Hoca Ahmet Fakih

jeriko

Özel Üye
Özel üye
Katılım
4 Ksm 2008
Mesajlar
5,523
Beğeniler
57
Şehir
Anadolu (bu kadar ayrıntı iyi)
#1
Hoca Ahmet Fakih ( .... - .... )

Hoca Ahmet Fakihin Horasandan geldiğini, medrese eğitimi gördüğünü, fıkıhdaki üstün bilgisinden dolayı kendisine fakih denildiğini, İran Edebiyatına vakıf olduğunu ve pek çok kerametinin bulunduğunu Menakıbül-Arifin, Bektaşi Vilayetnameleri, Menakıb-ı Hace Fakih Ahmet ile Seyyid Harun-ı Veli menakibinden öğreniyoruz.

Ahmet Fakih, Hicri 618 tarihini taşıyan türbe kapısı üzerindeki kitabesinde de pek ulu, pek büyük bilgin, üstün ibadet sahibi, meczupların efendisi, doğnun ve batının kutbu olarak övülmektedir. Eflaki de, Fakih Ahmetin Sultanül Ulema Baha Veledin talebelerinden olduğunu, ondan fıkıh dersi alırken cezbeye tutulduğunu, kitaplarını ateşe vererek dağlara çıktığını, Baha Veledin vefatından sonra Ahmet Fakihin Konyaya döndüğünü bilginlik illetinin kendinden gitmesi için kırk yıl mücadele ettiğini ve pek çok keramet ızhar ettikten sonra, 1221 yılında vefat edip cenazesini Mevlananın kıldırdığını anlatır.

Halbuki 1221 yılında Sultanül Ulema henüz Konyaya gelmiş değildir. Pek haklı olarak İ. Hakkı Konyalı eflakinin pek büyük bir hataya düştüğünü ve Çarhname isimli eserin sahibinin başka bir Ahmet Eflaki olması gerektiğini savunur. Büyük Türk Klasiklerinde şu bilgi verilmektedir. Ahmet Fakihin talebelerinden Şeyh Aliman Abdalda Fakih adına Konyada 1288 yılında bir mescid yaptırmıştır. Fakihin sandukası buradadır. Bu gün Ahmet Fakih türbesi ve mescidi, Konyada Hoca Fakıh semtinde bulunmaktadır.
 

Benzer konular

Top