İçilmesi Haram Olan İçecekler

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Katılım
5 Ags 2008
Mesajlar
61,909
Beğeniler
6,256
Takım
GALATASARAY
#1
İçilmesi Haram Olan İçecekler

(13) İçkinin Haram Oluşu

(27) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey müminler! Şarap, kumar, dikili taşlar şans okları, şeytanın işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?

Maide: 90-91

(28) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Bakara Suresinin sonunda bulunan faiz hakkındaki ayetler inince Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mescide çıktı ve bu ayetleri okudu. Peşinden şarabın ticareti yasakladı.”

Müslim (1580/70) Buhari (552) Ebu Davud (3490) Nesei (4679) Darimi (2/255) İbni Mace (3382) İbnu'l-Carud (576) Abdurrezzak (14852) Tayalisi (1402) Ahmed (6/46-100)

(29) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allah içkiyi, onun kazancını haram etti' buyurdu.”

Ebu Davud (3485) Ebu Nuaym (8/337-Hilye) Darekutni (3/7/21) Beyhaki (11049)
(14) Sarhoşluk Veren Her Şey Haramdır ve İçkidir

(30) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Her sarhoşluk veren içkidir ve her sarhoşluk veren haramdır' buyurdu.”

Nesei (5601-5602)
(15) Değişik İsimlerle de Olsa İçki İçmek Haramdır

(31) Ebu Amir veya Ebu Malik el-Eşari (Radiyallahu Anhuma) şöyle tahdis etti:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şüphesiz ümmetimden zina etmeyi, ipek elbiseler giyinmeyi, içki içmeyi, çalgı aletleri çalıp eğlenmeyi helal sayacak topluluklar olacaktır...' buyuruyordu.”

Buhari (5650) Hâkim (6754) Tabarani (3417-M. Kebir) Beyhaki (3/272-10/221)

(32) Ubade bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ümmetimden bazı insanlar içkiyi, kendileri isimlendirdikleri başka bir isimle içerler' buyurdu.”

İbni Mace (3385) Ahmed (5/318)

(33) İbni Muhayrız (Radiyallahu Anh), Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in sahabelerinden bir kişiden şöyle tahdis etti:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ümmetimden bir takım insanlar içkiyi isminin dışında bir isimle adlandırarak içeceklerdir' buyurdu.”

Nesei (5674)
(16) Çoğu Sarhoşluk Veren Şeylerin Azı da Haramdır

(34) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır' buyurdu.”

Ebu Davud (3681) Tirmizi (1927) İbni Mace (3393)

(35) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Her içki haramdır. Herhangi bir içkiden ferakın sarhoş ettiği içkinin bir avuç dolusu dahi haramdır' buyurdu.”

El-Ferak: Bu günkü kg hesabıyla 12 kilo 617 grama eşit bir ölçek birimidir.

Davud (3687) Tirmizi (1928) Ahmed (6/71/72) İbni Hibban (5383) Darekutni (4/255)
(17) İçkinin Haramlık Sebebi Onun Her Şerrin Anahtarı ve Bütün Habis Şeylerin Anası Oluşundandır

(36) Ebu'd-Derda (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Halilim (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana şöyle vasiyette bulundu:

‘İçki içme! Şüphesiz ki içki, her şerrin anahtarıdır.'

İbni Mace (3371) Albani (7211-Cami)
(18) İçki İçmenin Günahı

(37) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim dünyada şarap içer ve ondan tevbe etmezse, o kimse ahirette cennet şarabından mahrum bırakılır' buyurdu.”

Buhari (5640) Müslim (2003/77)

(38) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Yemenin Ceyşân şehrinden bir adam geldi ve Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e içmekte oldukları, mısırdan yapılan mızr isimli bir içkinin hükmünü sordu. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘O içki sarhoşluk veric midir?' dedi. Adam:

−Evet, dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Her sarhoşluk veren haramdır. Dünyada içki içen kimseye Allah Azze ve Celle ahirette “Tinetu'l-Habal”dan içirmeyi taahhüt etti' buyurdu. Sahabeler:

−Ya Rasulallah! “Tinetu'l-Habal” nedir? dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Ateş ehlinin terleridir veya usaresidir' buyurdu.”

Usare: İrin, ter vb. şeylerdir.

Müslim (2002/72)

(39) Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim içki içerse, o kimsenin kırk sabah namazını Allah kabul etmez. Ve o halde ölürse, ateşe girer. Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder. Bundan sonra tekrar içki içerse, o kimsenin kırk sabah Allah namazını kabul etmez. Ve o halde ölürse, ateşe girer. Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder. Bundan sonra tekrar içki içerse, Allah o kimsenin kırk sabah namazını kabul etmez. Ve o halde ölürse, ateşe girer. Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul eder. Bundan sonra tekrar dördüncü kez içerse, Allah o kimsenin kırk sabah namazını kabul etmez. Eğer tevbe ederse, Allah onun tevbesini kabul etmez ve kıyamet gününde ona Redgati'l Habâl Nehrinden içirir bu Allah'ın kendi üzerine aldığı bir haktır' buyurdu. Sahabeler:

−Ya Rasulallah! Redgati'l-Habâl nedir? dediler. Rasulullah :

−‘Ateş ehlinin usaresidir' buyurdu.”

Tirmizi (1924) Nesei (8/314) Ahmed 2/35) İbni Mace (3377) İbni Hibban (5357) Bezzar (3936-Keşf)
(19) İçki İçen Kimse Mümin Olarak İçmez

(40) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Zina eden bir kimse, zina ettiğinde mümin olduğu halde zina etmez. İçki içen bir kimse, içki içtiğinde mümin olduğu halde içki içmez. Hırsızlık eden bir kimse, hırsızlık ettiğinde mümin olduğu halde hırsızlık etmez. Yağma yapan bir kimse, insanlar kendisine yağma yaparken gözlerini kaldırıp baktıklarında mümin olduğu halde yağma yapmaz' buyurdu.”

Nesei (5675)
(20) Devamlı İçki İçen Kimse Puta Tapanlar Gibidir

(41) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Devamlı içki içen kimse, puta tapan kimse gibidir' buyurdu.”

İbni Mace (3375) Albani (677-Sahiha)
(21) İçki İçmek Fıtrata Muhalefet Etmektir

(42) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Miraca çıktığı gece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e şarap ve süt dolu iki büyük bardak getirildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail (Aleyhisselam) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e:

‘Seni fıtrata hidayet eden Allah'a hamd olsun. Eğer içkiyi alsaydın ümmetin yoldan çıkacaktı' dedi.”

Nesei (5673)
(22) İçki İçmek Yoldan Çıkmaktır

(43) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Miraca çıktığı gece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e şarap ve süt dolu iki büyük bardak getirildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail (Aleyhisselam) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e:

‘Seni fıtrata hidayet eden Allah'a hamd olsun. Eğer içkiyi alsaydın ümmetin yoldan çıkacaktı' dedi.”

Nesei (5673)
(23) İçki İçen Kimsenin Kırk Gün Namazı Kabul Olmaz

(44) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Herkim içki içer ve sarhoş olmazsa, içkiden bir şey onun içinde veya damarlarında bulunduğu müddetçe o adamın namazı kabul edilmez. Eğer içki üzere ölürse kâfir olarak ölür. Herkim içki içer ve sarhoş olursa, o kimsenin kırk sabah namazı kabul edilmez. Eğer içki üzere ölürse kâfir olarak ölür.”

Nesei (5684)
(24) Dünyada İçki İçenler Cennet İçkisi İçemeyeceklerdir

(45) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Herkim dünyada iken devamlı olarak içki içer olduğu halde ondan tevbe etmeden ölürse, o kimse ahirette içki içemeyecektir' buyurdu.”

Nesei (5689)
(25) İçkinin Elde Edildiği Maddeler

(46) Nu'man bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Buğdaydan içki yapılır, arpadan içki yapılır, hurmadan içki yapılır, kuru üzümden içki yapılır, baldan içki yapılır' buyurdu.”

Tirmizi (1934) Ebu Davud (3681) İbni Mace (3393) İbni Hibban (5382) Begavi (3010) Ahmed (3/343)

(47) Nu'man bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Üzümden içki yapılır, hurmadan içki yapılır, baldan içki yapılır, buğdaydan içki yapılır, arpadan içki yapılır kuru üzümden içki yapılır, mısırdan içki yapılır. Kuşkusuz ben her sarhoşluk veren şeylerden sizi nehyediyorum' buyurdu.”

Ebu Davud (3676) Tirmizi (1934) İbni Mace (3379) Ahmed (4/267-273) İbni Hibban (5398)

(48) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e el-Bit'u içkisi hakkında sorulduğunda bu el-Bit'u içkisi balın nebizidir. Yemen ahalisi onu içerdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sarhoşluk veren her içki haramdır' buyurdu.”

Buhari (5647) Müslim (2001/67) Ebu Davud (3682)

(49) Said bin Ebu Bürde babası ve dedesinden şöyle tahdis etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebu Musa el-Eşari ve Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anhuma) 'yı Yemen'e gönderdiğinde onlara:

‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyici olun, nefret ettirici olmayın ve birbirinize uygunluk gösterin birbirinizle ihtilaf etmeyin' buyurdu. Ebu Musa (Radiyallahu Anh):

−Ya Rasulallah, biz bir arzda olacağız ki orada el-Bit'u denilen baldan yapılma bir içki ve el-Mırz denilen arpadan yapılma bir içki bulunmaktadır bunun hükmü nedir? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sarhoşluk veren her içki haramdır' buyurdu.”

Buhari (6089-6090) Müslim (1733/7)
(26) Şüpheli İçecekleri Terk Etmenin Gerekliliği

(50) Ebi'l-Havra es-Sa'di dedi ki:

“Ali (Radiyallahu Anh)'ın oğlu Hasan (Radiyallahu Anh)'a deden Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den hangi hadisi ezberledin? dedim. Hasan (Radiyallahu Anh):

−Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den:

‘Seni şüpheye düşüren şeyi, seni şüpheye düşürmeyen şeye bedel olarak terk et' hadisini ezberledim dedi.”

Nesei (5727) Albani (12-3074-İrva)

(51) İbni Mes'ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“İnsanlar bir takım içecekler ihdas ettiler onların ne olduğunu bilmiyorum. Benim yirmi seneden beri su ve sevîkten başka bir içeceğim yoktur.”

Başka bir rivayette: “Kırk seneden beri su ve sevîkten başka bir içeceğim yoktur.”

Es-Sevîk: Buğday veya arpa unundan yapılan çorba, yani un çorbası.

Nesei (5771)

(52) Muhammed bin Sirîn şöyle dedi:

“Abîde: İnsanlar bir takım içecekler ihdas ettiler, onların ne olduğunu bilmiyorum. Benim yirmi seneden beri su, süt ve bal şerbetinden başka bir içeceğim yoktur dedi.”

Nesei (5772)
 
Top