Hayvanlar Coğrafyası-Zoocoğrafya

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1
Hayvanlar Coğrafyası- Zoocoğrafya
Temel Britannica

Zoocoğrafya, yeryüzündeki canlıların coğrafik dağılımını ve ilişkilerini konu almakla birlikte bunu geçmişten başlatıp evrim süreci içinde coğrafik hareket ve değişimlerle bağdaştırarak bugüne taşımaya çalışan coğrafyanın alt bilimidir.
Hayvanların dağılımlarını inceleyen zoocoğrafyacılar yeryüzünü altı büyük bölgeye ayırır*lar. Bu bölgeler genellikle hayvanların kitle*sel olarak yayılmasını sınırlayan fiziksel en*gellere göre belirlenmiştir. Bundan ötürü her bölgenin az ya da çok kendine özgü tipik hayvanları vardır.

1. Palearktik bölge, Avrasya'nın Himalaya Dağları'nın kuzeyinde ve batısında kalan bö*lümü ile Afrika'da Sahra Çölü'nün kuzeyinde kalan kesimi kapsar. Kirpiler ve yaban domu*zu bu bölgede görülen tipik hayvanlardır.

2. Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyindeki böl*geler Etiyopyen bölge içinde kalır. Bazı uz*manlar Arabistan Yarımadası'mn güneyini de bu bölgeye katar. Etiyopyen bölge şempanze ve gorillerin yanı sıra aslanların, zebraların ve zürafaların da doğal yaşama ortamıdır.

3. Oryantal bölge, Asya'da Hindistan Yarımadası'nı, Çin'in güneyini, Güneydoğu Asya' yı ve Doğu Hint Adaları'nın batı bölümünü kapsar. Bu yöreler iri kaplanların ve Asya gergedanlarının anayurdudur. Asya fili ve gibonlar ormanlarda, orangutan ise, bu böl*genin iki büyük adası olan Sumatra ve Borneo'da yaşar.

4. Avustralyen bölge, Avustralya kıtasının yanı sıra Tasmanya, Yeni Gine ve Doğu Hint Adalan'nın doğu bölümünü kapsar. Kanguru ve koala gibi keselilerin büyük bölümü bura*larda yaşar. Yumurtlayan memeliler ise yalnız bu yörelerde görülür.

5. Nearktik bölge, Kuzey Amerika'nın Orta Amerika dışında kalan bölümü ile Grönland Adası'ndan oluşur. Misk sıçanları, rakunlar, iki yabanıl koyun türü ve Amerika antilopları bu bölgenin tipik memelileridir.

6. Neotropikal bölge, Orta ve Güney Amerika'yı kapsar. Dişsizler, lamalar ve vampir yarasalar bu bölgeye özgü memelilerdir.

Zoocoğrafya bölgelerinin kesin sınırları yoktur. Puma ve pars gibi birçok hayvan birkaç bölgede bulunabilir. Ama zoocoğrafyacılar yeryüzünü bu biçimde bölgelere ayıra*rak, birçok hayvan grubunun dağılımını belirleyebilmektedirler .
Memelilerin dağılımı yaşadıkları ortama göre de gruplanabilir. Tundra ve buzların bulunduğu Kuzey Kutup Bölgesi'nde kutup ayıları, kutup tilkileri, lemmingler, misk öküzleri ve rengeyikleri yaşar. Bu hayvanlar soğuk havaya ve mevsimlere göre besinlerin kıtlaşmasına değişik biçimlerde uyarlanmıştır. Yeryüzünün kuzeyini çevreleyen kanşık iğne-yapraklı ağaçlardan oluşan orman kuşağı ise sansar, volverin ve sığın gibi memelileri barındırır.
 

Benzer konular

Top