1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
  * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
  E-posta adresimiz

İhânet ve Sürgün

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve wien06 tarafından 9 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. wien06

  wien06 V.I.P V.I.P

  Katılım:
  30 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  6.043
  Beğenileri:
  154
  Ödül Puanları:
  4.480
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Viyana
  Banka:
  3.568 ÇTL
  İçişleri bakanlığı tarafından oluşturulan ilk hainler listesi 600 kişiden oluşmakta idi.

  Ancak Lozan Antlaşması’nın bir maddesinde sürgün edilecek insanların sayısının 150′yi geçmeyecek şeklinde öngörmesi üzerine bu liste ilk önce 300 ardından da 149 kişiye indirilmiştir.

  150′likler adı verilen ve 23 Nisan 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu ve T.B.M.M.’nin oturumunda saptanan bu listeye 1 Haziran 1924 tarihindeki kararla “Köylü Gazetesi” sahibi Refet Bey de eklenerek kesin şekliyle 150 kişi olarak kabul edilmiştir.

  28 Haziran 1938 tarihinde, 150′liklerin yurda girmelerini engelleyen yasa kaldırılsa da geri dönen çok kişi olmamıştır.

  Bu listenin 600 kişilik ilk hali açıklanmamıştır.

  HEYET-İ CELİLE-İ VEKİLENİN 10.9.340 TARİHLİ VE 880 NUMARALI KARARNAMESİNİN SURETİDİR​


  Affı umumi kanununa merbut olup Türkiye’de ikametden men edilen Yüzeli kişilik listede esamisi muharrer eşhasın emval-i menkule ve gayrımenkulelerinin hükümete intikali veya tasfiye edilmesi hakkında bir sarahat mevcut olmamasına ve Lozan muahedesine merbut affı umumi beyannamesine ait protokolda her nekadar dokuz ay müddetle ashabı tarafından emval-i mezkurenin tasfiye olunacağı ve mehil-i mezkurun ınkızasından sonra esmanı tamamiyle ashabına tevdi edilmek üzere hükümetçe tasfiye edilebileceği muharrer ise de işbu muamelenin icrası hükümetçe mukaddema karar verilmesiyle meşrut bulunmasına ve henüz bir karar verilmemiş olmasına binaen emval-i mezkureye müdahele olunması kanunen gayrı caiz olacağından mavzuubahs eşhasın emvalini tasfiye etmeleri için tarih-i ilandan İtibaren dokuz ay mehil itası ve bu müddetin mürurunda hükümetçe tasfiye hususunun tahtı karara alınmasını mutazammın Maliye vekalet-i celilesinin 31 Ağustos 340 tarih ve Hukuk Müşavirliği 2346/1347 numaralı tezkeresiyle vaki teklifi heyet-i vekilenin 10.9.340 tarihli içtimaında bittezekkür kabul edilmiştir.

  YÜZELLİ KİŞİLİK LİSTE KARARNAME SURETİ​  Lozan muahedenamesine merbut affı umumi protokolunda aftan istisna edilen yüzelli kişiden yüzkırkdokuz kişinin ismi ve hüviyetlerini mübeyyin defteri havi ve heyet-i vekilece tasdik talebini mutazammın Dahiliye vekalet-i celilesinin 23 Nisan 340 tarih ve 13304/1791 numaralı tezkeresi üzerine defterde mevcut yüzkırdokuz şahsa ilaveten Köylü gazetesi sahibi Refet’in ithaliyle defterin tasdiki heyet-i vekilenin 1.6.340 tarihli içtimaında karargir oldu.

  Müdafaa-i Milliye vekili Kazım
  Başvekil ve Hariciye vekili İsmet
  Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal
  Maliye vekili Mustafa Abdülhalik
  Ticaret vekili Hasan Hüsnü
  Ziraat Vekalet vekili Hasan Hüsnü
  Dahiliye vekili Recep
  Nafia vekili Süleyman Sırrı
  Adliye vekili Mustafa Necati
  Maarif vekili Vasıf
  Sıhhiye ve Muavenat-ı İçtimaiye vekili Doktor Refik
  Mübadele İmar ve İskan vekili Mahmut Celal

  Yüzellilikler listesi şu şekildedir:

  Padişah 6. Mehmet Vahdettin’in maiyeti

  1. Kiraz Hamdi - Yaver-i Has
  2. Zeki - Hademe-i Hassa Kumandanı
  3. Kayserili Şaban Ağa - Hazine-i Hassa Müfettişi
  4. Şükrü - Tütüncübaşı
  5. Şerkarin Yaver
  6. Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahir
  7. Seryaver Avni
  8. Eski Hazine-i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refik

  Kuvve-i İnzibatiye’ye dahil kabine üyeleri

  9. Ürgüplü Mustafa Sabri Efendi - eski Şeyhülislam
  10. Ali Rüşdi - eski Adliye Nazırı
  11. Cemal Artin - eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Cemal
  12. Cakacı Hamdi Paşa - eski Bahriye Nazırı
  13. Rumbeyoğlu Fahrettin - eski Maarif Nazırı
  14. Kızılhançerli Remzi - eski Ziraat ve Ticaret Nazırı

  Sevr Anlaşması’nı imzalayanlar

  15. Hadi Paşa - eski Maarif Nazırı
  16. Rıza Tevfik Bölükbaşı - Şura-yı Devlet eski Reisi
  17. Reşat Halis - Bern eski sefiri

  Kuvve-i İnzibatiye’ye dahil kabine üyeleri

  18. Süleyman Şefik Paşa - Kuva-i İnzibatiye Başkumandanı
  19. Bulgar Tahsin - Şefik Paşa’nın yaveri, süvari yüzbaşısı
  20. Miralay Ahmet Refik - Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi
  21. Tarık Mümtaz - Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı ve Damat Ferit Paşa’nın yaveri
  22. Ali Nadir Paşa - Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı
  23. Kaymakam Fettah - Kuvve-i İnzibatiye mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi
  24. Çopur Hakkı - Kuvve-i İnzibatiye mensuplarından

  Mülkiye ve Askeriyeden

  25. Gümülcineli İsmail - eski Bursa Valisi
  26. Konyalı Zeynelabidin - ayandan
  27. Fanizade Mesut - eski Cebelibereket (Osmaniye) Mutasarrıfı
  28. Miralay Sadık - Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri
  29. Bedirhani Halil Rahmi - eski Malatya Mutasarrıfı
  30. Giritli Hüsnü - eski Manisa Mutasarrıfı
  31. Nemrut Mustafa - eski Divan-ı Harp Reisi
  32. Hulusi - Uşak Belediye Reisi
  33. Hain Mustafa - eski Adapazarı Kaymakamı
  34. Hafız Ahmet - eski Tekirdağ Müftüsü
  35. Sabit - eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı
  36. Celal Kadri - eski Gaziantep Mutasarrıfı
  37. Adanalı Zeynelabidin - Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi
  38. Vasfi Hoca - Mülga Eski Evkaf Nazırı
  39. Ali Galip - eski Harput Vali Vekili
  40. Ömer Fevzi - eski Bursa Müftüsü
  41. Ahmet Asım - eski İzmir Kadı Müşaviri
  42. Natık - eski İstanbul Muhafızı
  43. Adil - eski Dahiliye Nazırı
  44. Mehmet Ali - eski Dahiliye Nazırı
  45. Salim Mirimiran - eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili
  46. Hoca Rasihzade İbrahim - Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık etmiştir
  47. Abdurrahman - Adana’da Fransız işgalinde Vekillik etmiştir
  48. Ömer Fevzi - eski Şarkikarahisar mebusu
  49. Adil - Mülazım, işkenceci namıyla maruf
  50. Refik - Mülazım, işkenceci namıyla maruf
  51. Şerif - eski Kırkağaç Kaymakamı
  52. Mahmut Mahir - eski Çanakkale Mutasarrıfı
  53. Emin - eski İstanbul Merkez Kumandanı
  54. Sadullah Sami - eski Kilis Kaymakamı
  55. Osman Nuri - Bolu Mutasarrıfı ve Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili

  Çerkes Ethem ve avanesi

  56. Çerkes Ethem
  57. Çerkes Reşit Bey - Çerkes Ethem’in kardeşi
  58. Çerkes Tevfik Bey - Çerkes Ethem’in kardeşi
  59. Eşref Kuşçubaşı
  60. Hacı Sami - Eşref Kuşçubaşı’nın kardeşi
  61. İzmirli Küçük Ethem - yüzbaşı, eski Akhisar kaymakamı
  62. Düzceli Mehmetoğlu Sami
  63. Burhaniyeli Halil İbrahim
  64. Susurluk’tan Demirkapılı Hacı Ahmet

  Çerkes Kongresi’ne murahhas olarak iştirak edenler

  65. Hendek kazasının Sümbüllü köyünden Bağ Osman
  66. İbrahim Hakkı - eski İzmir Mutasarrıfı
  67. Sait Beraev
  68. Tahir Berzek
  69. Adapazarı’nın Harmantepe köyünden Maan Şirin
  70. Söke Ereğlisi’nin Teke köyünden Kocaömeroğlu Hüseyin
  71. Adapazarı’nın Talustanbey köyünden Bağ Kamil
  72. Hamte Ahmet
  73. Maan Ali
  74. Kirmastı’nın Karaosman köyünden Harun Reşit
  75. Eskişehirli Hızır Hoca
  76. Bigalı Nuri Bey oğlu İsa
  77. Adapazarı’nın Şahinbey köyünden Lampat Yakup
  78. Gönen’in Bayramiç köyünden Kumpat Hafız Sait
  79. Sait - İzmirli davavekili
  80. Şamlı Ahmet Nuri

  Polisler

  81. Tahsin - İstanbul Polis eski Müdürü
  82. Kemal - İstanbul Polis eski Müdür Muavini
  83. Ispartalı Kemal - Emniyetiumumiye Müdür Muavini
  84. Hafız Sait - İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım eski Başmemuru
  85. Şeref - İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube eski müdürü
  86. Hacı Kemal - Arnavutköy Merkez eski Memuru
  87. Nedim - Şişli Komiseri
  88. Fuat - eski İzmir Merkez Memuru, Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı
  89. Yolgeçenli Yusuf - Adana’da Polis Memuru
  90. Sakallı Cemil - Unkapanı Merkez Eski Memuru
  91. Mazlum - Büyükdere Merkez eski Memuru
  92. Fuat - Beyoğlu eski İkinci Komiseri

  Gazeteciler

  93. Mevlanzade Rıfat - Serbesti Gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf üyesi
  94. Sait Molla - Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi
  95. İzmirli Hafız İsmail - İzmir Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri, Darülhikmet üyesi
  96. Refik Halit Karay - Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi
  97. Bahriyeli Ali Kemal - Bandırma Adalet Gazetesi sahibi
  98. Neyir Mustafa - Edirne’de Teemin ve Elyevm, Selanik Hakikat Gazetesi sahibi
  99. Ferit - Köylü Gazetesi eski muharriri
  100. Refii Cevat Ulunay - Alemdar Gazetesi sahibi
  101. Pehlivan Kadri - Alemdar Gazetesi sahibi
  102. Fanizade Ali İlmi - Adana Ferda Gazetesi sahibi
  103. Trabzonlu Ömer Fevzi - Balıkesir İrşad Gazetesi sahiplerinden
  104. Hasan Sadık - Halep Doğru Yol Gazetesi sahibi
  105. İzmirli Refet - Köylü Gazetesi sahibi ve müdürü

  Diğer şahıslar

  106. Tarsuslu Kamilpaşazade Selami
  107. Tarsuslu Kamilpaşazade Kemal
  108. Süleymaniyeli Kürt Hakkı
  109. İbrahim Sabri - Şeyhülislam Mustafa Sabri Hocanın oğlu
  110. Bursalı Cemil - Fabrikatör
  111. Çerkes Ragıp - meşhur İngiliz casusu
  112. Haçinli Kazak Hasan - Fransız işgalinde zabit
  113. Süngülü Davut - eşkıya reisi
  114. Binbaşı Çerkes Bekir
  115. Necip - Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi
  116. Ahmet Hulusi - İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi
  117. Uşaklı Madanoğlu Mustafa
  118. Gönen’in Tuzakçı köyünden Yusuf oğlu Remzi
  119. Gönen’in Bayramiç köyünden Hacı Kasım Oğlu Zühtü
  120. Gönen’in Balcı köyünden Kocagözün Osman oğlu Şakir
  121. Gönen’in Muratlar köyünden Koç Mehmet oğlu Koç Ali
  122. Gönen’in Ayvacık köyünden Mehmet oğlu Aziz
  123. Gönen’in Keçeler köyünden Bağcılı Ahmet oğlu Osman
  124. Susurluk Yıldız köyünden Molla Süleyman oğlu İzzet
  125. Gönen’in Muratlar köyünden Hüseyin oğlu Kazım
  126. Gönen’in Balcı köyünden Bekir oğlu Arap Mahmut
  127. Gönen’in Rüstem köyünden Gardiyan Yusuf
  128. Gönen’in Balcı köyünden Ömer oğlu Eyüp
  129. Gönen’in Keçeler köyünden Talustan oğlu İbrahim Çavuş
  130. Gönen’in Balcı köyünden Topallı Şerif oğlu İbrahim
  131. Gönen’in Keçeler köyünden Topal Ömer oğlu İdris
  132. Manyas’ın Bolcaağaç köyünden Kurhoğlu İsmail
  133. Gönen’in Keçeler köyünden Muhtar Hacı oğlu İshak
  134. Marmara’nın Kayapınar köyünden Yusuf oğlu İshak
  135. Manyas’ın Kızlık köyünden Ali Bey oğlu Sabit
  136. Gönen’in Balcı köyünden Veli oğlu Selim
  137. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman
  138. Manyas’ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil
  139. Gönen’in Keçidere köyünden Hüseyin oğlu Galip
  140. Manyas’ın Hacıyakup köyünden Çerkes Sait oğlu Salih
  141. Manyas’ın Hacıyakup köyünden Maktul Şevket’in biraderi İsmail
  142. Gönen’in Keçeler köyünden Abdullah oğlu Deli Kasım
  143. Gönen’in Çerkes Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal
  144. Manyas’ın Değirmenboğazı köyünden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım

  Efe

  145. Gönen’in Kızlık köyünden Pallaçoğlu Kemal
  146. Gönen’in Keçeler köyünden Tuğoğlu Mehmet  KAYNAK
  ERDEHA, Kamil, Yüzellilikler Yahut Milli Mücadele’nin Muhasebesi, s.224-230, Tekin Yayınevi, I.Basım, İstanbul, 1998
   
Benzer Konular
 1. KıRMıZı

  Sürgün

  KıRMıZı, 14 Temmuz 2010, Paylaşıldığı Yer: İlahiler
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  770
 2. Sürgün Sevdam

  Sürgün...

  Sürgün Sevdam, 24 Ocak 2012, Paylaşıldığı Yer: Aşk
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  820
 3. ...SAKLI CeNNeT__
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  520
 4. ZeyNoO
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  621
 5. eCeL
  Mesaj:
  3
  Görüntüleme:
  833
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş