardır.

Ayrıca “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” mealindeki ayette kişinin kendi ölümüne yol açacak davranışlara girişmemesi gerektiği belirtilmiştir.

“Rasül-ü Ekrem Efendimiz, “Kim kendisini bir şeyle öldürüp (intihar ederse) kıyamet günü o şeyle azab verilir” ( Buhârî, Eymân 7) buyurmuş ayrıca, intihara karşı tavrını göstermek için intihar eden bir kimsenin cenaze namazına katılmamıştır;7 ama ashabına kılmalarını söylemiştir.

Kişinin, Allah’ ın bir emaneti olan kendi canı üzerinde tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Büyük acı ve ızdıraplar içerisinde kıvranan insanlar için bile intihar meşru bir yol değildir. Hz. Peygamber, gerek geçmiş ümmetlerden gerekse kendi sahabeleri arasından bazı örneklerle bu hususa dikkat çekmektedir.8

Günümüzde intihar faktörleri arasında en önemli yeri maddi ve manevi kayıpların veya kayıp tehditlerinin yer tuttuğu bilinmektedir.

Dünya sağlık teşkilatının kayıtlarına göre ülkemizde intihar hadiseleri görülmekle birlikte özellikle batı toplumlarında intihar sosyal bir afet halini almıştır.

O halde değerli kardeşlerim; Dünyaya gönderilişimizin hikmetini, nereden geldiğimizi, ne için geldiğimizi, nereye ve ne için gideceğimizi iyi düşünelim. Hayatın her saatini ilahi rıza doğrultusunda değerlendirelim. Fırsat elden kaçmadan ve ecel gelip çatmadan, yarın ölecekmiş gibi ahiret için hazırlanalım. Kur’a n ve sünnet yolundan ayrılmayalım.

1. Tin 4
2. İsra 70
3. Mülk 2
4. Ankebut 64
5. Bakara 85
6. İsra 33
7. Müslim cenaiz.107
 

Benzer konular

Top