İnsan Irkları Hakkında Bilgi

Paradoks ~

... Elif ...
Katılım
6 Eyl 2011
Mesajlar
5,208
Beğeniler
70
Şehir
Konya
#1
İnsan türünün özelliği yani beyaz, sarı, siyah derili gibi çok çeşitli olması, insanların yeryüzünde yaygın bulunmasındandır. İnsanların karakterlerine göre insan grupları ve bu grupların vücuda getirdiği ırklar vardır.

İnsan ırkları organik ve biyolojik bir gerçektir.

İnsan ırklarını ayırdetmek için birçok karakterler vardır Bu ayrılıklar deri renginde, saçlarda ve gözlerdedir.

Bugün ırkların sınıflandırılmasında başvurulan bir usûl de, kafatasının yapısını esas tutar Bunda da kafanın tepeden bakılınca görünümü esas alınır Kafa uzunluğunun genişliğe oranına göre ırklar ayrılır Kafatasının uzunluğu 100 ise genişliğe oranı 75'ten aşağı olan tipteki kafalara “dolikosefal” (yâni uzun kafa), oran 80'den yukarı ise “brakisefal” (yâni kısa kafa), bunların ortalaması olan gruba da “mezosefal” (orta kafa) adı verilir.

Yeryüzünde bulunan insanlar, üç grup ırktan meydana gelirler.


1 Siyah ırk (Mlenoderm): Bu ırka mensup insanların derileri ile gözündeki iriste ve kıllarda melanin denilen kara madde vardır Alt çene kemiğinin ileri doğru uzun olması, yassı burun olması, kafanın ön-arka çapının nisbi uzunluğu, yâni dolikosefal olması, bedeninde çok az kıl bulunması, kıvırcık saç, kalın dudaklar ve küçük kulakların olması gibi özellikler taşır Afrika zencileri bu ırka mensupturlar

2 Sarı ırk (Ksanthoderm): Bu ırktan olan insanların derileri sarımtrak veya bakır rengindedir Bu ırkın başlıca karakterleri şunlardır: Yüzün kısalığı ve enliliği, elmacık kemiklerinin büyüklüğü, gözün ve kılların koyu rengi, beden kıllarının azlığı, saçların kabarık ve dik oluşu, boynun kısa oluşu, kafanın brakisefal oluşudur Sibiryalılar, Eskimolar, Amerika yerlileri, Çinliler, Koreliler, Japonlar ve diğer Güneydoğu Asya yerlileri bu ırka mensupturlar

3 Beyaz ırk (Leukoderm): Bu ırktan insanlar Avrupanın tamâmında, Afrika, Amerika ve Asyanın bir kısmında bulunurlar Diğer ırklar gibi bâzı kesin vasıfları yoktur Saçlar düz, dalgalı veya buklelidir Hiçbir zaman kıvırcık değildir Beden, boy, kafa ve yüz ölçüleri, göz ve deri rengi, burun şekillerinde oldukça çok değişen vasıflara rastlanır Irk farklarını küçümsemek yanlış olduğu gibi, bunları büyütmek de doğru değildir Çünkü her ırk belirli bir ortama uymuş durumdadır Fakat başka bir ortama da uyabilir

Genetiğe göre yeryüzünde yaşayan bütün insanların renkleri, ırkî husûsiyetleri ve kısmen psikolojik yapıları, üreme hücrelerinde bulunan kromozom iplikleri üzerindeki “genlere” bağlı olarak değişmekte, farklılık göstermektedir Genler, her canlı varlığın ve insanın özelliklerine etki eden ve o canlının türüne tam benzemesini sağlayan baş faktördür

“Genler, bütün canlılardaki cinsiyet hücrelerinde bulunan atomların, ultramikroskobik bir şekilde düzenlenmiş olmalarından ibârettir Yapı projesini, geçmişlerin sicilini ve her canlının kendisine has özelliklerini genler muhâfaza etmektedirler Genler, insan da dâhil olmak üzere bütün hayvanların şeklini, iskeletini, kıllarını, saçını ve kanatlarını tesbit eder”

Bütün genlerin görevleri aynıdır Bu genler ırkları meydana getirmekte olup, bu olayın tâyininde insanın elinde hiç bir kuvvet yoktur

Genetik bilimi, insanın “çok kökenli” olduğunu ileri süren ırkçı teorilerin aksine, insanın “tek kökenli” olduğunu ortaya koymuştur Irklar da bu tek türün bir alt türü, diğer bir tâbirle tek türün farklı “variation”larıdır

Değişik ırklara ve renklere ayrılmalarına rağmen, bütün insanlar, aynı genetik yapıya sahiptirler ve aynı “gelişim devreleri”nden geçerek olgunlaşırlar Farklı ırklar, kendi aralarında evlenerek üreyebilmektedirler Hiç şüphe yoktur ki, bütün insan ırkları, bir tek türü ifade ederler Yâni bütün insanlar, Âdemoğulları'dır

Âdemoğullarının, böyle değişik renklere ve ırklara ayrılmasının sebep ve hikmeti elbette, henüz tam mânâsı ile bilinememektedir Ama, şüphesiz, değişik renkler, farklı iskelet yapıları ve kan grupları, bir tek türün “variation”larıdır Yâni, biyoloji dili ile ifâde edilirse, insanlar “monojenik” tirler ve tek kaynaktan çıkıp dağılmışlardır

Irkların nasıl teşekkül ettiği konusu, ayrı bir araştırma sahasıdır ve bu konuda önemli yayınlar da yapılmaktadır Irkların teşekkülü, ister İbn-i Haldun ve Lamarck gibi düşünerek “coğrafî ve kozmik etkiler” ile, ister Darwin ve taraftarları gibi “tabiî eleme” (séléction natural) ile yahut “mutation”lar ile açıklansın, ırklar, dâimâ bir türü ifâde ederler


Kaynak: Rehber Ansiklopedi
 

Benzer konular

Top