İlahi Kitaplar Ve Özellikleri

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#1
İlahi Kitaplar Ve Özellikleri Nelerdir

Kutsal Kitaplar İslam inancında imanın şartlarından biri kitaplara iman'dır. Bu kavram, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine, bu kitapların içeriklerinin tamamıyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. Kitaplara iman ile ilgili Kur'an'da: Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz.

Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam mânasıyla sapıtmıştır ifadeleri yer almaktadır.

Kur'anı Kerim:
Kuran kelimesi sözlükte Toplamak, okumak manalarına gelir. Yüce ALLAH tarafından Cebrail(a.s.) aracılığıyla 610 yılında Hira magarasında 40 yaşında olan peygamberimize inmiştir. Indirildigi andan itibaren yazılarak ve ezberlenerek bize kadar ulaşmıştır.

Bu sebeble indigi gibi bize ulaşmıştır. Kiyamete kadar da tek harfi bile degişmeden aslını muhafaza edecektir, Cünkü ALLAH´ü teala onu koruyacağını şu ayetle haber vermektedir, “Kur´anı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.(Hicr süresi-9.ayet) Kuran 23 senede yavaş yavaş inmiştir, ayetlerin bazısı Mekkede bazisi Medinede inmiştir. 87si Mekke 27si Medine de inmiştir.

114 suredir, en faziletli sure FATiHA süresidir. 6666 ayettir, en faziletli ayet Ayetel kürsi'dir. En uzun süre Bakara süresidir ( 50 sayfa). En kısa süre Kevser süresidir. Kuran 30 Cüzdür, 600 Sahifedir.

Tevrat
Kur'an'da Tevrat kelimesi on altı ayette on sekiz yerde zikredilmektedir. Tevrat'ın Beni İsrail'e indirilmiş bir kitap olduğu ifade edilmekte ancak hangi peygamber vasıtasıyla verildiği açık değildir. Kur'an'da Musa'ya verilen kitap için el-kitab" ifadesi geçmektedir. Müfessirler arasında el-kitab" lafzının, Tevrat ya da İncil mi yoksa Kur'an mı olduğu hakkında tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Tevrat'ın tahrif edilmesi konusunda İslam alimleri arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar lafız ve/veya mana (tefsir bakımından) tahriflerin bulunması ile ilgilidir.

Zebur
İslam'da Zebur:Zebur'un Davud'a indirildiğine, sonradan değiştirildiğine inanılır.Zebur,şiir şeklinde yazılmış bir öğütler kitabıdır.

İncil
İslam'da İncil:İslam'da İncil'in Allah tarafından İsa'ya indirildiği inanılır. Daha sonra değiştirildiğine ve Kur'an'dan sonra hükmünün kalktığına inanılır.

4 Büyük Kitap Nedir?
* Musa (a.s.)'a: Tevrat
* Davut (a.s.)'a: Zebur
* Isa (a.s.)'a: Incil
* Hz.Muhammed (s.a.v.)'e: Kuranı Kerim gönderilmiştir.
 

Benzer konular

Top