1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

İcra Nedir ? İcra Takip Yolları

Konusu 'Hukuk Köşesi' forumundadır ve Suskun tarafından 16 Mayıs 2010 başlatılmıştır.

 1. Suskun

  Suskun V.I.P V.I.P

  Katılım:
  16 Mart 2009
  Mesajlar:
  22.929
  Beğenileri:
  318
  Ödül Puanları:
  6.230
  Yer:
  Türkiye
  Banka:
  26.940 ÇTL
  İcra Nedir ?
  Yapma, yerine getirme, yürütme, uygulama demektir. İcra kelimesinin bir diğer anlamı da, borçlunun alacaklıya karşı ödemek ya da yapmakla yükümlü olduğu şeyin adli kurucu aracılığı ile yerine getirilmesidir.

  İCRA TAKİP YOLLARI

  HACİZ YOLU İLE TAKİP
  1-İlamsız(Adi)Takip
  2-Kambiyo Senedine Dayalı Takip
  3-İlamlı Takip  İLAMSIZ( ADİ) TAKİP

  Aşağıda Borçlu ve Alacaklı yönünden itiraz ve dava hakları ele alınmıştır

  1-YETKİYE İTİRAZ
  BORÇLUè7 GÜNàÖDEME EMRİNE İTİRAZà İCRA DAİRESİà

  2 - BORCA İTİRAZ (Ödeme,Takas,Zamanaşımı)

  3-İMZAYA İTİRAZ
  *Örnek 49 nolu ödeme emrine İtiraz takibi durdurur.
  Borçlu yukarıda ki üç nedenden birine dayanarak itiraz eder ve İTM kararı ile takip durur ise Alacaklı ne yapmalı ?

  1- İmzası i k r a r edilmiş adi senet
  ALACAKLI èİTİRAZIN KALDIRILMASIà 6 AYà İCRA TETKİK MERCİ 2-(İmzası noterlikçe tasdik edilmiş senet)
  3 - Resmi Daireden alınmış Belge
  yada makbuz

  YA DA

  1-Asliye Hukuk Mahkemesi
  ALACAKLIè1 YILàİTİRAZIN İPTALİ DAVASIà GENEL MAHKEMELER'de dava açabilir
  2 - Sulh Hukuk Mahkemesi

  *Kira alacağına ilişkin ilamsız takiplerde temerrüt süresi 30 gündür.30 günden önce itirazın kaldırılması istenebilir ise de temerrütten dolayı tahliye istenemez.
  *Haksız borca ilişkin itirazın kaldırılması halinde, -talebe bağlı olarak- borçlu aleyhine itirazın kaldırılması talebinin reddi halinde ise alacaklı aleyhine en az %40 icra-inkar tazminatına hükmedilir.

  ŞİKAYET à 7 GÜNà İCRA TETKİK MERCİİ(İ.İ.K. 16 )İİK 16/2 MADDESİ gereğince yapılan şikayetler süreye tabii değildir. Örneğin İ.İ.K.58. maddesine aykırı olarak döviz alacaklarının miktarının takip tarihindeki TL cinsinden belirlenmemiş olması,vb.
  *Gecikmiş itiraz engelin kalktığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde İ. T. Merciine yapılır.(İ.İ.K. 65)


  KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP


  BORÇLU àİTİRAZà 5 GÜN à İCRA TETKİK MERCİİàBorçlu Üç nedene dayanarak itiraz edebilir :
  a)àYETKİYE İTİRAZ
  b)àİMZAYA İTİRAZ (Bilirkişi incelemesi gerekir)
  c)à BORCA İTİRAZ à 1 - Resmi Belge 2 - İmzası İkrar Edilmiş Borç (İİK169-170)-( İmzası ikrar edilmiş belge veya imzası inkar edilmiş ancak bilirkişi incelemesi sonucunda imzanın alacaklıya ait olduğu tespit edilen adi belge)

  * Borca itirazın reddi ve alacaklının talebinin de bulunması halinde borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. Borca itirazın kabul edilmesi ve borçlunun talebinin de bulunması halinde alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilir.
  * İmzaya itirazın bilirkişi incelemesi sonucunda ;reddi halinde talep olmasa da borlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. sebebi ne olursa olsun İmzaya itirazın kabulü halinde talep olsa da alacaklı aleyhine inkar tazminatına hükmedilmez.
  * İmzaya itirazda alacaklının kötü niyeti saptandığında alacaklı aleyhine %10 para cezasına hükmedilir.
  Borca itiraz icra takibini durdurur.İ.T.M.'inin bu konuda ayrıca tedbiren yada nihai bir karar ile karar vermesi gerekir.

  ŞİKAYET à 5 GÜN à İCRA TETKİK MERCİİà Üç Şekilde Şikayet Yapılabilir :

  1 -TAKİP BİÇİMİNE(Dayanak senedin kambiyo senedi vasfında olmadığından bahisle kambiyo senetlerine mahsus yolla __ takip yapılamayacağına ilişkin şikayet )

  2 -HAMILIN SIFATINA (Alacaklının meşru hamil olmadığına dair şikayet)

  3 - ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ

  ALACAKLI à 6 AY à İTİRAZIN KALDIRILMASI à İCRA TETKİK MERCİİ'nden isteyebilir.

  VEYA

  İTİRAZIN İPTALİ DAVASIà GENEL MAHKEMELER( Değere göre dava açabilir)
  1-SULH HUKUK MAHKEMESİ 2 - ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  İLAMLI TAKİP

  BORÇLUàİTİRAZà7GÜNàİCRA TETKİK MERCİİ' ne üç nedene dayanarak itiraz edebilir:
  1 - İLAMA AYKIRILIK İTİRAZI (Ilama Aykırılık İddiası İse Süreye Tabi Değildir.)
  2 - BORCA İTİRAZ
  3 - FAİZE İTİRAZ  İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP

  1- KARZ (ANABORÇ ) İPOTEĞİ:

  ü Bu tür ipotek bir borcun teminatı olmayıp doğrudan borçlanma belgesi niteliğinde bir ipotek olup takip yolu açısından ilamlı takip gibidir.
  ü İpotek miktarı ana borç olup ipoteğin vadesinden itibaren akdi faiz var ise bu miktar üzerinden ,yok ise yasal oranda faiz de talep edilebilir.
  ü Karz İpoteği ilamlı takip gibi olup tüm icra dairelerinde takip yapılabilir. Yetki sorunu yoktur.
  ü Borca itiraz ancak itfa ve imhal biçiminde yapılabilir. Şikayet ise ilama aykırılıkta olduğu gibi ipoteğe aykırı olarak takip yapılması halinde süreye tabii olmadan ileri sürülebilir.

  2- ÜST SINIR LİMİT İPOTEĞİ(TEMİNAT İPOTEĞİ):

  ü Bir kişi yada kuruluşun doğmuş ve doğacak borcuna karşılık gerek borçlu şahıs ve gerekse üçüncü kişi tarafından borcun teminatı olarak üst sınırı belirlenen ipotek tarzıdır. Bu ipotek tarzında İİK 150/ı maddesi gereğince gerek borçluya ve gerekse ipotek veren 3.kişiye hesap kat'ına (kesimi) dair ihtar tebliğ edilmesi ve yasa hükmü gereği borçlunun 8 gün içinde itiraz etmemesi halinde limiti aşmamak kaydı ile karz ipoteğinde olduğu gibi ilamlı takip yapılır.
  ü Borçlu ihtar sonrası dönemine itfa ve imhal itirazında bulunabilir. Aksi halde ihtar öncesi ödemesi ya da borcun daha az olduğu iddiasına dayanamaz. Borçlu ,Takip konusu borcu ödedikten sonra mükerrir ödemesi söz konusu ise yada itiraz edilmeyerek kesinleşen ihtar kapsamı borcun doğmadığı yada fazla olduğu iddiasında ise genel mahkemelerde genel hükümlere hakkını arayabilir.
  ü Yani ihtara süresinde itiraz etmeyen borçlu ihtar konusu borcu ödemek zorundadır.
  ü Bu takipte hiçbir şekilde ipotek limiti aşılamaz. Aşılması halinde borçluya ipotek veren,her aşamada şikayet konusu edebilir ve bu konuda şikayet süreye tabii değildir.
  ü İhtara 8 gün içerisinde itiraz edilmesi halinde de alacaklı yukarıda ki gibi ilalı takip yolunu seçebilir. Ancak borçlu borcun bu kadar olmadığı ya da borçsuz olduğu ileri sürmek sureti ile İTM. ine başvurabilir. Alacaklı, alacağını İİK 68/b maddesinde ki belgelerle ispatlaması halinde borçlunun itirazı reddedilir. Yani borçlunun başvurusu üzerine mercii hakimliği gerekirse bilirkişi incelemesi yapmak sureti ile İİK 68/b maddesinde ki belgelerle alacaklının alacağının sabit olduğuna kanaat getirirse borçlunun itirazını reddeder.
  ü Her iki takip biçiminde de M.K 802 .maddesi gereğince ipotek veren 3. Kişi ise takibe geçilebilmesi için takipten evvel ihbar niteliğinde hesap kat'ı ihtarnamesinin 3. Kişiye de tebliği zorunludur.
  ü Yine her iki takip biçiminde de ipotek veren 3.kişi ise ipotek veren ile borçlunun birlikte takibi de zorunludur . Aralarında zorunlu takip arkadaşlığı vardır.
  ü Borç ipotekle teminat altına alınmış ise İİK. 45. Maddesi gereğince ,borçlu yönünden ipoteğin paraya çevrilmesi sureti ile takip zorunluluğu vardır. Borçlu yönünden ipotek limitini aşan alacak varsa bu kısım açısından ilamsız takip yapılabilir. "Müşterek borçlu ve müteselsil kefiller" yönünden ilamsız takip yapılabilmesi için daha öncesinde ipoteğin paraya çevrilmesi takibinin yapılıp-yapılmamasının bir önemi yoktur. Yani İİK 45.maddesinin ilamsız takibi engelleyici hükmü müşterek borçlu ve kefillere şamil değildir.  KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ

  1-KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE(İ.İ.K.269/d)Tıklayınız(TAHLİYE)

  Kiralayan 30 gün içerisinde kira borcunu ödemesi için kiracıya ihtar çeker. Aksi halde tahliye davası açacağını belirtir.

  A ) KİRACI à 7 GÜN àİTİRAZ à İCRA DAİRESİà ' ne İKİ nedene dayanarak itiraz edilebilir:
  1 - İmzaya İtiraz
  2 -Borca İtiraz

  YADA

  B) KİRACI à 6 AY à İTİRAZIN KALDIRILMASIà GENEL MAHKEMELERDEà iki nedene dayanarak dava açabilir:

  1 - Noterlikçe Resmen Tanzim Edilmiş Sözleşme
  2 - İhtar Müddeti içerisinde paranın ödenmemesi nedeniyle

  2) KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE(İİK 272-276)

  *Kiralayan kira süresinin bitiminden itibaren 1 AY içerisinde icra dairesine başvurup tahliye isteyebilir.

  à İ n k a r ı

  Sözleşmenin àYenilenmesi

  à Uzatılması

  a) İTİRAZ à 7 GÜNà İCRA DAİRESİ à İmzaya İtiraz

  b) İTİRAZIN KALDIRILMASIà 6 AYà İCRA TETKİK MERCİİ

  **Eğer senet adi yazılı senet ise ve Kiracı İmzaya itiraz etmiş ise Kiralayan artık itirazın kaldırılmasını isteyemez.


  sonmezhukuk
   
Benzer Konular
 1. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.495
 2. Suskun
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  13.946
 3. Mavi Gül
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  862
 4. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  1.232
 5. ZeyNoO

  Vergi icra hukuku

  ZeyNoO, 5 Ocak 2013, Paylaşıldığı Yer: Muhasebe
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  758
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş