İnspektör Belgesi Nasıl Alınır?

arz-ı hal

şşşşştttttttt
Özel üye
Katılım
29 Ksm 2011
Mesajlar
11,740
Beğeniler
559
Şehir
Beşitaş'ın tam ortası
#1
İnspektör adaylarında aranılan nitelikler şunlardır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde yazılı şartları taşımak, son yıl sicili olumlu olmak kaydıyla, üç yıllık sicil not ortalaması seksen ve üzerinde olmak,

b) İl müdürlüğüne bağlı müdürlüklerden; zirai karantina müdürlüğünün olduğu illerde zirai karantina müdürlüğünde, olmadığı illerde ise bitki koruma şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi olarak görev yapıyor olmak,

c) Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri için; zirai mücadele araştırma enstitüsü, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan diğer enstitüler, zirai karantina müdürlüğü olan illerde zirai karantina müdürlüğü, olmayan illerde ise bitki koruma şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüğü ile köy grubu tarım merkezlerinde toplam olarak en az bir yıl süreyle zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerinde çalışmış olmak,

ç) Ziraat fakültelerinin bitki koruma dersleri okutulan bölümlerinin birinden mezun olan ziraat mühendisleri için; zirai mücadele araştırma enstitüsü, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan diğer enstitüler, zirai karantina müdürlüğü olan illerde zirai karantina müdürlüğü, olmayan illerde ise bitki koruma şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüğü ile köy grubu tarım merkezlerinde toplam olarak en az iki yıl süreyle zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerinde çalışmış olmak.

(2) Adayların tespiti ve bilgilerin doğruluğundan bizzat birim amiri sorumludur.

Müdürlük, inspektör adaylarını tespit ederek Genel Müdürlüğe bildirir. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar, zirai karantina müdürlüklerinde açılacak kurslara katılma hakkını kazanır.

Kurslar ve inspektör kimlik kartı verilmesi

(1) Kurslar, her yılın Ekim-Kasım aylarında olmak üzere, yılda bir kez, ihtiyaç duyulduğu taktirde en fazla iki kez olmak üzere düzenlenir. Bu kurslarda adaylara, önce bir ay süreyle teorik eğitim, daha sonra da bir ay süreyle değişik bölgelerde uygulamalı eğitim verilir. Adaylara, zirai mücadele araştırma enstitüsü müdürlüğü uzmanlarınca, zirai karantina müdürlüklerinde görevli en az beş yıllık deneyime sahip inspektörlerce, ziraat fakültesi bitki koruma bölümü öğretim üyelerince ve konuyla ilgili birimlerce, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen bir program dahilinde teorik ve pratik bilgiler verilir.

(2) Müdürlükçe eğitim veren kuruluşların temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik komisyonca, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde, kurs sonunda bir değerlendirme sınavı yapılır.

(3) Değerlendirme sınavından, 100 üzerinden en az 70 puan alanlar ile Genel Müdürlükçe yapılacak İngilizce, Fransızca veya Almanca dil bilgisi sınavından en az 50 puan alanlar ihtiyaca ve puan üstünlüğü esasına göre, puanların eşit olması halinde ise son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olanlar inspektör adayı olmaya hak kazanır.

(4) Sınav sonuç tutanakları Genel Müdürlüğe gönderilir. İnspektör adayları altı ay süreyle müdürlüğün uygun göreceği en az beş yıllık deneyime sahip inspektör yanında imza yetkisi olmadan inspektör adayı olarak çalışır. Deneyimli inspektörün ve müdürün raporuna göre, uygulayıcı kuruluş müdürü, Genel Müdürlükten ilgili daire başkanı ve şube müdüründen oluşan üç kişilik komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar İnspektör olarak görevlendirilir ve Genel Müdürlükçe, Ek-1' de yer alan İnspektör Kimlik Kartı verilir. İnspektör Kimlik Kartı, inspektörün çalıştığı il için geçerli olup, başka bir il' e atanması ve inspektörlük görevine devam etmesi halinde kartı yeniden düzenlenir.

(5) İnspektörlük kimlik kartları herhangi bir nedenle askıya alınıp yeniden inspektörlük görevine dönenler ile inspektörlük görevine üç aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ara verenler, beş gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

(6) Hizmet içi eğitim sonunda yapılacak değerlendirmede başarısız olanlar ile mazeretsiz olarak eğitime katılmayan inspektörlerin kimlik kartları iptal edilir.
 

Benzer konular

Top