İbadet nedir? İbadetin kapsamı nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Katılım
16 Mrt 2009
Mesajlar
23,140
Beğeniler
322
Şehir
Türkiye
#1


İbadet nedir?
Sözlükte; boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek anlamına gelir. Terim olarak ise: Allah'a saygı, sevgi, şükür ve minnet duygularını ifade etmektir. Kişinin inancını davranışlarına yansıtması, Allah (c.c.)'ın razı olduğu işleri yapması, razı olmadığı işlerden de uzak durmasıdır.
İnsanlar, nasıl ibadet edeceklerini kendi akıl ve iradeleri ile bilemezler. Bunun için Allah (c.c.), peygamberler vasıtasıyla razı olduğu ve rıza göstermediği davranışları bildirmiştir. Peygamberler de ibadetlerin uygulanması hususunda örnek olmuşlardır. Dinimizde namaz kılmak, oruç tutmak gibi belirli zaman dilimlerinde yapılan ibadetlerin yanında, diğer varlıklara yararlı olmak, faydalı ve güzel işler yapmak gibi insanın kendi iradesine bağlı davranışları da ibadet sayılmıştır. Aç bir hayvanı doyurmak, okumak, evin geçimi için helal yoldan para kazanmak gibi.
Dinimiz davranışların yanında niyete de önem verir. Niyet bir işi yaparken güdülen amaç anlamına gelir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde "Ameller niyetlere göredir"... (Sahih-i Buhari, iman 41) buyurarak niyetin önemine işaret etmiştir. Bundan ötürüdür ki: İnsanın yaptığı amel, ibadet kişinin niyetine göre Allah (c.c.) katından reddedilir veya kabul görür.


İbadetin kapsamı nedir?

İslam dininde insan davranışlarının ibadet olarak adlandırılmasının iki yolu vardır. Birincisi insanın Allah (c.c.) için yapmış olduğu davranışlarından oluşan ibadetleri, ikincisi ise; diğer insanlar, canlılar ve çevresi için yapmış olduğu davranışlardan oluşan ibadetleridir. Birinci yoldaki davranışların yapılmasını Allah (c.c.) emretmiştir. Bunlar; Kelime-i Şahadet, namaz, oruç, zekat, hac vb. Bunlar aynı zamanda İslam dininin temel ibadetleridir. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): "İslam beş şey üzerine kurulmuştur...." (Sahih'i Buhari, iman 1) Diye başlayan hadisinde bu ibadetlere işaret etmiştir. Bu ibadetleri yerine getiren Allah (c.c.)'a karşı sorumlu olduğu kulluk görevini yerine getirmiş olur. Aynı zamanda bu temel ibadetler, insanı ikinci yoldaki istenilen güzel davranışlara yöneltir.
İkinci yoldaki davranışların ibadet değeri kazanması, yine dinin koyduğu ölçülere uyulduğu oranda olur. Örneğin; din insanın her işinde dosdoğru olmasını emreder. "...Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.." (Hûd suresi, 12. ayet). Diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de bu emre uyarsak davranışlarımız ibadet değeri kazanır. Yine komşuya, eşe, dosta güler yüzlü olmamız tavsiye edilir. Bu bilinçle yapılan ve bize sıradan gelebilecek davranışlar bile ibadet hükmüne geçer. Susamış bir canlının susuzluğunu gidermek, bizden zayıf canlılara şefkat ve merhamet göstermek hep ibadet hükmündedir.
İslam insanı Eşref-ül mahlukat (yaratılmışların en üstünü, en şereflisi) olarak kabul eder. Onu bu unvanına uygun davranmaya teşvik eder. Kur'an-ı Kerim'de "...onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar...." (al'i İmran suresi, 191. ayet) ayeti ile insanın en tabi davranışlarının bile Allah'ı anmakla ibadete dönüştüğü vurgulanır.
Netice olarak insan kendisine bahşedilen bu unvana uygun davranışlar gösterirse Allah onun hiçbir davranışını zayi etmez. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilir. "Kim zerre miktarı hayır işlerse karşılığını görür" (Zilzal suresi, 7. ayet). İnsan bu bilinçle hareket etmeli, davranışlarını buna göre yapmalıdır.
İbadetlerde Hangi Amaçlar Güdülmeli?

İbadetler belli başlı olarak aşağıdaki amaçlar için yapılabilir.
Allah (c.c.)'a ibadete layık olduğu için ibadet etmek: Bu tür ibadetin amacı ne cenneti kazanmak ne de cehennemden kurtulmaktır. Bu amaçla yapılan ibadetler, derece bakımından en yüksek olanlardır.
Allah (c.c.)'ın emri olduğu için ibadet etmek: Allah insanı kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. Nitekim Kur'an da Allah (c.c.) "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" buyurmaktadır (Zariyat suresi, 56. ayet). Allah (c.c.) emrettiği ve bir görev telakkisi ile ibadet etmekte ibadetin ikinci derecesini oluşturur.
Allah (c.c.)'ın rızasını kazanıp cennete girmek ve cehennemden kurtulmak: Bu da ibadetlerin üçüncü derecesidir.
Allah (c.c.)'ın rızasını gözetmeksizin yalnızca dünya nimetleri elde etmek için insanlara iyi ve hoş görünmek amacıyla yapılan ibadetler Allah (c.c.) katında makbul olmayan ibadetlerdir.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesi​
 

Benzer konular

Top