İnsan kalbi olmalı, nefsi için konuşmamalı…

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Katılım
20 Tem 2011
Mesajlar
2,164
Beğeniler
729
Şehir
Kayseri
#1
Artık
Ne
anneme ve ne de ehlime
Ve hatta gönlümde demlenen yâre söz etmeyece
ğim.


Bir yılgınlık adına,
Sinemde harlanan bir hicrana,
Hazin
gözya
şlarım aksa da, aldırmayacağım nasıl olsa


Yıllardır
Husule gelen suskunlu
ğ
umu,
Heveslerimdeki solgunlu
ğ
umu anlamak adına korkumu


Çaresiz ötelemi
ş
tim,
Dertten azade bir kimlikle nefeslendim,
Kula
ğıma iliş
enlere meyletmedim zira ben sebebiydim


Nereden bilirim
Bir kadını en büyük hasmının
Yine bir kadın olabilece
ğini hiçbir zamanş
ünemezdim


Çeki
ş
melerin arasında,
Nedametlerin furyasında kalamazdım,
Geçte olsa anlamı
ştım lakin onlara bir ş
ey anlatamazdım.


Bir hıncın içinde,
Rekabetin a
ğ
ır bedeliyle kararamazdım,
Birini yekdi
ğ
erine bahis konusu yapamazdım sancılıydım!


Oysaki her ikisi de,
Zaman devran ettikçe ya
ş
ıyorlardı,
Lakin anlamak adına tefekkürle yo
ğ
rulmuyorlardı, acıydı!Doldur boşalt,
Muvazene için dinlediklerin ne kadar
ş
art,
Akıl hakkıyla kullanılmazsa, idrakle ku
ş
anmazsa onu da at


Ne
annem rahat
Ve nede dirli
ğimde bulunur şevki hayat,
Birlik için dü
şünmek, lüzumu halinde feragati seçmek ş
art


Lakin anlatmak,
Anlamak için hisleri ok
ş
amak,
Duyarlılı
ğa kapı aralamak ve hayatı zindan etmeden yaş
amak


Hak nerede vasıl olmak,
Nefesin sahibinde muhabbetle ayılmak,
Ruhun gidece
ği ikimi hiç kurutmadan, muvazeneyle buluş
mak!


Mustafa C
İLASUN
 

Benzer konular

Top